Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Rundll32.exe wordt niet gevonden wanneer u het Configuratiescherm opent

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u het Configuratiescherm opent, wordt een foutbericht weergegeven met de volgende strekking:
Windows kan C:\Windows\Rundll32.exe niet vinden. Controleer of u de naam goed hebt getypt en probeer het opnieuw.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als het bestand Rundll32.exe ontbreekt of beschadigd is. Het probleem kan ook worden veroorzaakt door een virus.
Oplossing
Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
  1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom-station.
  2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
  3. Typ expand X:\i386\rundll32.ex_ c:\windows\system32\rundll32.exe in het vak Openen, waarbij X de letter van het cd-rom-station is.
  4. Start de computer opnieuw op.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base als u meer informatie wilt of als u vermoedt dat u een virus hebt:
306913 Door het Sircam32-virus veroorzaakt foutbericht wanneer u een programma start
Eigenschappen

Artikel-id: 812340 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 01:51:02 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB812340
Feedback