Lezen van tekstbestanden in MS-DOS-omgevingsvariabelen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 66292
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Dit artikel beschrijft de verschillende stappen die nodig zijn om de resultaten vaneen query (met het filter zoeken) als een vervangbare parameter in een ofmeer batchbestanden. Gebruik dit zou zijn om te zoeken naar een specifiekehet bestand en vervolgens een actie uitvoeren of met dit bestand. Kan het bestandvervolgens worden gebruikt in een of meer batch-bestanden als een vervangbare parameter.
Meer informatie
Eerst moet u een bestand van één regel met gedeeltelijke opdracht instellen
  set varname=				
zonder regelterugloop (CR) of een regelinvoer (LF) aan het einde (dit kan wordengedaan met CON kopiëren door op CTRL + Z te drukken na het gelijkteken [=] enDruk op ENTER).

Het bestand ziet op het scherm er zo uit:
  C:\>COPY CON INIT.TXT  SET VARNAME=^Z				
De volgende stappen kunnen worden uitgegeven, vanaf de MS-DOS-opdrachtprompt of vanafin een batchbestand:

 1. Zoeken naar een één mapvermelding en de resultaten in een tekst plaatsen het bestand.
     dir | find "dos" > textfile
 2. De twee bestanden in een batchbestand met de opdracht kopiëren als toevoegen de volgende:
     copy init.txt+textfile varset.bat
 3. Plaats de inhoud van het tekstbestand in een variabele door te voeren VARSET.BAT.
VARSET.BAT stelt een variabele gelijk is aan de map-ingang gevondeneerder. Hiermee kunt u de variabele moet worden gebruikt als een vervangbareparameter in batchbestanden hoger. VARSET.BAT kan worden aangeroepen vanuit de opdrachtopdrachtprompt of vanuit binnen een ander batchbestand.

Opmerking: Dit proces werkt voor de mapnamen alleen als MS-DOS 5.0 of 6.0wordt gebruikt. MS-DOS 5.0 en 6.0, de /B schakeloptie moet worden gebruikt wanneer ude naam van een map worden gezocht. Een voorbeeld vanzoeken naar een map onder MS-DOS 5.0 of 6.0.
  dir /b | find "dos5" > textfile				
Opmerking: Er is nog steeds 127 tekens aan de lengte van deze variabelezoals de naam en het gelijkteken (=).
6.22 3.x, 4.x 5,00 5.00a 6.00 6.20

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 66292 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:05:23 - Revisie: 4.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB66292 KbMtnl
Feedback