Hoe kan ik de Prullenbak weergeven op het bureaublad in Windows Vista of in Windows XP?

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Het probleem automatisch oplossen
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Opmerking
Als u er de voorkeur aan geeft om dit probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.
Volgende stappen
Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is verholpen, kunt u de procedure in de sectie Tijdelijke oplossing proberen.
Probleembeschrijving
De Prullenbak wordt niet weergegeven op het bureaublad in Windows Vista of in Windows XP. Dat heeft tot gevolg dat u de Prullenbak niet kunt gebruiken om taken als het herstellen van een verwijderd bestand uit te voeren. In dit artikel wordt beschreven hoe u de Prullenbak kunt terugzetten.
Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk om dit probleem in Windows Vista op te lossen:

 1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik op Bureaubladpictogrammen wijzigen.
 3. Schakel het selectievakje Prullenbak in en klik op OK.
Volgende stappen
Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, kunt u de procedure in de sectie 'Tijdelijke oplossing' proberen.

U kunt dit probleem in Windows XP op een van de volgende manieren oplossen:

Methode 1: De Prullenbak terugzetten met het programma waarmee de Prullenbak is verwijderd


Opmerking Als u de Prullenbak hebt verborgen met het programma TweakUI, voert u de volgende stappen uit om de Prullenbak op het bureaublad terug te zetten. Als u het programma TweakUI niet hebt gebruikt, probeert u methode 2 of methode 3.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Als u het standaardstartmenu van Windows XP gebruikt
  1. Ga naar de volgende registersleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. Klik met de rechtermuisknop op de volgende DWORD-registerwaarde in het rechterdeelvenster en klik op Wijzigen:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK. (Deze waarde wordt door het programma TweakUI op 1 ingesteld om het pictogram van de Prullenbak te verbergen.)
  Als u het klassieke startmenu van Windows XP gebruikt
  1. Ga naar de volgende registersleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. Klik met de rechtermuisknop op de volgende DWORD-registerwaarde in het rechterdeelvenster en klik op Wijzigen:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK. (Deze waarde wordt door het programma TweakUI op 1 ingesteld om het pictogram van de Prullenbak te verbergen.)
 3. Klik op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
Volgende stappen
 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, kunt u de procedure in de sectie 'Tijdelijke oplossing' proberen.

Methode 2: De Prullenbak terugzetten door het register te bewerken


Opmerking Als de systeembeheerder via een instelling voor groepsbeleid de Prullenbak (of alle pictogrammen) op het bureaublad heeft verborgen, probeert u methode 3.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

Ga als volgt te werk om het register te wijzigen zodat de Prullenbak weer op het bureaublad wordt weergegeven:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Ga naar de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Klik met de rechtermuisknop op de registersleutel uit stap 3, wijs Nieuw aan en klik op Sleutel.
 5. Typ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} en druk op Enter.
 6. Klik op de nieuwe sleutel {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} die u in stap 5 hebt gemaakt.
 7. Dubbelklik in het rechterdeelvenster op de vermelding (Standaard).
 8. Typ in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken de waarde Prullenbak in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 9. Sluit de Register-editor.
Volgende stappen
Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem hiermee niet is opgelost, kunt u de procedure in de sectie 'Tijdelijke oplossing' proberen.

Methode 3: De Prullenbak terugzetten met de objecteditor van Groepsbeleid

Als de systeembeheerder via een instelling voor groepsbeleid de Prullenbak of alle pictogrammen op het bureaublad heeft verborgen, moet u mogelijk contact opnemen met de systeembeheerder om het pictogram Prullenbak terug te zetten. De systeembeheerder kan het pictogram Prullenbak terugzetten op het bureaublad met de objecteditor van Groepsbeleid (GPEDIT.msc) of door de registerinformatie (die is gemaakt met de objecteditor van Groepsbeleid) handmatig te verwijderen.

