Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

PRB: BS_GROUPBOX-stijl subvenster achtergrond verkeerde schilderen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 79982
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
3,00 3.10WINDOWSkbprg kbprb kbcode
Symptomen
Wanneer een venster BS_GROUPBOX stijl is gemaakt, de achtergrond nietcorrect wissen.
Oorzaak
Het bovenliggende venster van het venster van de stijl BS_GROUPBOX heeft deWS_CLIPCHILDREN-stijl die in het bovenliggende venster voorkomthet groepsvak achtergrond wissen.
Oplossing
Subklasse het vak venster het bericht WM_ERASEBKGND verwerkendoor de achtergrond wissen. Hieronder vindt u een codefragment aanDeze procedure wordt gedemonstreerd.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp.
Meer informatie
De stijl van WS_CLIPCHILDREN veroorzaakt een venster wilt uitsluiten van de gebiedeningenomen door onderliggende vensters wanneer het venster het clientgebied tekent.Een venster van de stijl BS_GROUPBOX is echter een statische bepalen die nooitwordt de achtergrond gewist. De achtergrond wissen verwijdert u alle besturingselementen ofde knoppen die worden weergegeven in het groepsvak.

Dus als een ander onderliggend venster neergezet via een groepsvak engedeelten van het onderliggende venster blijven daarna weg gesleept,in het groepsvak achtergrond zichtbaar. Dit probleem treedt niet op.Wanneer het bovenliggende venster geen stijl van de WS_CLIPCHILDREN.

Het volgende codefragment moet worden geplaatst in het groepsvaksubklasse procedure. Deze code wordt de achtergrond van het groepsvak gewist.
  case WM_ERASEBKGND:  {  HBRUSH hBrush, hOldBrush;  HPEN  hPen, hOldPen;  RECT  rect;  HDC   hDC;  hDC = GetDC(hWnd);  // Obtain a handle to the parent window's background brush.  hBrush = GetClassWord(ghWnd, GCW_HBRBACKGROUND);  hOldBrush = SelectObject(hDC, hBrush);  // Create a background-colored pen to draw the rectangle  // borders, where gWindowColor is some globally defined  // COLORREF variable used to paint the window's background  hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, gWindowColor);  hOldPen = SelectObject(hDC, hPen);  // Erase the group box's background.  GetClientRect(hWnd, &rect);  Rectangle(hDC, rect.left, rect.top, rect.right, rect.bottom);  // Restore the original objects before releasing the DC.  SelectObject(hDC, hOldPen);  SelectObject(hDC, hOldBrush);  // Delete the created object.  DeleteObject(hPen);  ReleaseDC(hWnd, hDC);  // Instruct Windows to paint the group box text and frame.  InvalidateRect(hWnd, NULL, FALSE);  // Insert code here to instruct the contents of the group box  // to repaint as well.  return TRUE; // Background has been erased.  }				
3,00 3.10

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 79982 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:11:12 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows Software Development Kit 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kb16bitonly kbbutton kbctrl kbprb kbmt KB79982 KbMtnl
Feedback