Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutberichten wanneer u netwerkbestanden opent of kopieert op Windows XP SP1-clients waarvoor SMB-ondertekening is vereist

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Clientcomputers met Windows XP Service Pack 1 (SP1) die zodanig zijn geconfigureerd dat SMB-ondertekening (Server Message Block) is vereist, negeren SMB-ondertekening en ondervinden problemen met netwerkcommunicatie. De volgende problemen kunnen optreden:
 • Wanneer u een Microsoft Office-bestand opent, wordt het bestand als alleen-lezen geopend. U moet het bestand lokaal opslaan om wijzigingen te kunnen aanbrengen.
 • U kunt geen bestanden via het netwerk kopiëren en netwerkpaden worden niet geaccepteerd door de netwerkprovider. Het volgende foutbericht wordt bijvoorbeeld weergegeven wanneer u verbinding probeert te maken met een SMB-share:
  Het bestand of het netwerkpad bestaat niet meer.
 • Wanneer u probeert een bestand op een netwerkshare te openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Kan het bestand op de gedeelde netwerkmap niet openen. Controleer of de diskette zich in het opgegeven station bevindt.
 • Foutberichten van de volgende strekking worden weergegeven in het gebeurtenislogboek nadat u GPO's (Group Policy Objects) hebt toegepast:
  Bron: Userenv
  Categorie: Geen
  Gebeurtenis-id: 1058
  Datum: 2/8/2002
  Tijd: 7:25:40
  Gebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Computer: COMPUTER
  Beschrijving: Windows kan geen toegang krijgen tot het bestand gpt.ini voor groepsbeleidsobject CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=lcds,DC=lab Het bestand moet aanwezig zijn op locatie \\lcds.lab\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
  (Toegang geweigerd) Verwerking van groepsbeleid afgebroken.
  Bron: SceCli
  Categorie: Geen
  Gebeurtenis-id: 1030
  Datum: 2/8/2002
  Tijd: 07:30:46
  Gebruiker: n.v.t.
  Computer: COMPUTER
  Beschrijving: Kan niet zoeken naar de lijst met groepsbeleidsobjecten. Een beschrijving van de oorzaak voor deze fout is al eerder door dit beleidsprogramma in het logboek geregistreerd.
  Bron: Userenv
  Categorie: Geen
  Gebeurtenis-id: 1058
  Datum: 2/8/2002
  Tijd: 12:30:46
  Gebruiker: n.v.t.
  Computer: NT AUTHORITY\SYSTEM
  Beschrijving: Windows kan geen toegang krijgen tot het bestand gpt.ini voor groepsbeleidsobject CN={GUID},CN=Policies,CN=System,DC=DOMAIN,DC=com. Het bestand moet aanwezig zijn op locatie <\\domain.com\SysVol\domain.com\Policies\{GUID}\gpt.ini>. (Toegang geweigerd. ). Het verwerken van het groepsbeleid wordt afgebroken.
Oplossing

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal. De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

Windows XP Home Edition en Windows XP Professional:
Datum     Tijd  Versie    Grootte  Bestandsnaam------------------------------------------------------ 18-dec-2002 16:38 5.1.2600.1152 399.488 Mrxsmb.sys 18-dec-2002 16:38 5.1.2600.1152 154.752 Rdbss.sys
Windows XP 64-Bit Edition:
Datum     Tijd  Versie    Grootte    Bestandsnaam -------------------------------------------------------- 18-dec-2002 16:39 5.1.2600.1152 1.256.064 Mrxsmb.sys 18-dec-2002 16:39 5.1.2600.1152  488.704 Rdbss.sys

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
De informatie in dit artikel vervangt de informatie die eerder beschikbaar was in Microsoft Knowledge Base-artikel 331519. Klik voor meer informatie over verwante problemen op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
812937 Foutbericht over bestandsvergrendeling of toegang geweigerd bij opslaan van bestanden over het netwerk
Q331519 Er treden netwerkfouten op nadat u Windows XP SP1 hebt geïnstalleerd
Eigenschappen

Artikel-id: 810907 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:22:28 - Revisie: 4.2

 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbnetwork kbfilesystems kberrmsg kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB810907
Feedback
" '="">