Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'STOP 0x000000D1 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys' wanneer u probeert de computer af te sluiten

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Wanneer u de computer probeert af te sluiten, wordt er een STOP-foutbericht van de volgende strekking op een blauw scherm weergegeven:
STOP 0x000000D1, (0x0000002b, 0x00000002, 0x00000000, 0xEEEE1b01) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Kbdclass.sys.
Nadat u dit foutbericht hebt verwijderd, wordt de computer opnieuw opgestart.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als u een Logitech-muis gebruikt en als de versie van het Logitech MouseWare-programma dat op de computer is geïnstalleerd, is verouderd. Dit probleem doet zich voor bij Logitech MouseWare versies 9.10 en 9.24.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door het Logitech MouseWare-programma van de computer te verwijderen en een update uit te voeren naar de meest recente versie van Logitech MouseWare.

Voor meer informatie over het verwijderen van Logitech MouseWare van de computer raadpleegt u de programmadocumentatie of neemt u contact op met Logitech. Voor meer informatie over het verkrijgen en installeren van de meest recente versie van Logitech MouseWare neemt u contact op met Logitech op de volgende Logitech-website:
Meer informatie
Voor meer informatie over het oplossen van problemen met een ander gedocumenteerd STOP-foutbericht dat zich voordoet in Kbdclass.sys, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
313050 Stop: De fout 0x7E treedt op in Kbdclass.sys wanneer u de computer probeert af te sluiten
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 810980 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 01:44:24 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB810980
Feedback