Updates voor beperkte groepen ('lid van') gedrag van de gebruiker gedefinieerde lokale groepen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:810076
Samenvatting
In eerdere versies van Microsoft Windows dan Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), beperkte groepen Lid vanbeveiligingsinstellingen in Groepsbeleid worden niet groepen toevoegen aan lokale groepen op computers die lid gebruikt. Het gedrag van beperkte groepen is bijgewerkt in Microsoft Windows 2000 SP4, Windows Server 2003 en nieuwere versies. Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) vereist een hotfix voor het bijwerken van het gedrag van beperkte groepen, Windows Vista en nieuwere hebben deze ingebouwde update. Dit artikel beschrijft de wijzigingen aan de functie.
Meer informatie
Met beperkte groepen Lid van functionaliteit, u kunt nu groepen toevoegen aan lokale groepen. Voor meer informatie over de functie voor beperkte groepen, inclusief Leden en MemberOf beschrijvingen, Zie 'Beperkte groepen' in de Windows-Server productdocumentatie.

Windows XP

Informatie over het service pack

Naar Dit probleem, het verkrijgen van het meest recente servicepack voor Windows XP. Voor meer informatie informatie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 De meest recente Windows XP servicepack ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar via Microsoft. Deze hotfix is echter bedoeld om alleen het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix beschikbaar voor downloaden is, is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er troubleshooting vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke hotfix komen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken: Opmerking Het formulier 'Hotfix gedownload' geeft de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar. De Engelse versie van deze functie is het bestand kenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Naar het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u de Tijd Zone tabblad in het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform  ----------------------------------------------------------------  31-Jan-2003 02:53 5.1.2600.1163 849,408 Scesrv.dll IA64  31-Jan-2003 02:53 5.1.2600.1163 307,712 Scesrv.dll i386

Groepen toevoegen aan lokale groepen

Nadat u hebt gecontroleerd dat de functie wordt geïnstalleerd op alle geschikte computers kunt u de beperkte groepen Lid van instelling van een groep toevoegen aan een lokale groep (ingebouwde of aangepaste). U kunt definiëren. Lid van beleid voor afzonderlijke groepen in meerdere groepsbeleidsobjecten (GPO's) die zijn gekoppeld aan elke site, een domein of een organisatie-eenheid (OU) en het beleid van kracht. Bijvoorbeeld geïllustreerde in de volgende tabel maakt u een beleid Domeinadministrators toegevoegd aan de lokale Groep Administrators en u kunt een beleid toegevoegd mijn Management beheerders toevoegen groep van de lokale groep Administrators. Deze groep is gekoppeld aan een domein-niveau GROEPSBELEIDSOBJECT. U kunt ook een beleid de mijn organisatie-eenheid regionale voegt maken De groep Administrators op de lokale groep Administrators. Deze groep is gekoppeld aan een GPO OU-niveau. Alle beleidsregels worden afgedwongen.

Tabel 1: Groepen toevoegen aan lokale groepen
Domeingroep die u een beleid voor beperkte groepen definieert voorDe vermelding 'Lid van': de lokale groep op computers die lidGROEPSBELEIDSOBJECT niveau waarop het beleid voor beperkte groepen is gedefinieerdResultaat
Domeinadministrators (ingebouwde domein)(Lokale beheerders ingebouwd)Niveau van het domeinGroep Administrators bevat domein Beheerders, Mijn Management-beheerders en de beheerders van mijn organisatie-eenheid
Mijn Management-beheerders (aangepaste domein)Beheerders (lokale ingebouwd)Niveau van het domeinDe groep Administrators bevat Domeinadministrators, Mijn Management-beheerders en de beheerders van mijn organisatie-eenheid
Mijn organisatie-eenheid regionale beheerders (regionale OU aangepaste)(Ingebouwde lokale) beheerdersORGANISATIE-EENHEID niveauGroep Administrators bevat, Domeinadministrators, Mijn Management Beheerders en de beheerders van mijn organisatie-eenheid

