Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Uitgebreide informatie over de foutcode

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 74463
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
De volgende MS-DOS-functie biedt gedetailleerde uitgebreide foutinformatie over een mislukte onderbreken 21 H functieaanroep:
  Interrupt 21H Function 59H - Get Extended Error Information				
Deze routine retourneert codes benoemd als DOS uitgebreide foutcode, foutklasse aanbevolen actie en fout locus.

 • De uitgebreide foutcode geeft precies wat is opgetreden.
 • De klasse error biedt informatie waarmee de fout op basis van de interne werking van het besturingssysteem.
 • De aanbevolen actiecodes zijn bedoeld om suggesties, maar oplossingen.
 • De foutcodes locus probeert informatie verschaffen over de oorsprong de fout of welk apparaat de fout heeft veroorzaakt.
Meer informatie
De MS-DOS-functie retourneert de vier codes in de volgende registers:
  AX Extended error code  BH Error class  BL Recommended action  CH Error locus				

Uitgebreide foutcodes

  Hex  Decimal Meaning  ---  ------- -------  01   01    Function number invalid  02   02    File not found  03   03    Path not found  04   04    Too many open files  05   05    Access denied  06   06    Handle invalid  07   07    Memory control blocks destroyed  08   08    Insufficient memory  09   09    Memory block address invalid  0A   10    Environment invalid  0B   11    Format invalid  0C   12    Access code invalid  0D   13    Data invalid  0E   14    Unknown unit  0F   15    Disk drive invalid  10   16    Attempted to remove current directory  11   17    Not same device  12   18    No more files  13   19    Write-protected disk  14   20    Unknown unit  15   21    Drive not ready  16   22    Unknown command  17   23    Data error (CRC)  18   24    Bad request-structure length  19   25    Seek error  1A   26    Unknown media type  1B   27    Sector not found  1C   28    Printer out of paper  1D   29    Write fault  1E   30    Read fault  1F   31    General failure  20   32    Sharing violation  21   33    File-lock violation  22   34    Disk change invalid  23   35    FCB unavailable  24   36    Sharing buffer exceeded  25-31 37-49  Reserved  32   50    Unsupported network request  33   51    Remote machine not listening  34   52    Duplicate name on network  35   53    Network name not found  36   54    Network busy  37   55    Device no longer exists on network  38   56    NetBIOS command limit exceeded  39   57    Error in network adapter hardware  3A   58    Incorrect response from network  3B   59    Unexpected network error  3C   60    Remote adapter incompatible  3D   61    Printer queue full  3E   62    Not enough room for print file  3F   63    Print file was deleted  40   64    Network name deleted  41   65    Network access denied  42   66    Incorrect network device type  43   67    Network name not found  44   68    Network name limit exceeded  45   69    NetBIOS session limit exceeded  46   70    Temporary pause  47   71    Network request not accepted  48   72    Print or disk redirection paused  49-4F 73-79  Reserved  50   80    File already exists  51   81    Reserved  52   82    Cannot make directory  53   83    Fail on Int 24H (critical error handler)  54   84    Too many redirections  55   85    Duplicate redirection  56   86    Invalid password  57   87    Invalid parameter  58   88    Net write fault				

Klasse foutcodes

  Class  Meaning  -----  -------  1   Out of resource  2   Temporary situation  3   Authorization  4   Internal  5   Hardware failure  6   System failure  7   Application program error  8   Not found  9   Bad format  10   Locked  11   Media  12   Already exist  13   Unknown				

Aanbevolen actiecodes

  1 Retry. If not cleared in reasonable number of attempts, prompt   user to Abort or Ignore.  2 Delay then retry. If not cleared in reasonable number of   attempts, prompt user to Abort or Ignore.  3 Get corrected information from user (bad filename or disk   drive).  4 Abort application with cleanup.  5 Abort application without cleanup (cleanup may increase   problems).  6 Ignore error.  7 Prompt user to correct error and then retry.				

Locus foutcodes

  1 Unknown  2 Block device (disk or disk emulator)  3 Network  4 Serial device  5 Memory related				
Een toepassing kan gebruiken MS-DOS Interrupt 21 H functie 59 HWanneer u een functie-aanroep mislukt tijdens de uitvoering van detoepassing. Het programma duurt een aantal andere mogelijkeAls een resultaat, bijvoorbeeld de functie opnieuw,Uitgebreide foutcode wordt afgebroken of gewoon de DOS weergeven. Bijvoorbeeld:een toepassing kan het volgende na een mislukte interrupt weergevenBel:
De uitgebreide DOS fout 27 /11/4/2
Dit vertegenwoordigt:
  Extended error 27    Sector not found  Error class 11     Media  Recommended action 4  Abort application with cleanup  Error locus 2      Block device (disk or disk emulator)				
6.22 3,20 3.21 3.30 3.30a 4.00 4.01 5,00 6.00 6.20

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 74463 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:08:56 - Revisie: 4.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB74463 KbMtnl
Feedback