Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

MS03-015: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (april 2003)

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een cumulatieve patch uitgebracht voor Internet Explorer. Deze cumulatieve patch bevat updates voor de problemen die worden beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
810847MS03-004: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (februari 2003)
Deze cumulatieve patch heeft tevens betrekking op de volgende vier onlangs ontdekte beveiligingslekken:
 • Een bufferoverloop in Urlmon.dll die optreedt omdat Internet Explorer de parameters van antwoordaanvragen van een webserver niet goed controleert. Een kwaadwillende, of aanvaller, kan dit beveiligingslek gebruiken om willekeurige programmacode op uw computer uit te voeren. Wanneer u zojuist de website van een aanvaller hebt bezocht, kan deze daardoor van het beveiligingslek profiteren zonder dat u verder iets doet, maar een aanvaller kan u op geen enkele manier dwingen de website te bezoeken.
 • Een beveiligingslek in het besturingselement voor het laden van bestanden in Internet Explorer waarmee invoer vanuit een script naar het besturingselement kan worden doorgestuurd. Hierdoor zou een aanvaller automatisch een bestandsnaam kunnen invoeren in het besturingselement voor het laden van bestanden en automatisch een bestand naar een webserver kunnen uploaden.
 • Een probleem met betrekking tot de manier waarop Internet Explorer omgaat met de weergave van bestanden van derden. Dit probleem treedt op omdat de methode van Internet Explorer voor het weergeven van bestandstypen van derden de parameters die worden doorgegeven aan de methode niet goed controleert. Een aanvaller kan een speciaal vormgegeven URL maken waarmee een script wordt ingevoegd tijdens het weergeven van het bestandstype van een derde dat op uw systeem wordt uitgevoerd.
 • Een probleem met de wijze waarop Modal-dialoogvensters door Internet Explorer worden behandeld. Dit probleem treedt op omdat een invoerparameter niet goed is gecontroleerd. Hierdoor kan een aanvaller in staat worden gesteld een ingevoegd script te gebruiken waarmee toegang wordt verkregen tot bestanden die op uw computer zijn opgeslagen. Wanneer u zojuist de website van een aanvaller hebt bezocht, kan deze daardoor van het beveiligingslek profiteren zonder dat u verder iets doet, maar een aanvaller kan u op geen enkele manier dwingen de website te bezoeken.
Opmerkingen
 • Deze patch bevat tevens een correctie voor Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) die een oplossing biedt voor de methode die Internet Explorer gebruikt om Help-informatie weer te geven in de zone van de lokale computer. Bij Microsoft is er geen methode bekend waarop dit beveiligingslek kan worden misbruikt, maar als dit toch gebeurt, kan een aanvaller lokale bestanden op de computer lezen.
 • Deze patch stelt ook de kill-bit in op de volgende ActiveX-besturingselementen:
  BeschrijvingBestandsnaamCLSIDVerwijzing
  Besturingselement voor Microsoft HTML HelpHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  Besturingselement voor ActiveX-invoegtoepassingPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  Besturingselement voor DirectX Files ViewerXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202
  Als u meer informatie wilt over de kill-bit, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  240797De uitvoering van een ActiveX-besturingselement in Internet Explorer stoppen
 • Aangezien u met deze patch de kill-bit instelt voor het besturingselement van Microsoft HTML Help, kunt u verbroken koppelingen aantreffen in de Help. U verhelpt dit probleem door de bijgewerkte besturing voor HTML Help te downloaden uit artikel 811630 in de Microsoft Knowledge Base. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  811630Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
 • Evenals de vorige cumulatieve patch voor Internet Explorer in bulletin MS03-004 zorgt deze cumulatieve patch ervoor dat de window.showHelp-methode wordt stopgezet als u de HTML Help-update niet hebt uitgevoerd. Als u het bijgewerkte HTML Help-besturingselement van het Microsoft Knowledge Base-artikel 811630 hebt geïnstalleerd, kunt u de HTML Help-functionaliteit blijven gebruiken als u deze update uitvoert. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  811630Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
 • Deze patch biedt ook een oplossing voor het probleem dat eerdere cumulatieve patches voor Internet Explorer niet kunnen worden geïnstalleerd op computers met Microsoft Windows XP in de niet-interactieve modus (bijvoorbeeld bij gebruik van Windows Taakplanner, Microsoft Systems Management Server of de software van IBM Tivoli).
Als u meer informatie wilt over deze patch, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
811630Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
Meer informatie

