Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

MS03-018: Cumulatieve patch voor IIS (Internet Information Services) van mei 2003


Symptomen
Microsoft heeft een cumulatieve patch uitgebracht voor IIS (Internet Information Server) 4.0, IIS (Internet Information Services) 5.0 en IIS 5.1. Deze patch omvat de functionaliteit van alle beveiligingspatches die zijn uitgebracht voor IIS 4.0 na Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a), alle beveiligingspatches die zijn uitgebracht voor IIS 5.0 na Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) en alle beveiligingspatches die zijn uitgebracht voor IIS 5.1. Daarnaast omvat deze patch correcties voor de volgende, recent ontdekte beveiligingslekken die van invloed zijn op IIS 4.0, 5.0 en 5.1:
 • Een CSS-beveiligingslek (Cross-Site Scripting) dat van invloed is op IIS 4.0, 5.0 en 5.1. Dit beveiligingsprobleem heeft betrekking op het foutbericht waarin wordt aangegeven dat een aangevraagde URL is omgeleid. Een aanvaller die een gebruiker ertoe beweegt op een koppeling op de website van de aanvaller te klikken, kan een aanvraag die een script bevat doorsturen naar een website van derden waarop IIS wordt uitgevoerd. Door deze aanvraag kan de respons (die nog steeds het script bevat) van de website naar de gebruiker worden verzonden. Het script kan dan worden uitgevoerd met de beveiligingsinstellingen van de website van derden in plaats van de beveiligingsinstellingen van de site van de aanvaller.
 • Een bufferoverloop als gevolg van het door IIS 5.0 onjuist valideren van aanvragen voor specifieke typen webpagina's die ingesloten bestanden aan de serverkant worden genoemd. Een aanvaller moet een pagina met ingesloten bestanden aan de serverkant kunnen uploaden naar een kwetsbare IIS-server. Als de aanvaller deze pagina aanvraagt, vindt er een bufferoverloop plaats. Door deze bufferoverloop kan de aanvaller willekeurige code op de server uitvoeren met machtigingen op gebruikersniveau.
 • Een denial-of-service-beveiligingslek als gevolg van een fout in de manier waarop IIS 4.0 en 5.0 geheugenaanvragen toewijzen bij het maken van headers die aan een webclient worden geretourneerd. Een aanvaller moet een ASP-pagina kunnen uploaden naar een kwetsbare IIS-server. Wanneer de aanvaller deze ASP-pagina oproept, wordt getracht een zeer grote header te retourneren aan de oproepende webclient. Aangezien IIS geen beperkingen oplegt aan het geheugen dat in dit geval kan worden gebruikt, is h mogelijk dat IIS na verloop van tijd over onvoldoende geheugen beschikt en zal vastlopen.
 • Een denial-of-service-beveiligingsprobleem als gevolg van het onjuist afhandelen door IIS 5.0 en 5.1 van een foutstatus wanneer een te lange WebDAV-aanvraag wordt ontvangen. Een aanvaller kan dit beveiligingslek misbruiken om IIS te laten vastlopen. IIS 5.0 en 5.1 worden na deze storing standaard meteen opnieuw opgestart.
Beperkende factoren voor het omleiden van CSS:
 • Het probleem treedt niet op in IIS 6.0.
 • Het beveiligingslek kan alleen worden misbruikt als de aanvaller een andere gebruiker ertoe kan bewegen een webpagina te bezoeken en op die pagina op een koppeling te klikken of de gebruiker ertoe kan bewegen een HTML-e-mail te openen.
 • De doelpagina moet een ASP-pagina zijn waarop Response.Redirect wordt gebruikt om de client om te leiden naar een nieuwe URL die gebaseerd is op de inkomende URL van de huidige aanvraag.
Beperkende factoren voor een bufferoverloop op webpagina's met ingesloten bestanden aan de serverkant:
 • Dit probleem doet zich niet voor bij IIS 4.0, IIS 5.1 en IIS 6.0.
 • Het hulpprogramma IIS Lockdown schakelt standaard de toewijzing van Ssinc.dll uit (http://www.microsoft.com/technet/security/tools/locktool.mspx). Door deze instelling wordt dit type aanval geblokkeerd.
 • IIS 5.0 wordt standaard uitgevoerd onder een gebruikersaccount en niet onder de systeemaccount. Een aanvaller die dit beveiligingslek heeft misbruikt, verkrijgt daarom alleen machtigingen op gebruikersniveau in plaats van machtigingen op beheerdersniveau.
 • Een aanvaller moet bestanden kunnen uploaden naar de IIS-server.
Beperkende factoren voor denial-of-service via headers:
 • Het probleem treedt niet op in IIS 5.1.
 • Een aanvaller moet bestanden kunnen uploaden naar de IIS-server.
 • IIS 5.0 wordt na deze storing automatisch opnieuw gestart.
Beperkende factoren voor denial-of-service via WebDAV:
Oplossing
Waarschuwing Als u een toepassing hebt die onder IIS wordt uitgevoerd en die het IIS-metabaseschema uitbreidt, worden de extensies mogelijk verwijderd door het installeren van de gecombineerde beveiligingscorrectie en werkt de toepassing niet meer naar behoren.Als u wilt vaststellen of een toepassing van derden het metabaseschema uitbreidt, neemt u contact op met de leverancier van die toepassing.

