Foutbericht 'Niet-verwerkte uitzondering c0000005' tijdens starten van Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Bij het starten van Microsoft Windows XP Home Edition kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
Niet-verwerkte uitzondering c0000005 op adres: 100016b8
In PromulGate Universal is een fout opgetreden en het programma moet worden afgesloten.
Oorzaak
Dit probleem wordt veroorzaakt door de DelFin Media Viewer.
Oplossing
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
  1. Verwijder DelFin Media Viewer van de computer volgens de instructies van de fabrikant van DelFin Media Viewer. Voor hulp bij het verwijderen van DelFin Media Viewer neemt u contact op met de fabrikant, DelFin Project Inc. Hiertoe gaat u naar de volgende DelFin-website:
  2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  3. Zoek de registersleutel Run op de volgende locatie:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
  4. Verwijder de tekenreekswaarde Pgmonitr.exe. Deze tekenreekswaarde kan ook worden vermeld als DelFin Media Viewer in de lijst Run.
  5. Sluit de Register-editor af.
  6. Start de computer opnieuw op.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten. Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Additional query words:

WinXPHome WinHomeXP

Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 811270 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 01:47:04 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbprb KB811270
Feedback