Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Opnieuw uit in een batchbestand

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 67929
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De MS-DOS-Batchtaal biedt geen vervoermiddelen opnieuw eensysteem. Het is echter mogelijk opnieuw een systeem vanuit eenbatch-bestand door het aanroepen van een uitvoerbaar programma dat de taak wordt uitgevoerd.

Opmerking: Dit artikel bevat instructies waarmee makende computer wordt OPGESTART.COM-bestand. Deze instructies zijn niet getest op allehardwareconfiguraties en zijn mits ' als ' met geen garantievermeld of geïmpliceerd.
Meer informatie
Het uitvoerbare bestand kan worden gemaakt met DEBUG als volgt:

 1. FOUTOPSPORING starten door het volgende te typen bij de MS-DOS-opdrachtprompt:
  foutopsporing
 2. Voer de volgende reeks opdrachten achter de streepje elk gevolgd door ENTER te drukken. (Opmerkingen worden voorafgegaan door ';'.)
    A 100           ; Debug instruction for assemble  MOV AH,0D         ; Disk Reset  INT 21h          ; causes SmartDrv 4.x to write cache  MOV AX, 40        ; set up segment addressing  MOV DS, AX  DS:  OR BYTE PTR  [17],0C  ; equivalent of pressing CTRL+ALT  MOV AX,4F53        ; Issue a "DEL" (53h = DEL scan code)  INT 15h          ; EMM386 sees this &amp; shuts down  DS:  MOV WORD PTR [72],1234  ; Set REBOOT flag to Warm-Boot (0=cold)  JMP F000:FFF0       ; Execute the internal restart routine  <CR>           ; This line must be blank (just hit ENTER)  R CX  20            ; File size to be written to disk (in hex)  N REBOOT.COM       ; Filename  W             ; Write the file to disk  Q             ; Quit Debug						
Opmerking: De computer wordt OPGESTART.COM-bestand gemaakt met dit script debug is compatibelmet de functie van de cache write-behind en SMARTDrive. De instructiesin het opnieuw opstarten.COM SMARTDrive schrijven (wissen) de cache write-behind veroorzakennaar de schijf voordat u de computer opnieuw is opgestart.

Hiermee maakt u het bestand opnieuw.COM in de huidige map.Op dit moment kunt u het bestand aanroepen op dezelfde manier als andereuitvoerbaar bestand, vanaf de opdrachtregel of in een batchbestanden het systeem opnieuw.
3.10 3.1 4.00 4.0 4.01 5.0 5,00 5.0a 5.00a 6.00 6.20

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 67929 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:05:49 - Revisie: 4.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB67929 KbMtnl
Feedback