Van de volgende ProClarity-producten is bekend dat ze worden beïnvloed door deze gecombineerde beveiligingscorrectie:
 • ProClarity Enterprise Server 4.0 en hoger
 • ProClarity Analytics Server 5.0, 5.1 en 5.2
Gebruik een van de volgende opties als u het probleem wilt oplossen voordat u de gecombineerde beveiligingscorrectie installeert:
 • Maak een back-up van de metabase, installeer de gecombineerde beveiligingscorrectie en zet de metabase daarna weer terug. (Microsoft raadt deze handelswijze niet aan vanwege mogelijke compatibiliteitsproblemen).

  Voor meer informatie over het maken van een back-up van de metabase klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  302573 HOW TO: Back Up and Restore IIS
 • Installeer Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Windows 2000 SP4 bevat de gecombineerde beveiligingscorrectie.
 • Neem contact op met Microsoft Product Support Services voor een hotfix waarmee dit probleem wordt opgelost.
Als u de gecombineerde beveiligingscorrectie al hebt geïnstalleerd en er doet zich een probleem voor met de toepassing die het IIS-metabaseschema uitbreidt, moet de toepassing het metabaseschema opnieuw uitbreiden. Het product moet dan opnieuw worden geïnstalleerd.

Informatie over de beveiligingspatch

Voor meer informatie over het verhelpen van dit beveiligingsprobleem, klikt u op de volgende sectienamen in dit artikel:

Internet Information Services 5.1

Downloadgegevens

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Windows XP Professional (alle talen)Windows XP 64-bits versie (alle talen)Releasedatum: 28-mei-2003

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Vereisten

Voor deze patch is vereist dat patch 329115 al is geïnstalleerd. Als patch 329115 niet aanwezig is, worden de certificaten vanaf de client geweigerd. U kunt deze functionaliteit herstellen door patch 329115 te installeren. Voor meer informatie over patch 329115 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
329115 MS02-050: Fout bij certificaatverificatie kan vervalsing van identiteit toestaan
Voor deze patch is de officiële versie van Windows XP of Windows XP Service Pack 1 (SP1) vereist. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente Windows XP Service Pack ophalen
Installatiegegevens

Deze patch kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: Geen reservekopie maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l: Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
U kunt controleren of de patch op uw computer is geïnstalleerd door naar de volgende registersleutel te zoeken:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811114
Implementatiegegevens

Als u de patch wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q811114_wxp_sp2_x86_enu /u /q
Als u de patch wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q811114_wxp_sp2_x86_enu /z
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdrachtregel.

Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over de implementatie van deze patch via Software Update Services:Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u de patch hebt geïnstalleerd. Negeer het dialoogvenster waarin wordt aangegeven dat u de computer opnieuw moet opstarten nadat u deze patch hebt toegepast.

Verwijderen

U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

Systeembeheerders kunnen deze patch verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. Spuninst.exe bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst en kan worden gestart met de volgende schakelopties:
 • /?: De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z: De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
Patchvervanging

Deze patch vervangt de patches die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
327696 MS02-062: cumulatieve patch voor Internet Information Services van oktober 2002
321599 MS02-028: Heap Overrun in HTR Chunked Encoding Might Enable Web Server Compromise
319733 MS02-018: April 2002 Cumulative Patch for Internet Information Services
Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam Platform  --------------------------------------------------------------------  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1181  340.992 Asp51.dll   i386  08-aug-2002 12:31           2.411 Default.asp  i386  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1173  117.248 Ftpsv251.dll i386  21-mrt-2003 22:14 6.0.2600.1189  240.640 Httpext.dll  i386  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1172   55.296 Httpod51.dll i386  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1152  129.536 Iische51.dll i386  21-mrt-2003 22:14 6.0.2600.1167  242.176 Infocomm.dll i386  21-mrt-2003 22:14 6.0.2600.1189   65.024 Httpext.dll  i386  21-mrt-2003 22:14 6.0.2600.1167   10.752 Lonsint.dll  i386  08-aug-2002 12:31          19.224 Query.asp   i386  08-aug-2002 12:31           6.527 Search.asp  i386  17-dec-2002 23:03 5.1.2600.1152   11.264 Spiisupd.exe i386  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1152   40.448 Ssinc51.dll  i386  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1166  340.992 W3svc.dll   i386  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1181 1.057.792 Asp51.dll   IA64  08-aug-2002 12:32           2.411 Default.asp  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1173  289.792 Ftpsv251.dll IA64  21-mrt-2003 22:14 6.0.2600.1189  934.400 Httpext.dll  IA64  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1172  144.384 Httpod51.dll IA64  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1152  155.136 Iische51.dll IA64  21-mrt-2003 22:14 6.0.2600.1167  669.696 Infocomm.dll IA64  21-mrt-2003 22:14 6.0.2600.1182  186.368 Isatq.dll   IA64  21-mrt-2003 22:14 6.0.2600.1167   29.696 Lonsint.dll  IA64  08-aug-2002 12:32          19.224 Query.asp  08-aug-2002 12:32           6.527 Search.asp  18-dec-2002 00:05 5.1.2600.1152   24.064 Spiisupd.exe IA64  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1152   96.768 Ssinc51.dll  IA64  21-mrt-2003 22:14 5.1.2600.1166  921.088 W3svc.dll   IA64
De volgende bestanden zijn opgenomen ter ondersteuning van de installatie van de patch:
   Datum    Tijd  Versie  Grootte Bestandsnaam Platform  -------------------------------------------------------------  27-feb-2002 19:58       4.092 Eula.txt   i386  24-mrt-2003 17:38       11.508 Q811114.cat  i386  21-mrt-2003 19:56 5.3.16.5  18.944 Spcustom.dll i386  21-mrt-2003 19:54 5.3.16.5  6.656 Spmsg.dll   i386  21-mrt-2003 19:56 5.3.16.5  89.088 Spuninst.exe i386  21-mrt-2003 19:54 5.3.16.5 411.136 Update.exe  i386  21-mrt-2003 22:14       5.219 Update.inf  i386  21-mrt-2003 22:14        936 Update.ver  i386  11-sep-2002 14:04       4.092 Eula.txt   IA64  24-mrt-2003 17:38       11.508 Q811114.cat  IA64  21-mrt-2003 19:55 5.3.16.5  52.736 Spcustom.dll IA64  21-mrt-2003 19:55 5.3.16.5  6.144 Spmsg.dll   IA64  21-mrt-2003 19:55 5.3.16.5 214.528 Spuninst.exe IA64  21-mrt-2003 19:55 5.3.16.5 859.648 Update.exe  IA64  21-mrt-2003 22:14       5.255 Update.inf  IA64  21-mrt-2003 22:14        939 Update.ver  IA64
U kunt de bestanden die door deze patch zijn geïnstalleerd ook controleren aan de hand van de volgende registersleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811114\Filelist