Opmerking De volgende procedures werken alleen met Windows XP Professional. Als u niet met Windows XP Professional werkt, kunt u de procedure in de sectie 'Tijdelijke oplossing' proberen.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register echter onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
 • De Prullenbak terugzetten met de objecteditor van Groepsbeleid:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ GPEDIT.MSC in het vak Openen en klik op OK.
  2. Klik onder Gebruikersconfiguratie op Beheersjablonen en dubbelklik op Bureaublad.
  3. Dubbelklik op Het Prullenbakpictogram van het bureaublad verwijderen.
  4. Klik op het tabblad Instelling, klik op Niet geconfigureerd en klik op OK.
 • De Prullenbak terugzetten met de Register-editor:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Ga naar de volgende registersleutel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Klik op de registersleutel uit stap 3 en klik in het rechterdeelvenster op de volgende DWORD-registerwaarde:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. Klik op Verwijderen in het menu Bewerken en klik vervolgens op Ja.
  5. Sluit de Register-editor.
Volgende stappen
Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, kunt u dit artikel afsluiten. Als het probleem niet is verholpen, kunt u de procedure in de sectie 'Tijdelijke oplossing' proberen.
Tijdelijke oplossing
Als u met de oplossingen in dit artikel de Prullenbak niet kunt terugzetten, kunt u dit probleem omzeilen door een snelkoppeling naar de Prullenbak te maken:
 1. Klik op Start en klik op Deze computer.
 2. Klik in het menu Extra op Mapopties.
 3. Open het tabblad Weergave en schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) uit.
 4. Klik op Ja wanneer de waarschuwing wordt weergegeven en klik op OK om het dialoogvenster Mapopties te sluiten.
 5. Klik op Mappen op de werkbalk.

  Opmerking Als Mappen niet op de werkbalk wordt weergegeven, wijst u Werkbalken aan in het menu Beeld en klikt u op Standaardknoppen.
 6. Ga in het linkernavigatievenster onder Mappen naar de map Prullenbak en sleep de map Prullenbak naar het bureaublad.
 7. Klik in het menu Extra op Mapopties.
 8. Open het tabblad Weergave en schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) in. Klik op OK.
Opmerking Met deze procedure wordt het oorspronkelijke pictogram niet opnieuw gemaakt. Met deze procedure worden echter wel de meeste functies van de Prullenbak hersteld. Hiertoe behoren de volgende functies:
 • Een bestand verwijderen door het naar het pictogram Prullenbak op het bureaublad te slepen.
 • Een verwijderd bestand terughalen door te dubbelklikken op het pictogram Prullenbak op het bureaublad, met de rechtermuisknop op het terug te halen bestand te klikken en op Terugzetten te klikken.
 • De Prullenbak leegmaken door met de rechtermuisknop te klikken op het pictogram Prullenbak op het bureaublad en op Prullenbak leegmaken te klikken.
Opmerking Als u het probleem op deze manier omzeilt, kunt u niet de eigenschappen van de Prullenbak opvragen door met de rechtermuisknop op de snelkoppeling Prullenbak te klikken. Als u eigenschappen voor de Prullenbak wilt instellen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Dubbelklik op de snelkoppeling Prullenbak op het bureaublad. De map Prullenbak wordt geopend.
 2. Klik in de linkerbovenhoek van de map Prullenbak met de rechtermuisknop op het pictogram Prullenbak en klik op Eigenschappen.

Als met deze procedure het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.
Oorzaak
Dit probleem kan door verschillende zaken worden veroorzaakt:
 • De Prullenbak is verborgen met een programma van derden.
 • De Prullenbak is verborgen met het programma TweakUI.
 • De registerinformatie voor de Prullenbak is verwijderd.
 • De Prullenbak is verborgen door een instelling voor groepsbeleid.

  Opmerking Groepsbeleid wordt niet ondersteund in Windows XP Home Edition.
Referenties
Bezoek de volgende Microsoft-webpagina voor hulp bij veelvoorkomende systeemonderhoudstaken in Windows Vista:
fixit fix it
Eigenschappen

Artikel-id: 810869 - Laatst bijgewerkt: 09/29/2015 11:43:00 - Revisie: 9.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869
Feedback