Outlook 2002: Overzicht van de Outlook 2002 Update: 22.01.03

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2 (SP-2). Deze update verhelpt een probleem in Microsoft Outlook 2002 dat optreedt wanneer u HTML-berichten codeert door gebruik te maken van een V1 Exchange Server Security-certificaat uitgegeven door de Microsoft Exchange Key Management Service (KMS). In dit specifieke scenario is het mogelijk dat sommige berichten ongecodeerd blijven. Deze update zorgt voor een correctie van dit probleem. Bovendien corrigeert deze update andere problemen in Microsoft Outlook 2002 SP-2.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Outlook 2002 Update: 22.01.03 kunt installeren.

Meer informatie over de Outlook 2002 Update: 22.01.03 vindt u in het beveiligingsbulletin op de volgende Microsoft-website:http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-003.mspx
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Om de in dit artikel beschreven Outlook 2002 Update: 22.01.03 te kunnen installeren, moet u Microsoft Windows Installer versie 2.0 of hoger hebben geïnstalleerd. Meer informatie over deze vereiste kunt u vinden in de sectie 'Windows Installer 2.0' van dit artikel.

Client-update:

Belangrijk Voordat u de clientupdate installeert, moet u Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2) hebben geïnstalleerd. Voor meer informatie over het installeren van Office XP SP-2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
325671 Office XP: Overzicht van Office XP Service Pack 2
Als u Microsoft Outlook hebt geïnstalleerd vanaf cd-rom, hebt u twee mogelijkheden:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch alle meest recente updates te installeren, met inbegrip van alle beschikbare service packs en openbare updates.
  -of-
 • Voer de stappen in dit artikel uit als u alleen de Outlook 2002 Update: 22.01.03 wilt installeren.
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website Office-productupdates detecteert uw specifieke installatie van Microsoft Office en geeft precies aan wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website Office-productupdates

Om ervoor te zorgen dat de website Office-productupdates de vereiste updates kan detecteren, moet u de website eerst op uw computer installeren. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het installeren van de website Office-productupdates: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Installeer alleen de Outlook 2002 Update: 22.01.03

Voer de volgende stappen uit om de clientupdate te downloaden en installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Opslaan om het bestand Olk1006.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik vanuit Windows Verkenner op Olk1006.exe.
 4. Klik op Ja als wordt gevraagd of u de update wilt installeren.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office en klik op OK.
 7. Wanneer een bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u een installatie van vóór de update wilt herstellen, moet u Microsoft Office XP in zijn geheel verwijderen en vervolgens opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd.

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de clientupdate:

Update voor netwerkinstallaties

Opmerking Voordat u de netwerkupdate installeert aan de hand van de stappen in dit artikel, controleert u of Microsoft Office XP Service Pack 1 of Office XP SP-2 op het netwerkinstallatiepunt is geïnstalleerd.Voor meer informatie over het ophalen van het laatste Office XP Service Pack klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307841 Office XP: Het meest recente Office XP Service Pack ophalen
Als u Microsoft Outlook 2002 hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de openbare update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u zelf serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor netwerkinstallaties te downloaden:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website om de clientupdate naar uw bureaublad te downloaden:
 2. Dubbelklik vanuit Windows Verkenner op Olk1006a.exe.
 3. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 4. Typ C:\Olk1006a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 5. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 6. Als u bekend met de procedure voor het bijwerken van uw netwerkinstallatie, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen.
  msiexec /a Pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\Olk1006a\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij Pad netwerkinst het pad is van het netwerkinstallatiepunt voor uw Office-product (bijvoorbeeld C:\Outlook2002),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  MSP-bestand de naam is van de openbare update voor de netwerkinstallatie (bijvoorbeeld Outlookff.msp).
 7. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Start, klikt u op Uitvoeren en typt u de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad netwerkinst\MSI-bestand REINSTALL=onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  waarbij Pad netwerkinst het pad is naar uw netwerkinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  onderdelenlijst de lijst is met de namen van de onderdelen (hoofdlettergevoelig) die opnieuw moeten worden geïnstalleerd voor de update. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook de volgende onderdelen gebruiken:
  OUTLOOKNonBootFiles,OUTLOOKFiles.


  Opmerking U kunt /qb+ opnemen in de voorgaande opdrachtregels zodat er geen gebruikersinteractie is vereist en er geen installatiedialoogvensters of dialoogvensters voor de gebruiksrechtovereenkomst worden weergegeven.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de netwerkinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: How to Install a Public Update to an Administrative Installation
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor netwerkinstallaties.

U kunt ook het volgende artikel in de Microsoft Office XP Resource Kit raadplegen:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De Outlook 2002 Update: 22.01.03 bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam  Versie  --------------------------  Outlook.exe  10.0.4510.0  Envelope.dll  10.0.4517.0  Exsec32.dll  10.0.4803.0  Impmail.dll  10.0.4406.0  Outlcm.dll   10.0.4712.0  Outllib.dll  10.0.4712.0  Outlmime.dll  10.0.4608.0  Outlph.dll   10.0.4706.0  Recall.dll   10.0.4721.0
U kunt controleren of de Outlook 2002 Update: 22.01.03 is geïnstalleerd door Microsoft Outlook te starten en te klikken op Infoin het menu Help. De productversie is 10.4712.4219 als de update is geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het controleren van de versie van Office XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
291331 Office XP: Betekenis van het nummer na de productnaam in het dialoogvenster Info
Opmerking Als Outlook 2002 Update: 22.01.03 al op uw computer is geïnstalleerd, verschijnt het volgende bericht wanneer u de update probeert te installeren:
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer 2.0

Voor de installatie van Outlook 2002 Update: 22.01.03 moet Microsoft Windows Installer versie 2.0 of hoger op uw computer zijn geïnstalleerd. Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) en Microsoft Windows XP zijn voorzien van deze versie van Windows Installer. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren:

Problemen die door de update worden opgelost

Met de Outlook 2002 Update: 22.01.03 worden de in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen beschreven problemen opgelost.
330073 OL2002: Location field not populated when scheduling resource account
331483 OL2002: You Cannot Use the Quick Key Search in a Large Shared Inbox Folder
331788 OL2002: The Mso.dll File Stops Responding When You Switch Between Custom Form Messages
Met de update worden de volgende problemen opgelost die nog niet eerder in de Microsoft Knowledge Base waren vermeld.

