Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Sluisteken (|) Na IF EXIST mislukt

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 74464
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Er is een bekend probleem met het sluisteken (|) opdracht waardoor de pipena een instructie IF bestaat niet. Bijvoorbeeld de opdracht
IF EXIST c:\dos\readme.txt TYPE c:\dos\readme.txt | MEER
Normaal gesproken wordt de inhoud van de C:\DOS\README.TXT scherm voor eentijd. Wanneer deze opdracht is afgegeven onder MS-DOS 5.0, 6.0 of 6.2 Neeinformatie weergegeven en keert u terug naar de prompt, hoewelhet bestand bestaat.

Ook resulteert deze opdracht in tabel FAT (File Allocation)beschadiging op het station de omgevingsvariabele TEMP verwijstof op het huidige station als de TEMP-variabele is ingesteld. UitgevoerdCHKDSK nadat deze opdracht ziet er "<x> verloren clusters in 1koppelen,' waar <x>is afhankelijk van de grootte van het bestand dat wordtverwerkt door de pipe. (Het aantal verloren clusters en kettingen mogelijkgroter als er extra FAT beschadigd voordat u depipe). De FAT beschadigd veroorzaakt door deze opdracht leidt niet totverlies van gegevens en u kunt CHKDSK met de schakeloptie /F Corrigeer debeschadigd.</x></x>

Zie de 'Microsoft MS-DOS gebruikershandleiding en naslaginformatie' voormeer informatie over het gebruik van de opdracht CHKDSK.

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem bij MS-DOS versie 5.00,5.00A 6,00, 6.20, 6.21 en 6.22. We hebben dit probleem onderzocht en wordtnog als deze beschikbaar.
6.22 5,00 5.00a 6.00 6.20-batch

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Egenskaper

Artikkel-ID: 74464 – Forrige gjennomgang: 06/09/2012 09:49:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

  • kbmt KB74464 KbMtnl
Tilbakemelding