VPN-client kan geen verbinding tot stand brengen na het installeren van een service pack

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Het lukt u niet een VPN-verbinding (Virtueel Particulier Netwerk) tot stand te brengen tussen uw PPTP-client met Windows XP of Windows 2000 en het netwerk van uw bedrijf. Bovendien wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Fout 721: Gelijkwaardige eenheid van PPP op afstand reageert niet.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor wanneer een PPTP-client met Windows XP Service Pack 1 (SP1) of Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) een VPN-verbinding tot stand probeert te brengen met een Windows 2000-server die deel uitmaakt van een cluster dat het virtuele IP-adres van het cluster op TCP-poort 1723 gebruikt. Wanneer de server reageert met GRE-pakketten (Generic Routing Encapsulation), wordt het bron-IP-adres van het eerste IP-adres gebruikt dat aan de netwerkadapter is gekoppeld. Dit adres wijkt echter af van het virtuele IP-adres dat door de Windows XP-client is aangevraagd. De Windows XP-client negeert deze antwoordpakketten omdat ze afkomstig zijn van een ander IP-adres dan dat waarmee wordt geprobeerd verbinding te krijgen.
Oplossing

Informatie over servicepacks

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum  Tijd  Versie Grootte  Bestandsnaam------------------------------------------------------- 03-dec-2002 11:57 5.0.2195.6150 47.088 Raspptp.sys 13-nov-2002 15:36 5.3.10.0    4.096 Spmsg.dll 13-nov-2002 15:37 5.3.10.0    87.040 Spuninst.exe 15-nov-2001 15:27 n/a       5.149 Empty.cat  De map Update  Datum     Tijd  Versie Grootte   Bestandsnaam --------------------------------------------------- 03-dec-2002 15:20 n/a     7.409 Q810839.cat 13-nov-2002 15:37 5.3.10.0  18.432 Spcustom.dll 13-nov-2002 15:36 5.3.10.0 409.088 Update.exe
Opmerking Deze correctie moet worden toegepast op uw Windows 2000 PPTP-server.
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak tevens een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
Als u wilt dat uw PPTP-client met Windows XP SP1 of Windows 2000 SP4 of hoger verbindingen toestaat met een PPTP-server die antwoordt met een ander IP-adres, voert u de volgende procedure uit om validatie van PPTP-adressen uit te schakelen:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek in Register-editor de volgende subsleutel
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\<000x>
  waarbij <000x> staat voor de netwerkadapter voor het WAN Miniport-stuurprogramma (PPTP).
 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 5. Typ ValidateAddress en druk op ENTER. De standaardinstelling voor deze waarde is 1 (aan). Als u de waarde instelt op 0, schakelt u deze instelling dus uit.
 6. Sluit de Register-editor af.
 7. Start de computer opnieuw op.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie aangeboden voor dit probleem.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
271731 PPTP-clients uit oudere versies kunnen geen verbinding maken met een Windows 2000-server (Het Engels)
Eigenschappen

Artikel-id: 810839 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 01:42:59 - Revisie: 7.2

Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Server SP1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbprb KB810839
Feedback