Internet Information Services 5.0

Downloadgegevens

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Alle talenReleasedatum: 28-mei-2003

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Vereisten

Voor deze patch is vereist dat patch 329115 al is geïnstalleerd. Als patch 329115 niet aanwezig is, worden de certificaten vanaf de client geweigerd. U kunt deze functionaliteit herstellen door patch 329115 te installeren. Voor meer informatie over patch 329115 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
329115 MS02-050: Fout bij certificaatverificatie kan vervalsing van identiteit toestaan
Deze patch vereist Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) of Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
260910 Het meest recente Windows 2000 Service Pack ophalen
Installatiegegevens

Deze patch kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /?: De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n: Geen reservekopie maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o: OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z: De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l: Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
U kunt controleren of de patch op uw computer is geïnstalleerd door naar de volgende registersleutel te zoeken:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114
Implementatiegegevens

Als u de patch wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q811114_w2k_sp4_x86_en /u /q
Als u de patch wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q811114_w2k_sp4_x86_en /z
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdrachtregel.

Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over de implementatie van deze patch via Software Update Services: Computer opnieuw opstarten

U hoeft de computer niet opnieuw op te starten nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd. Het installatieprogramma stopt de juiste services, past de patch toe en start de services opnieuw op. Als het installatieprogramma de services echter niet kan stoppen, moet u de computer opnieuw opstarten nadat de installatie is voltooid. Als dit probleem zich voordoet, wordt een bericht weergegeven dat u de computer opnieuw moet opstarten.

Verwijderen

U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

Systeembeheerders kunnen deze patch verwijderen met het hulpprogramma Spunist.exe. Spuninst.exe bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /?: De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u: De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f: Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z: De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q: Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
Patchvervanging

Deze patch vervangt de patches die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
327696 MS02-062: cumulatieve patch voor Internet Information Services van oktober 2002
321599 MS02-028: Heap Overrun in HTR Chunked Encoding Might Enable Web Server Compromise
319733 MS02-018: April 2002 Cumulative Patch for Internet Information Services
Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
   Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  --------------------------------------------------------  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6628 246.544 Adsiis.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6672 337.168 Asp.dll  22-mrt-2002 16:15          2.413 Default.asp  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6628 118.032 Ftpsvc2.dll  21-mrt-2003 22:16 5.0.2195.6692 246.544 Httpext.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6667  57.104 Httpodbc.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6664 122.128 Idq.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6628 121.104 Iischema.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6628  56.592 Iisext.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6666  78.608 Iislog.dll  20-mrt-2002 09:59           30 Iisperf.txt  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6620 122.640 Iisrtl.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6666 248.592 Infocomm.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6666  62.736 Isatq.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6620  46.352 Ism.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6666  12.048 Lonsint.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6620  26.896 Mdsync.dll  24-sep-2002 13:39 5.0.2195.6607  6.928 Perfvd.exe  22-mrt-2002 16:15         19.178 Query.asp  22-mrt-2002 16:15          5.571 Search.asp  17-okt-2002 17:00 5.0.2195.6611  13.072 Spiisupd.exe  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6624  41.232 Ssinc.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6672 349.968 W3svc.dll  26-feb-2003 13:07 5.0.2195.6620  72.464 Wam.dll
De volgende bestanden zijn opgenomen ter ondersteuning van de installatie van de patch:
   Datum    Tijd  Versie  Grootte Bestandsnaam  ---------------------------------------------------  15-nov-2001 19:27       5.149 Empty.cat  01-apr-2002 21:46       4.092 Eula.txt  21-mrt-2003 23:18       14.231 Q811114.cat  14-mrt-2003 15:51 5.3.16.5  18.944 Spcustom.dll  14-mrt-2003 15:48 5.3.16.5  6.656 Spmsg.dll  14-mrt-2003 15:51 5.3.16.5  89.088 Spuninst.exe  14-mrt-2003 15:48 5.3.16.5 411.136 Update.exe  21-mrt-2003 20:49       37.977 Update.inf  21-mrt-2003 23:10       1.586 Update.ver
U kunt de bestanden die door deze patch zijn geïnstalleerd ook controleren door de volgende registersleutel te bekijken:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114\Filelist

