Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het hulpprogramma Dskcache.exe verkrijgen om de schrijfcacheoptie 'Power Protected' te configureren

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het hulpprogramma Dskcache.exe kunt verkrijgen. Dskcache.exe is een opdrachtregelprogramma voor het configureren van de schrijfcacheoptie Power Protected die beschikbaar is in de hotfix die wordt beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:

332023 Trage schijfprestaties wanneer het gebruik van de schrijfcache is ingeschakeld
Opmerking U moet de update installeren die wordt beschreven in 332023 KB.NL en de computer opnieuw opstarten voordat u het hulpprogramma Dskcache.exe gebruikt om de schrijfcacheoptie Power Protected te configureren.
Meer informatie
Waarschuwing Als u de schrijfcacheoptie Power Protected inschakelt voor een schijfstation waarvoor de schrijfcache wordt gebruikt, schakelt u routines uit die zijn ingebouwd in de Windows 2000-schijfstuurpogramma's. Deze routines zorgen ervoor dat kritieke gegevens direct naar de schijf worden geschreven in plaats van dat deze op een later tijdstip naar de schijf worden geschreven vanuit de ingebouwde schrijfcache van de schijf. Schakel de schrijfcacheoptie Power Protected niet in, tenzij uw computer en de daaraan gekoppelde vaste schijven tegen onbedoelde stroomuitval zijn beschermd door hardwarefuncties zoals een redundante voeding met reservebatterijen of ingebouwde batterijen voor cachecontrollers. Neem contact op met de leverancier van de computer en de opslagapparaten om te informeren naar het niveau van hardwarematige bescherming. Schakel de schrijfcacheoptie Power Protected niet in, tenzij u de mate van het daaraan verbonden risico onderkent en accepteert en zeker weet dat dit risico wordt beperkt door de geboden hardwarematige bescherming tegen stroomuitval.

Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
281672 Gegevensverlies kan optreden als u de functie Schrijfcache inschakelen inschakelt
Opmerking In Windows XP wordt de modus Power Protect niet vermeld in de uitvoer van het hulpprogramma Dskcache.exe.

Er is via Microsoft een ondersteunde functie verkrijgbaar waarmee de standaardwerking van het product wordt aangepast. Deze functie is echter alleen bedoeld voor het aanpassen van het gedrag dat in dit artikel wordt beschreven. Pas de functie alleen toe op computers waarvoor dit specifiek nodig is. Deze functie moet mogelijk extra worden getest. Als het systeem geen ernstige problemen ondervindt door het ontbreken van deze functie, is het aan te raden te wachten op de volgende software-update waarin deze functie is opgenomen.

Als de functie kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de functie aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke functie. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de functie beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de functie voor de desbetreffende taal niet beschikbaar.
De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum   Tijd   Versie    Grootte   Bestandsnaam  -------------------------------------------------  24-feb-2003 20:19 1.0.0.0 10.512 Dskcache.exe

Informatie over het gebruik van Dskcache.exe

dskcache [ +p | -p ] [ +w | -w ] [/i | /s | Stations_ID]
 • De schijfcachewaarde instellen (+) of wissen (-):
  • p : power protected schrijfcache (wordt niet op alle besturingssysteemversies ondersteund)
  • w : schrijfcache
 • Stationselectie (standaardwaarde is alle stations)
  • /i : alleen IDE-schijven (Integrated Device Electronics)
  • /s : alleen SCSI-schijven (Small Computer System Interface) (inclusief glasvezelkanaal)
  • Stations_ID : stationsaanduiding, volumenaam of fysiek station. Gebruik de volgende notaties:
   • Stationsaanduiding in de volgende notatie: c:, d: en verder
   • Volumenaam in de volgende notatie:
    \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\
   • Fysiek station: PhysicalDrive0, PhysicalDrive1 en verder
 • Als er geen opties worden gebruikt, worden de huidige instellingen voor alle vaste schijven weergegeven.
Opmerkingen
 • Gebruik de schakeloptie w om het gebruik van de schrijfcache in en uit te schakelen om de schijfprestaties te verbeteren.
 • Gebruik de schakeloptie p om de schrijfcacheoptie Power Protected in en uit te schakelen.
Als u de schrijfcacheoptie Power Protected inschakelt, neemt het risico op het verlies of de beschadiging van gegevens tijdens een stroom- of apparatuurstoring toe. Schakel deze optie alleen in voor schijfapparaten die voldoende beschermd zijn tegen onbedoelde stroomuitval. Zie de waarschuwing aan het begin van deze sectie.

Opmerking De schrijfcacheoptie Power Protected kan alleen worden ingeschakeld voor momenteel aanwezige schijven. Aangezien de schrijfcacheoptie Power Protected standaard is uitgeschakeld, is deze optie uitgeschakeld voor schijven die worden toegevoegd nadat u deze instelling hebt toegepast. Als u extra schijven toevoegt, moet u de schrijfcacheoptie Power Protected voor de schrijfcache voor die schijven inschakelen om ervoor te zorgen dat de instelling werkt.