Downloadgegevens

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website Microsoft Windows Update en installeert u essentiële update 813489: Beheerders kunnen deze update voor installatie op meerdere computers downloaden via het Microsoft Downloadcentrum of de Windows Update-catalogus. Als u de update wilt ophalen om deze later op meer dan één computer te installeren, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in de Windows Update-catalogus. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates via de Windows Update-catalogus:
323166Updates en stuurprogramma's downloaden uit de Windows Update-catalogus of de Microsoft Update-catalogus
Als u deze update wilt downloaden van het Microsoft Download Center, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Voor meer informatie over het downloaden van bestanden van het Microsoft Downloadcentrum klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via onlineservices downloaden
Microsoft heeft de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Installatiegegevens

U moet zijn aangemeld als beheerder om deze update te kunnen installeren. Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de volgende website van Windows Update en installeert u de belangrijke update 813489: Als u een gedownloade versie van deze update wilt installeren, voert u het bestand q813489.exe uit dat u hebt gedownload met behulp van de desbetreffende schakelopties. Beheerders kunnen deze update implementeren met behulp van Microsoft Software Update Services (SUS). Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over SUS:
810796Overzicht technisch rapport Software Update Services beschikbaar
U kunt met behulp van een van de volgende methoden controleren of deze update op uw computer is geïnstalleerd:
 • Ga na of Q813489 vermeld staat in het veld Updateversies van het dialoogvenster Info.
 • Vergelijk de versie van de bijgewerkte bestanden op uw computer met de sectie Bestandsgegevens in dit artikel.
 • Controleer of de volgende registersleutel bestaat en of de
  IsInstalled
  DWORD-waarde van de sleutel is ingesteld op 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{F9C174E3-3E87-40bc-AA94-B8974F2B9222}

Vereisten

Als u de Internet Explorer 6-versie van deze update wilt installeren, moet Internet Explorer 6 (versie 6.00.2600.0000) worden uitgevoerd onder een 32-bits versie van Windows XP.

Als u de Internet Explorer 6 SP1-versies van deze update wilt installeren, moet Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) worden uitgevoerd onder Windows XP SP1 (32-bits of 64-bits versies), Windows XP (alleen 32-bits versies), Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) of Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a), Windows Millennium Edition of Windows 98 Tweede editie.

Als u de Internet Explorer 5.5-versie van deze update wilt installeren, moet Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (versie 5.50.4807.2300) worden uitgevoerd onder Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition of Windows 98 Tweede editie.

Als u de Internet Explorer 5.01-versie van deze update wilt installeren, moet Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (versie 5.00.3502.1000) worden uitgevoerd onder Windows 2000 SP3. Voor informatie om te kunnen bepalen welke versie van Internet Explorer u hebt geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
164539Vaststellen welke versie van Internet Explorer is geïnstalleerd
Meer informatie over het Support Lifecycle-beleid voor onderdelen van Windows-besturingssystemen vindt u op de volgende Microsoft-website: Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van SP1 voor Internet Explorer 6, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328548Het meest recente servicepack voor Internet Explorer 6 ophalen
Als u meer informatie wilt over het downloaden van het meest recente servicepack voor Internet Explorer 5.5, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
276369Het meest recente servicepack voor Internet Explorer 5.5 ophalen
Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van SP3 voor Internet Explorer 5.01, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
267954Het meest recente servicepack voor Internet Explorer 5.01 ophalen

Computer opnieuw opstarten

Voor het SP1-pakket van Internet Explorer 6 moet u de computer opnieuw opstarten om de installatie van deze update te voltooien. Voor alle andere versies van dit pakket moet u de computer opnieuw opstarten en u bovendien als beheerder aanmelden om de installatie van deze update te voltooien.