Dezelfde domeingroep toevoegen aan lokale groepen via groepsbeleidsobjecten

Als u meerdere beleid voor beperkte groepen voor dezelfde maken groep in meerdere groepsbeleidsobjecten alleen een beleid van kracht. Beperkte groepen beleid voor dezelfde groep worden niet samengevoegd via groepsbeleidsobjecten. Is het effectieve beleid bepaald door de volgorde van de verwerking van Groepsbeleid. Voor informatie over Beleidshiërarchie en verwerkingsvolgorde groep, gaat u naar de volgende Microsoft Developer Network-website:Bijvoorbeeld, zoals geïllustreerd in de volgende tabel, twee beperkt Groepsbeleid zijn voor Domeinadministrators gedefinieerd. Een is gedefinieerd in het domein niveau en Domeinadministrators toegevoegd aan de lokale groep Administrators. De andere op het niveau van de organisatie-eenheid gedefinieerd en wordt de groep Domeinadministrators toegevoegd aan mijn regionale Beheerders van de afdeling. Alleen worden Domeinadministrators toegevoegd aan mijn regionale afdeling Domeinadministrators (standaard groepsbeleidsobjecten die zijn gekoppeld aan de organisatie-eenheid niveau overschrijven die die worden gedefinieerd op het domeinniveau van het).

Tabel 2: Dezelfde domeingroep toevoegen aan lokale groepen via groepsbeleidsobjecten
Domein groep waarvoor u een beperkte groepen definiëren beleidDe vermelding 'Lid van': de lokale groep op computers die lidGROEPSBELEIDSOBJECT niveau waarop het beleid voor beperkte groepen is gedefinieerdResultaat
Domeinadministrators (ingebouwde domein)(Lokale beheerders ingebouwd)Niveau van het domeinAls gevolg van hoe groepsbeleidsobjecten worden verwerkt, Domeinadministrators worden alleen toegevoegd aan de groep Administrators van mijn regionale afdeling.
Domeinadministrators (ingebouwde domein)Mijn afdeling regionale (Aangepaste lokale) beheerdersORGANISATIE-EENHEIDAls gevolg van hoe groepsbeleidsobjecten worden verwerkt, Domeinadministrators worden alleen toegevoegd aan de groep Administrators van mijn regionale afdeling.

Domeincontrollers

In eerdere versies van Windows, als een domeincontroller wordt verwerkt beleid voor beperkte groepen waarin de Leden sectie leeg is, alle leden van de groep worden leeggemaakt wanneer het beleid wordt toegepast, ongeacht de instelling voor Lid van. Bijvoorbeeld, als u een beleid voor beperkte groepen op de niveau voor Domeinadministrators domein met een leeg Leden sectie en als u lokale beheerders opgenomen Lid van, wanneer het beleid wordt toegepast, alle leden van de Domeinadministrators groep worden verwijderd (met inbegrip van de ingebouwde account Administrator) en een lege De groep Domeinadministrators toegevoegd aan de lokale groep administrators.

De gedrag in Windows 2000 SP4, Windows XP met Service Pack 2 (SP2) en Windows Server 2003 zijn gecorrigeerd. Op een computer waarop een van deze versies van Windows, als het toepassen van beleid voor beperkte groepen definieert Lid van maar blijft Leden leeg, de Leden sectie genegeerd en is geen lidmaatschap leeggemaakt.

Als u de functionaliteit van beperkte groepen die door deze update is ingeschakeld voor het configureren van domeincontrollers, lidservers, of werkstations ervoor zorgen dat alle waarop Windows 2000 SP4, Windows XP SP2 of Windows Server 2003, zodat het groepslidmaatschap voor dat domein is niet gewijzigd. onbedoeld.

Voor lidservers en werkstations, het gedrag in in dit scenario blijft ongewijzigd.

'Leden' en 'Lid van' beperkte groepen beleidsregels toepassen op een lokale groep

Het beste beleid voor beperkte groepen toegevoegd definiëren een domeingroep aan een lokale groep en een ander beleid voor beperkte groepen definiëren Hiermee beperkt u het lidmaatschap van de lokale groep. Het uiteindelijke lidmaatschap van de lokale groep niet kan worden voorspeld, omdat de verwerkingsvolgorde van van de twee Beleid voor beperkte groepen is niet gedefinieerd. Bijvoorbeeld geïllustreerde in de volgende tabel als u een beleid voor beperkte groepen die maken wordt toegevoegd voor domein Beheerders van de lokale groep Administrators en als u een beperkte groepen maken beleid voor het lidmaatschap van de lokale groep Administrators om de ingebouwde beperkt Administrator-account, het niet te voorspellen als een beleid wordt afgedwongen. Als Domeinadministrators worden toegevoegd aan de lokale groep Administrators voor de Beheerders het lidmaatschap is beperkt, Domeinadministrators worden toegevoegd aan de lokale Groep Administrators en vervolgens verwijderd. Echter, als de lokale groep Administrators lidmaatschap is beperkt voordat Domeinadministrators toegevoegd aan de groep Administrators groep Domeinadministrators blijven in de lokale groep Administrators.