Internet Information Server 4.0

Downloadgegevens

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Alle talenReleasedatum: 28-mei-2003

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Vereisten

Microsoft Internet Information Server (IIS) is niet bedoeld voor gebruik op Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition en wordt om die reden niet ondersteund. Klanten die IIS 4.0 uitvoeren op Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, wordt aangeraden hun systemen te beveiligen door IIS 4.0 te verwijderen.

Voor deze patch is vereist dat patch 329115 al is geïnstalleerd. Als patch 329115 niet aanwezig is, worden de certificaten vanaf de client geweigerd. U kunt deze functionaliteit herstellen door patch 329115 te installeren. Voor meer informatie over patch 329115 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
329115 MS02-050: Fout bij certificaatverificatie kan vervalsing van identiteit toestaan
Voor deze patch is Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) vereist. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
152734 De meest recente Windows NT 4.0 Service Pack ophalen
Installatiegegevens

Deze patch kan worden geïnstalleerd met de volgende Setup-schakelopties:
 • /y: Verwijderen (alleen met /m of /q).
 • /f: Programma's geforceerd afsluiten tijdens het uitschakelen van de computer.
 • /n: Geen map Uninstall maken.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat update is voltooid.
 • /q: De stille modus of modus zonder toezicht gebruiken zonder gebruikersinterface (deze schakeloptie is een superset van /m).
 • /m: De modus zonder toezicht gebruiken met gebruikersinterface.
 • /l: Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
U kunt controleren of de patch op uw computer is geïnstalleerd door naar de volgende registersleutel te zoeken:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q811114
Implementatiegegevens

Als u de patch wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q811114i.exe /q
Als u de patch wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdrachtregel:
q811114i.exe /z
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdrachtregel.

Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over de implementatie van deze patch via Software Update Services: Computer opnieuw opstarten

Ga als volgt te werk om de patch te installeren zonder de computer opnieuw op te starten:
 1. Stop alle IIS-services.
 2. Installeer de patch die de hotfix bevat door gebruik te maken van de schakeloptie /z.
 3. Start de IIS-services opnieuw.
Verwijderen

Systeembeheerders kunnen deze patch verwijderen met het hulpprogramma Hotfix.exe. Hotfix.exe bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallQ811114$ en kan worden gestart met de volgende schakelopties:
 • /y: Verwijderen (alleen met /m of /q).
 • /f: Programma's geforceerd afsluiten tijdens het uitschakelen van de computer.
 • /n: Geen map Uninstall maken.
 • /z: Niet opnieuw opstarten nadat update is voltooid.
 • /q: De stille modus of modus zonder toezicht gebruiken zonder gebruikersinterface (deze schakeloptie is een superset van /m).
 • /m: De modus zonder toezicht gebruiken met gebruikersinterface.
 • /l: Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: De bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Patchvervanging