Status van vorige update

Deze update heeft voorrang op update MS03-004: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (februari 2003)

Setup-schakelopties

De updatepakketten voor deze patch ondersteunen de volgende schakelopties:
 • /q Uitvoeren in stille modus of berichten onderdrukken wanneer de bestanden worden uitgepakt.
 • /q:u Uitvoeren in stille modus voor gebruiker. Er worden enkele dialoogvensters voor de gebruiker geopend.
 • /q:a Uitvoeren in stille modus voor beheerder. Er worden geen dialoogvensters voor de gebruiker geopend.
 • /t: pad Het pad naar de map waarin de bestanden worden uitgepakt.
 • /c De bestanden worden uitgepakt, maar niet geïnstalleerd. Als /t: pad niet is opgegeven, wordt u gevraagd een doelmap op te geven.
 • /c: pad Het pad en de naam van het INF-bestand of het EXE-bestand voor Setup.
 • /r:n De computer wordt na de installatie nooit opnieuw opgestart.
 • /r:i De gebruiker wordt gevraagd of de computer opnieuw moet worden opgestart wanneer dat nodig is, behalve wanneer ook de optie /q:a wordt gebruikt
 • /r:a De computer wordt na de installatie altijd opnieuw opgestart.
 • /r:s De computer wordt na de installatie opnieuw opgestart zonder de gebruiker hierom te vragen.
 • /n:v Geen versiecontrole. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze optie om de update te installeren bij een willekeurige versie van Internet Explorer.
Als u de update bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker en de computer niet automatisch opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdracht:
q813489.exe /q:a /r:n

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar de lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %Windir%\System van Windows 98, Windows 98 Tweede editie en Windows Millennium Edition. Ze worden geïnstalleerd in de map %Windir%\System32 van Windows NT 4.0, Windows 2000 en Windows XP.

Internet Explorer 6 SP1 (32-bits versie)

  Datum   Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ---------------------------------------------------------  24-feb-2003 17:31:00  6.0.2800.1170  2.787.840  Mshtml.dll  24-feb-2003 17:32 6.0.2800.1170 1.339.904 Shdocvw.dll  24-mrt-2003 19:18 6.0.2800.1170  483.328 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64-bits versie)

Datum    Tijd  Versie  Grootte   Bestandsnaam  Platform  -------------------------------------------------------------------  24-feb-2003  16:50:00  6.0.2800.1170  9.075.200  Mshtml.dll  IA-64  24-feb-2003 16:57 6.0.2800.1170 3.648.000 Shdocvw.dll IA-64  24-mrt-2003 20:31 6.0.2800.1170 1.411.584 Urlmon.dll IA-64

Internet Explorer 6

  Datum   Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ---------------------------------------------------------  25-feb-2003  21:19:00  6.0.2726.2500  2.762.240  Mshtml.dll  24-mrt-2003 15:25:00 6.0.2722.900   34.304 Pngfilt.dll  24-mrt-2003 23:09:00 6.0.2715.400   548.864 Shdoclc.dll  05-nov-2002 15:01 6.0.2723.100  1.336.320 Shdocvw.dll  24-mrt-2003 15:25 6.0.2715.400   109.568 Url.dll  24-mrt-2003 15:00 6.0.2727.2400  481.280 Urlmon.dll  6-jun-2002 16:38  6.0.2718.400   583.168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2

  Datum   Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------  25-02-2003 21:04:00 5.50.4926.2500 2.759.440 Mshtml.dll  16-okt-2002 23:01:00 5.50.4922.900    48.912 Pngfilt.dll  04-nov-2002 13:27 5.50.4923.500  1.149.200 Shdocvw.dll  5-mrt-02 00:53:00 5.50.4915.500  84.240 Url.dll  21-mrt-2003 16:40 5.50.4927.2100  451.344 Urlmon.dll  6-jun-2002  20:27:00 5.50.4918.600   481.552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP3 (alleen Windows 2000)