Tabel 3: Een groep toevoegen aan een lokale groep met beperkte lidmaatschap
Groep u beleid voor beperkte groepen definiëren voorDe vermelding 'Leden'De vermelding 'Lid van'Resulterende groepslidmaatschap
Domeinadministrators (domein ingebouwd)Geen(Ingebouwde lokale) beheerdersU het uiteindelijke groepslidmaatschap voor de lokale groep Administrators niet kan worden voorspeld.
(Ingebouwde lokale) beheerders(Lokale beheerder ingebouwd)Geen Het lidmaatschap van de uiteindelijke niet te voorspellen voor de lokale groep Administrators.
Om het lidmaatschap dat u wilt gebruiken Leden of Lid van Groepsbeleid wordt uitsluitend beperkt. In het voorbeeld in tabel 3 de beheerders lidmaatschap van de groep die u wilt ophalen, toevoegen aan Domeinadministrators de Leden vermelding voor de lokale beheerders groep beperkte groepen beleid.

Windows 2000

Informatie over het service pack

Om dit probleem oplossen door de meest recente servicepack servicepack voor Microsoft Windows 2000. Klik voor meer informatie de volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 De meest recente Windows 2000 servicepack ophalen

Informatie over hotfixes

Een functie die u het standaardgedrag van het product wijzigt is van Microsoft beschikbaar. Deze functie is echter bedoeld om alleen het gedrag dat in dit artikel wordt beschreven. Deze functie alleen van toepassing op systemen waarvoor dit specifiek nodig.

Als de functie beschikbaar voor downloaden is, is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Neem contact op met Microsoft Customer Service en ondersteuning voor de functie als deze sectie niet wordt weergegeven.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er troubleshooting vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke functie komen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken: Opmerking Het formulier 'Hotfix download beschikbaar' wordt weergegeven de talen waarvoor de functie beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is het omdat de functie niet beschikbaar is voor die taal. De Engelse versie van deze hotfix heeft het bestand kenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Naar het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u de Tijd Zone tabblad in het besturingselement datum en tijd Deelvenster.
 Date    Time   Version     Size    File name ------------------------------------------------------------- 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6109  124,688  Adsldp.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.5781  131,344  Adsldpc.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6109   62,736  Adsmsext.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6052  358,160  Advapi32.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6094   49,936  Browser.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6012  135,952  Dnsapi.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6076   96,016  Dnsrslvr.dll 15-Nov-2001 23:27           5,149  Empty.cat 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.5722   45,328  Eventlog.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6059  146,704  Kdcsvc.dll 01-Nov-2002 18:52  5.0.2195.6112  204,048  Kerberos.dll 21-Aug-2002 16:27  5.0.2195.6023   71,248  Ksecdd.sys 07-Nov-2002 02:02  5.0.2195.6118  507,664  Lsasrv.dll 07-Nov-2002 02:02  5.0.2195.6118   33,552  Lsass.exe 27-Aug-2002 22:53  5.0.2195.6034  108,816  Msv1_0.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.5979  307,472  Netapi32.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6075  360,720  Netlogon.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6100  920,848  Ntdsa.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6100  389,392  Samsrv.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6120  130,320  Scecli.dll 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6120  303,888  Scesrv.dll 07-Nov-2002 01:56  5.0.2195.6118  139,264  Sp3res.dll 07-Nov-2002 00:05     5.3.9.0   4,096  Spmsg.dll 07-Nov-2002 00:06     5.3.9.0   87,040  Spuninst.exe 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.5859   48,912  W32time.dll 04-Jun-2002 21:32  5.0.2195.5859   57,104  W32tm.exe 07-Nov-2002 22:33  5.0.2195.6100  126,224  Wldap32.dll 07-Nov-2002 02:02  5.0.2195.6118  507,664  Lsasrv.dll   --  56-bit 
Voor meer informatie over de een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server, klikt u op het volgende artikel nummer in de Microsoft Knowledge Base:
265173Het datacenter en Windows 2000 Datacenter Server-product
Voor meer informatie over het installeren van meerdere vensters updates of hotfixes opnieuw terwijl u slechts eenmaal klikt nummer in de Microsoft Knowledge Base:
296861Het installeren van meerdere Windows-updates of hotfixes met slechts één keer opnieuw opstarten

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 810076 - Laatst bijgewerkt: 02/09/2012 08:28:00 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbsecurity kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbmt KB810076 KbMtnl
Feedback