Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Opdrachtprompt (Cmd.exe) voert bestanden uit die geen extensie van een uitvoerbaar bestand hebben

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u via een opdrachtprompt (Cmd.exe of de opdrachtprompt van Windows) een bestand opent dat niet de extensie van een uitvoerbaar bestand heeft, wordt het bestand uitgevoerd als een programma en niet geopend in het programma dat aan het bestandstype is gekoppeld (op basis van de bestandsnaamextensie).

Als u bijvoorbeeld bestandsnaam of bestandsnaam.txt typt bij een opdrachtprompt, wordt bestandsnaam.txt uitgevoerd als een programma en niet weergegeven in Kladblok. Dit kan ook gebeuren als het bestand in een batchbestand (.BAT) of in een script (.CMD) van Windows NT wordt aangeroepen als een opdrachtregel.
Oorzaak
Dit probleem kan zich in de volgende gevallen voordoen:
 • Het bestand is een binaire image met een uitvoerbare header. Het bestand is bijvoorbeeld een COM- of EXE-bestand waarvan de bestandsnaamextensie is gewijzigd.
 • U geeft niet aan welk programma Cmd.exe moet gebruiken om het bestand te openen.
Wanneer u een bestandsnaam typt bij een opdrachtprompt, of een bestandsnaam gebruikt als een opdrachtregel in een batchbestand of Windows NT-script, roept Cmd.exe de functie CreateProcess aan om het bestand te openen. De functie CreateProcess controleert de inhoud van het bestand. Als de binaire image van het bestand een uitvoerbare header bevat (wat aangeeft dat het bestand eigenlijk een COM- of EXE-bestand is), wordt het bestand uitgevoerd als een programma. Dit gedrag is compatibel met vorige versies van Windows NT.
Workaround
Open het bestand met Windows Verkenner of gebruik de volgende opdrachtregel om het bestand in het juiste programma te openen:
programma bestandsnaam.ext
Als u bijvoorbeeld het bestand Bestandsnaam.txt wilt openen in Kladblok, gebruikt u deze opdrachtregel:
notepad bestandsnaam.txt
Meer informatie
Sommige bestanden bevatten virussen of kunnen anderszins schade toebrengen aan uw computer. Als u niet zeker weet of een bestand veilig is, neem dan voorzorgsmaatregelen zoals hieronder voordat u het bestand opent:
 1. Controleer het bestand met een virusscanner.
 2. Sla uw werk op en sluit andere programma's af.
 3. Verbreek de verbinding met internet of andere netwerken.
Cmd.exe herkent bestanden met de extensie COM, EXE, .BAT, CMD, VBS, JS en WS, evenals alle andere extensies die door de omgevingsvariabele PATHEXT zijn gedefinieerd als uitvoerbare bestanden. Bestanden zonder deze bekende extensies, maar met een uitvoerbare header in de binaire image, worden echter ook uitgevoerd.

Windows en Microsoft Internet Explorer voeren extra controles uit voordat een bestand wordt geopend. Zo wordt er in het register gekeken of er een programma is gekoppeld aan de bestandsnaamextensie. Met deze op MIME gebaseerde detectie kunnen Windows Verkenner en Internet Explorer zoeken naar de objectserver of naar het programma dat aan de bestandsnaam is gekoppeld en de objectserver of het programma vervolgens starten.
Referenties
Klik voor meer informatie over computervirussen op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
129972Computervirussen: beschrijving, preventie en herstel
Ga voor meer informatie over detectie op basis van MIME naar de volgende website van Microsoft: Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over de functie CreateProcess:
datasniffing worm trojan horse infected infection
Eigenschappen

Artikel-id: 811528 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 02:01:00 - Revisie: 3.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • kbprb KB811528
Feedback