Outlook 2002: Gemachtigd gebruiker die volledige toegang tot de postbus heeft, kan geen bericht intrekken

U kunt geen bericht intrekken dat verzonden is door een andere gebruiker voor wiens postbus u een machtiging hebt, ook al beschikt u over alle machtigingen voor de postbus van die gebruiker.

Outlook 2002: Niet alle berichten met HTML-berichttekst zijn gecodeerd door V1 Exchange Server Security

Wanneer u HTML-berichten codeert door middel van een V1 Exchange Server Security-certificaat uitgegeven door de Microsoft Exchange Key Management Service (KMS), is het mogelijk dat sommige berichten ongecodeerd blijven.

Outlook 2002: Spatie in IMAP-gebruikersnaam verdwijnt na het configureren van een IMAP-account

Als u een gebruikersnaam met daarin een spatie typt wanneer u een IMAP-account (Internet Message Access Protocol) definieert, is de spatie verdwenen. Als u bijvoorbeeld 'Piet Jansen' typt (zonder aanhalingstekens), wordt de gebruikersnaam weergegeven als 'PietJansen'.

Outlook 2002: Outlook reageert niet meer als gevolg van een ongeldige regel op de client

Een ongeldige regel op de client die naar een niet-bestaande Microsoft Exchange-server wijst, kan tot gevolg hebben dat Outlook niet meer reageert (vastloopt). Outlook reageert niet meer nadat het programma is gestart en reageert ook niet meer wanneer het dialoogvenster Wizard Regels verschijnt. In beide gevallen is er sprake van een tijdelijke situatie en zal de client na enige tijd weer zijn normale werking hervatten.

Outlook 2002: Outlook reageert niet meer wanneer u gebruikmaakt van formulieren met berekende velden en Data Access Objects (DAO)

Outlook reageert niet meer (loopt vast) wanneer u in Outlook gebruikmaakt van formulieren die werken met DAO in vbscript en die vervolgens toegang zoeken tot een ander formulier dat een formuleveld bevat.

Outlook 2002: Koppelingen naar contactpersonen die worden gemaakt door de contactpersoon op te halen uit een openbare map, kunnen niet programmatisch worden opgehaald

Als u klikt op de knop Contactpersonen onder aan een bericht dat ondersteuning biedt voor het maken van een koppeling naar een contactpersoon in een bericht, en als de contactpersoon die u selecteert is opgenomen in de map Contactpersonen onder een openbare map, is het niet mogelijk om de gegevens van die contactpersoon in de koppeling programmatisch op te halen als Outlook niet actief is.

Outlook 2002: Herinneringen worden niet weergegeven zoals verwacht als u Terminal Services gebruikt of als u de beveiliging hebt aangepast in het register

Herinneringen worden niet correct geactiveerd als een van de volgende scenario's geldt:
 • in omgevingen waarin gebruik wordt gemaakt van meerdere Windows Terminal Server-computers die geclusterd zijn met Network Load Balancing,
  of
 • in omgevingen anders dan Windows Terminal Server en de servers zijn verbonden via een Network Load Balancing-methode anders dan Windows Network Load Balancing,
  of
 • wanneer de registersleutel First-Run die is opgeslagen in de HKLM, niet mag worden bijgewerkt door de gebruiker die zich bij die computer aanmeldt.


Outlook 2002: Koreaans: Latijnse tekens worden toegevoegd wanneer u met behulp van de Koreaanse Global Input Method Editor (IME) een vermelding bewerkt in de rasterweergave van Outlook

Als u tekens uit de Koreaanse Double Byte Character Sets (DBCS) toevoegt vanuit de rasterweergave van de lijst met contactpersonen en met de TAB-toets naar een numeriek veld in de Koreaanse versie van Outlook 2002 gaat, bijvoorbeeld naar het veld Telefoon, kunnen er Latijnse 'rommel'tekens verschijnen in het veld Bewerken.

Outlook 2002: Kan Memo niet instellen als standaardafdrukstijl bij afdrukken vanuit een IMAP-map

Wanneer u afdrukt vanuit een IMAP Postvak IN, gebruikt Outlook de stijl voor tabellen.. Wanneer u afdrukt vanuit een bestand met persoonlijke mappen (.PST) of vanuit een Postvak IN van Microsoft Exchange, gebruikt Outlook de stijl voor memo.

Outlook 2002: Vergaderverzoeken worden opgeslagen in de verkeerde persoonlijke mappen

Wanneer u uw bestand met persoonlijke mappen (.PST) instelt als standaardlocatie voor afleveren, vervolgens van deze locatie uw postbus voor Exchange Server maakt, en u accepteert een vergaderverzoek dat naar uw PST-bestand is doorgestuurd, dan wordt de desbetreffende vergadering niet op de standaardlocatie, maar weergegeven in de PST-agenda.
inf OFFXP fix list security_patch
Eigenschappen

Artikel-id: 812262 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 01:50:36 - Revisie: 7.2

Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbinfo KB812262
Feedback