  Datum   Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ---------------------------------------------------------  28-mrt-2003 21:20:00 5.0.3516.2800 2.357.008 Mshtml.dll  14-okt-2002 14:28:00 5.0.3510.1100    48.912 Pngfilt.dll  09-jan-2003 21:41 5.0.3513.900  1.108.752 Shdocvw.dll  5-mrt-2002 00:53:00 5.50.4915.500  84.240 Url.dll  21-mrt-2003 15:55 5.0.3516.2100  451.344 Urlmon.dll  07-jun-2002 22:56 5.0.3506.1000  461.584 Wininet.dll
Opmerking Vanwege bestandsafhankelijkheden kunnen deze updates extra bestanden bevatten.

Informatie over verwijderen

U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Klik op Internet Explorer Q813489 en klik op Wijzigen/Verwijderen (of Toevoegen/Verwijderen). Systeembeheerders kunnen deze update verwijderen met het hulpprogramma Ieunist.exe. Ieuninst.exe bevindt zich in de map %Windir% en ondersteunt de volgende schakelopties voor de opdrachtregel:
 • /? De lijst met ondersteunde schakelopties weergeven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
Als u bijvoorbeeld deze update in de stille modus wilt verwijderen, gebruikt u de volgende opdracht:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q813489.inf
Opmerking Bij deze opdrachtregel wordt ervan uitgegaan dat Windows is geïnstalleerd in de map C:\Windows.

Bekende problemen

 • Als u deze update probeert te installeren maar u hebt zich niet aangemeld als beheerder, wordt het volgende waarschuwingsbericht weergegeven:
  Waarschuwing
  U hebt geen beheerderbevoegdheden op deze computer. Sommige installaties kunnen niet correct worden voltooid als ze niet worden uitgevoerd door een beheerder. Wilt u doorgaan?
  Als u op Doorgaan klikt, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Microsoft Internet Explorer Update
  Wilt u deze update opnieuw installeren?
  Als u op Jaklikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Geavanceerde INF-installatie
  U hebt geen beheerderbevoegdheden op deze computer. De installatie kan alleen juist worden uitgevoerd door een systeembeheerder.
  Wanneer u op OK klikt, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Microsoft Internet Explorer Update
  Deze update is geïnstalleerd.
  Dit bericht is onjuist. De update is niet geïnstalleerd.
 • Als u zowel de 32-bits als de 64-bits versie van deze update hebt geïnstalleerd onder een Windows XP 64-bits editie, worden beide updates vermeld als 'Internet Explorer Q813489' in het onderdeel Software van het Configuratiescherm. Als u een van deze updates verwijdert, wordt het foutbericht 'ongeldig INF-bestand' weergegeven wanneer u de tweede update probeert te verwijderen.
 • Als u meer informatie wilt over bekende problemen die kunnen optreden nadat u deze update hebt geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325192Problemen na het installeren van updates voor Internet Explorer of Windows
 • U kunt de Internet Explorer 5.5 SP2-versie van de essentiële update 813489 installeren op een computer waarop Internet Explorer 5.01 SP3 wordt uitgevoerd onder Windows 2000 SP3. U kunt dit probleem oplossen door de onjuiste versie van de essentiële update te verwijderen en in plaats daarvan de Internet Explorer 5.01 SP3-versie van essentiële update 813489 te installeren. Beheerders kunnen het hulpprogramma Ieuninst.exe gebruiken om de update voor Internet Explorer 5.5 SP2 te verwijderen zoals wordt beschreven in de sectie 'Verwijderen' van dit artikel. Als u de update bijvoorbeeld in de stille modus wilt verwijderen, gebruikt u de volgende opdracht:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q813489.inf
  Opmerking Bij deze opdrachtregel wordt ervan uitgegaan dat Windows is geïnstalleerd in de map C:\Windows.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 813489 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 01:56:27 - Revisie: 9.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5

 • kbnosurvey kbarchive kbwin2ksp4fix kbsecurity KB813489
Feedback