Deze patch vervangt de patches die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
327696 MS02-062: cumulatieve patch voor Internet Information Services van oktober 2002
321599 MS02-028: Heap Overrun in HTR Chunked Encoding Might Enable Web Server Compromise
319733 MS02-018: April 2002 Cumulative Patch for Internet Information Services
Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
   Datum    Tijd  Versie   Grootte Bestandsnaam  -----------------------------------------------------  07-mrt-2003 19:58 4.2.785.1  214.544 Adsiis.dll  07-mrt-2003 19:58 4.2.785.1  332.224 Asp.dll  02-apr-2001 20:55 4.0.2.4701 593.976 Fp4autl.dll  07-mrt-2003 19:58 4.2.785.1  81.888 Ftpsvc2.dll  07-mrt-2003 19:57 4.2.785.1  55.936 Httpodbc.dll  13-jul-2001 20:14 5.0.1782.4 193.296 Idq.dll  07-mrt-2003 19:58 4.2.785.1  99.424 Iischema.dll  07-mrt-2003 19:56 4.2.785.1  63.984 Iislog.dll  07-mrt-2003 19:57 4.2.785.1  187.344 Infocomm.dll  07-mrt-2003 19:56 4.2.785.1  47.936 Isatq.dll  07-mrt-2003 19:56 4.2.785.1  29.520 Iscomlog.dll  07-mrt-2003 20:00 4.2.785.1  54.560 Ism.dll  07-mrt-2003 19:59 4.2.785.1  31.872 Mdsync.dll  07-mrt-2003 20:01 4.2.785.1   9.680 Schmupd.exe  07-mrt-2003 19:58 4.2.785.1  38.256 Ssinc.dll  07-mrt-2003 19:58 4.2.785.1  25.360 Sspifilt.dll  07-mrt-2003 19:57 4.2.785.1  231.616 W3svc.dll  07-mrt-2003 19:57 4.2.785.1  88.032 Wam.dll
De volgende bestanden zijn opgenomen ter ondersteuning van de installatie van de patch.
   Datum    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  -------------------------------------------------------  19-sep-2002 17:29 4.0.1381.7163 95.504 Hotfix.exe  12-mei-2003 21:27         11.327 Hotfix.inf
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem een beveiligingslek kan veroorzaken in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over dit beveiligingslek, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Klanten die Site Server gebruiken, moeten zich realiseren dat een eerder gedocumenteerd probleem met betrekking tot regelmatig terugkerende verificatiefouten van invloed is op deze patch en een klein aantal andere patches. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
317815 Site Server Logon Problems Occur After You Apply Certain Windows 2000 Hotfixes
Deze patches bevatten alleen oplossingen voor beveiligingsproblemen met IIS-producten, niet voor producten zoals de Microsoft FrontPage-serverextensies en Microsoft Index Server, hoewel deze nauw verwant zijn aan IIS en normaal gesproken worden geïnstalleerd op IIS-servers. Er is echter één uitzondering. De correctie voor het beveiligingsprobleem dat betrekking heeft op Index Server is in deze patch opgenomen vanwege de ernst van het probleem voor IIS-servers. (Dit beveiligingsprobleem wordt besproken in Microsoft Security Bulletin MS01-033.) Op het moment van schrijven van dit artikel is informatie over deze beveiligingslekken te vinden in de volgende Microsoft-beveiligingsbulletins: De correcties voor de volgende beveiligingslekken in IIS 4.0 zijn niet opgenomen in de patch omdat ze actie van de beheerder vereisen in plaats van een wijziging van de software. Beheerders moeten niet alleen deze patch installeren, maar ook de actie ondernemen die in de volgende bulletins wordt beschreven:
security_patch rollup css DoS
Eigenschappen

Artikel-id: 811114 - Laatst bijgewerkt: 12/30/2006 08:08:12 - Revisie: 5.2

Microsoft Internet Information Services 5.1, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbqfe kbhotfixserver kbwinnt400presp7fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbqfe kbfix kbbug KB811114
Feedback