Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

DOSKEY-Macro te zoeken naar tekst

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 74038
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De volgende DOSKEY-macro wordt gezocht naar alle bestanden in de huidige mapvoor het bericht tekst opgegeven en de uitvoer verschijnt een scherm met eentijd. Elk type bestand wordt doorzocht, ongeacht het bestanduitbreiding. Wanneer de macro wordt uitgevoerd, is de naam van elk bestand dat wordtgezocht wordt samen met de opdracht macro weergegeven. De macrouitvoer één scherm tegelijk weergegeven, waarin u kunt bekijkenzoeken de tekst van het bericht dat u zoekt. Ten slotte het bestand'uitvoer' is verwijderd zodat wanneer u de macro opnieuw het bestanduitvoer geeft alleen een bericht zoeken.

Deze macro maken, voer de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:
Doskey zoeken voor %a in = (*. *) doen c:\dos\FIND /i "$ *" %a
$g$ g uitvoer $t type uitvoer $b c:\dos\MORE $t del uitvoer
(Druk niet op ENTER totdat u de hele macro hebt ingevoerd.)

Deze macro wilt uitvoeren, typt u:
Bericht zoeken
Het bericht geen aanhalingstekens nodig en is geen gevalgevoelige. De uitvoer van de zoekactie wordt weergegeven één scherm tegelijk.Als de tekst is gevonden, wordt een regel met de tekst onder het bestand weergegeven.Controleer of het zoeken en zijn meer opdrachten in de bovenstaande zoekmacroverwijzen naar de map MS-DOS 5.0. Ook via de /i zoekenschakeloptie bericht zoeken niet hoofdlettergevoelig.
Meer informatie
Bijvoorbeeld in de volgende macro wordt gezocht naar de tekst 'niet beschikbaarExtended memory' in de huidige map en wordt de gedeeltelijkehet resultaat van de opdracht.

De DOS-map HIMEM bevat eerst wijzigen.SYS, voerde volgende opdracht:
Geen geheugen uitgebreid zoeken
De volgende uitvoer weergegeven:
----------HIMEM.SYS
Fout: Er is geen beschikbaar extended geheugen gevonden.
De tekst is gevonden in bestand is Himem.sys.SYS. De regel bevathet bericht begint met 'fout:...

Met het veld 'bericht' afgekort als "uitgebreide zoekopdrachtgeheugen' zal leiden tot hetzelfde resultaat op als hierboven. Het bericht makenhoofdlettergevoelig zoeken, verwijdert u de optie /i zoeken.

Deze macro gebruiken telkens wanneer u uw systeem start, zijn devolgende opdracht in het bestand AUTOEXEC.BAT-bestand:
   doskey search=for %%a in (*.*) do c:\dos\FIND /i "$*" %%a   $g$g output $t type output $b c:\dos\MORE $t del output				
U ziet dit batchbestand verschilt van de vorigede opdracht wordt ingevoegd bij de opdrachtprompt. Het verschil is dateen extra % (procentteken) is opgenomen vóór elk ' % een ' zodatde "% een" wordt herkend.

Verwijzingen:

"Microsoft MS-DOS User Guide en verwijzing naar" versie 5.0, pagina 's175 181, 448 453
5,00 noupd

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 74038 - Laatst bijgewerkt: 06/09/2012 09:16:00 - Revisie: 4.0

Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition

  • kbmt KB74038 KbMtnl
Feedback