Het Windows-hulpprogramma Systeemherstel wordt afgesloten en alle herstelpunten worden verwijderd

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u het Windows-hulpprogramma Systeemherstel uitvoert, wordt het hulpprogramma beëindigd en worden alle herstelpunten verwijderd. Wanneer dit probleem zich voordoet, wordt de volgende fout vastgelegd in het gebeurtenislogboek van het systeem:
0xc0000040


In deze situatie wordt de volgende keer dat Windows wordt opgestart het hulpprogramma Systeemherstel opnieuw gestart en worden er nieuwe herstelpunten gemaakt.
Oorzaak
Dit probleem doet zich alleen voor in die zeldzame gevallen waarbij een of meer programma's gelijktijdig hetzelfde bestand proberen te openen en te wijzigen op een manier die een conflict veroorzaakt met de functies van het hulpprogramma Systeemherstel.

Dit probleem is gerapporteerd in verband met RealOne Player van Real Networks.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 812119 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 21:15:27 - Revisie: 2.1

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbpending KB812119
Feedback