Uitvoer van de opdracht Dskcache.exe

Als u Dskcache uitvoert zonder parameters, worden de huidige schrijfcache-instellingen voor alle vaste schijven weergegeven. Voor elke vaste schijf die momenteel op de computer aanwezig is, wordt de volgende informatie weergegeven:
Schijf:
Volumenaam in de vorm: \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\

Huidige instellingen:
Schrijfcache is [ ingeschakeld | uitgeschakeld ]
Power Protect is [ ingeschakeld | uitgeschakeld ]
Als u Dskcache uitvoert met de schakeloptie w of p worden de opgegeven instellingen direct toegepast op de aangegeven schijven. Dit probleem doet zich voor als de schijven en de stuurprogramma's het opvragen en wijzigen van de gevraagde configuratieopties ondersteunen. (Zie 'Veel voorkomende foutberichten' hieronder.)

Voor elke vaste schijf die momenteel op de computer aanwezig is, wordt de volgende informatie weergegeven:
Schijf:
Volumenaam in de vorm: \\?\Volume{8fc37c41-bdd3-11d5-b897-806d6172696f}\

Huidige instellingen:
Schrijfcache is [ ingeschakeld | uitgeschakeld ]
Power Protect is [ ingeschakeld | uitgeschakeld ]

Nieuwe instellingen:
Schrijfcache is [ ingeschakeld | uitgeschakeld ]
Power Protect is [ ingeschakeld | uitgeschakeld ]

Veel voorkomende foutberichten

Mogelijk wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Error setting Write Cache value. (1) Incorrect function.
Dit foutbericht geeft aan dat het opgegeven schijfapparaat (of het bijbehorende stuurprogramma) geen ondersteuning biedt voor wijzigingen van de schrijfcachestatus via de door Microsoft geïmplementeerde stuurprogramma-opdrachten (IOCTL's). Veel RAID-controllers vallen onder deze categorie. De schrijfcache van deze schijven kan niet worden geconfigureerd via opdrachten of functies van Microsoft. De schrijfcache kan alleen worden geconfigureerd via mechanismen die door de hardwareleverancier worden aangeboden. De Microsoft-schijfstuurprogramma's voorzien niet in het gebruik van een schrijfcache voor dergelijke stations. Het hulpprogramma Dskcache dat in dit artikel wordt beschreven en de hotfix die in Microsoft Knowledge Base-artikel 332023 KB.NL wordt beschreven, zijn daarom in deze gevallen niet van toepassing.
Error getting Write Cache value.
(50) The write cache is not modifiable.
Dit foutbericht geeft aan dat het opgegeven schijfapparaat (of het stuurprogramma) de schrijfcachestatus niet rapporteert via gestandaardiseerde mechanismen (dat wil zeggen volgens de relevante SCSI- of ATAPI [IDE]-specificaties). Veel RAID-controllers vallen onder deze categorie. De schrijfcache kan voor de betreffende schijven niet worden geconfigureerd met hulpmiddelen van Microsoft, maar kan alleen worden geconfigureerd via mechanismen die worden geleverd door de hardwareleverancier. De Microsoft-schijfstuurprogramma's voorzien niet in het gebruik van een schrijfcache voor dergelijke stations. Het hulpprogramma Dskcache dat in dit artikel wordt beschreven en de hotfix die in Microsoft Knowledge Base-artikel 332023 KB.NL wordt beschreven, zijn daarom in deze gevallen niet van toepassing.
Error getting Write Cache value.
(1117) Kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in een I/O-apparaat.
Dit foutbericht geeft aan dat het schijfapparaat geen informatie retourneert over de schrijfcachestatus in reactie op een SCSI- of ATAPI-opdracht. Dit foutbericht is een indicatie van de (on)mogelijkheden van het apparaat of het stuurprogramma. Het foutbericht houdt in dat het apparaat de schrijfcache niet ondersteunt of dat het apparaatstuurprogramma de opdrachten niet ondersteunt die nodig zijn om de instellingen van de schrijfcache op te vragen en te wijzigen.

Neem contact op met de leverancier van het apparaat voor een oplossing voor het probleem.
Fout bij ophalen van waarde voor Power Protect.
(21) Het apparaat is niet gereed.
Deze fout kan verschillende oorzaken hebben. Als deze fout zich voordoet op slechts één schijf en deze schijf is onderdeel van een externe opslagmatrix, geeft dit bericht aan dat de schijf offline is. Breng de schijf online en herhaal de opdracht dskcache om de gewenste instellingen toe te passen. Als deze fout zich voordoet op alle schijven die onderdeel zijn van een opslagmatrix die wordt gedeeld door meerdere servers in een cluster, geeft dit bericht aan dat u de opdracht dskcache uitvoert op een server (knooppunt) die geen eigenaar is van de opslagmatrix of het opslagapparaat.

Ga als volgt te werk om de schrijfcache-instelling Power-Protected toe te passen op alle servers in het cluster:
 1. Installeer de update van 332023 KB.NL op alle knooppunten (servers) in het cluster en start elke server opnieuw op zodat de bijgewerkte stuurprogramma's worden geladen.
 2. Maak de servers (knooppunten) een voor een eigenaar van de schijf of matrix (gebruik de opdracht Groep verplaatsen om de schijfbronnen naar het betreffende knooppunt te verplaatsen) en voer de opdracht dskcache uit op de betreffende server.
 3. Herhaal stap 2 waar nodig voor elke server (knooppunt) in het cluster.
Eigenschappen

Artikel-id: 811392 - Laatst bijgewerkt: 08/18/2008 20:41:07 - Revisie: 5.3

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp4fix kbfix KB811392
Feedback