Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Uw modem reageert niet meer in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
De modem reageert niet meer. U moet de computer opnieuw opstarten om de modem weer te kunnen gebruiken.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat het modemstuurprogramma Modem.sys in een lus terechtkomt. Het modemstuurprogramma komt in een lus terecht wanneer een programma toegang tot het apparaat probeert te krijgen als er geen telefoongesprek is geïnitieerd en er geen spraakmodemfunctionaliteit wordt gebruikt.
Oplossing

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Vereisten

U moet Windows XP Service Pack 1 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen toepassen.

Computer opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Informatie over de vervanging van hotfixes

Door deze hotfix worden geen andere hotfixes vervangen.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam Platform  -----------------------------------------------------------------  23-okt-2002 12:38 5.3.5.0    24.576 Xpsp1hfm.exe    x86  23-okt-2002 12:37 5.3.5.0    59.904 Xpsp1hfm.exe   IA-64  05-nov-2002 22:06 5.1.2600.1138 28.800 Modem.sys     x86  05.11.2002 22:06 5.1.2600.1138 98.048 Modem.sys    IA-64
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
Klik voor meer informatie over de terminologie die wordt gebruikt in dit artikel, op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
vastlopen vastgelopen eindeloos opnieuw opstarten uitschakelen cyclus afsluiten ioctl octl WAVE_STOP_READ_COMPLETE-functie
Eigenschappen

Artikel-id: 332176 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 21:04:10 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbmodem kbmm kbhardware kbinterop kbbug kbfix kbqfe kbwinxppresp2fix KB332176
Feedback