Het duurt mogelijk 35 seconden om bestanden via het netwerk te verwijderen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Het duurt mogelijk ongeveer 35 seconden om bestanden via het netwerk te verwijderen Dit probleem doet zich bij 10 tot 15% van de gevallen voor. Een netwerktracering van het probleem laat de volgende frames zien:
Client -> Server - C NT Create & X, File : \test.txt - request for OpLock\OpBatch
Client -> Server - C Delete File, File = : \test.txt
Server -> Client - R NT Create &X, FID = 0x8003 - oplock level = Batch
Server -> Client - C Lock - Break Oplock
Er treedt op dit punt een vertraging van ongeveer 35 seconden op.
Server -> Client - R Delete Status_Sharing_Violation
Client -> Server - C Lock & X, FID = 0x8003 - Break OpLock
Client -> Server - C Delete File, File = : \test.txt
Server -> Client - R Delete
De eerste twee frames zijn van de client. Het eerste frame is een 'NT Create'-bericht met een verzoek tot Oplock/OpBatch voor het bestand. Dit wordt gevolgd door het 'Delete'-verzoek voor hetzelfde bestand. Het volgende frame is het antwoord van de server op het 'NT Create'-verzoek met het Oplock-niveau 'batch'. De server verzendt vervolgens een Break Oplock-bericht voor het voorgaande frame zodat het bestand kan worden verwijderd. De server wacht 35 seconden (totdat de time-outwaarde voor OpLockBreakWait is verlopen) voordat de verwijdering niet plaatsvindt. De client kan de vergrendeling vervolgens vrijgeven en de verwijdering opnieuw proberen.
Oorzaak
Wanneer het Break Oplock-verzoek wordt ontvangen door de client, kan de client het betreffende verzoek niet verwerken aangezien de client reeds wacht op het Delete-verzoek. De server kan het Delete-verzoek pas afhandelen wanneer de Oplock op het bestand is vrijgegeven. Hierdoor ontstaat er een pseudo-deadlock die wordt verbroken als de time-outwaarde voor OpLockBreakWait van de server is verlopen.
Oplossing

Informatie over servicepacks voor Windows XP

U kunt dit probleem oplossen met het laatste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over de hotfix voor Windows Server 2003

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Er gelden geen speciale vereisten.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt de hotfix die is beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base: Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
885451 Er treedt een vertraging van 35 seconden op wanneer u in Windows Server 2003 een bestand verwijdert dat zich op een netwerkshare bevindt (Het Engels)

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie    Grootte Bestandsnaam Platform  ----------------------------------------------------------------  26-jun-2003 20:44 5.2.3790.67  393.728 Mrxsmb.sys x86  26-jun-2003 20:44 5.2.3790.67  157.184 Rdbss.sys  x86  26-jun-2003 20:44 5.2.3790.67 1.121.792 Mrxsmb.sys IA-64  26-jun-2003 20:44 5.2.3790.67  462.336 Rdbss.sys  IA-64

Informatie over Windows XP-hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Voor deze hotfix is Windows 2000 Service Pack 3 vereist.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Deze update vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie    Grootte Bestandsnaam Platform  ------------------------------------------------------------------  30-jan-2003 16:41 5.1.2600.1164  400.896 Mrxsmb.sys x86  30-jan-2003 16:41 5.1.2600.1164  154.880 Rdbss.sys  x86  30-jan-2003 16:41 5.1.2600.1164 1.259.392 Mrxsmb.sys IA-64  30-jan-2003 16:41 5.1.2600.1164  489.216 Rdbss.sys  IA-64

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 811492 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 21:13:37 - Revisie: 5.11

 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB811492
Feedback