Office XP: Overzicht van de Office XP-update voor Italiaanse taalprogramma's: 05.03.03

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Office XP. Deze update herstelt een probleem waarbij de Italiaanse synoniemenlijst een aantal kwetsende woorden kan voorstellen. Daarnaast zijn de Italiaanse taalprogramma's (spellingcontrole, grammaticacontrole en synoniemenlijst) uitgebreid en verbeterd. Deze Office XP-update vormt onderdeel van de voortdurende inspanningen van Microsoft om haar klanten de meest recente productupdates te bieden.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Office XP-update voor de Italiaanse taalprogramma's kunt downloaden en installeren: KB813682.

De update die in dit artikel wordt beschreven, is van toepassing op de volgende producten:
 • Microsoft Office XP (Italiaans)
 • Microsoft Office XP (Duits)
 • Microsoft Office XP Multilingual User Interface Pack voor Italiaans
Meer informatie

De update downloaden en installeren

Belangrijk Voordat u deze update installeert, moet u controleren of aan de volgende vereisten is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2,0

  Voordat u deze update installeert, moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Meer informatie over deze vereiste vindt u in de sectie 'Windows Installer' van dit artikel.
 • Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Voordat u deze update installeert, moet u Office XP SP-2 installeren.

  Voor meer informatie over het installeren van Office XP Service Pack 2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325671 Office XP: Overzicht van Office XP Service Pack 2

Client-update:

Gebruik een van de volgende twee methoden als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf cd:
 • Ga naar de website Office-productupdates om automatisch de meest recente updates te installeren, inclusief alle beschikbare service packs en openbare updates.

  -of-
 • Installeer alleen de Office XP-update voor Italiaanse taalprogramma's: KB813682 door de stappen in de sectie 'Meer informatie' verderop in dit artikel te volgen:
Opmerking Microsoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office-productupdates. De website Office-productupdates detecteert uw specifieke installatie van Microsoft Office en geeft precies aan wat u moet installeren om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Website Office-productupdates

Als u de website Office-productupdates wilt gebruiken om de vereiste updates te laten detecteren die op uw computer moeten worden geïnstalleerd, gaat u naar de volgende Microsoft-website: Wanneer het detecteren is voltooid, wordt een lijst weergegeven met de aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik op Installatie starten om de procedure te voltooien.

Alleen de Office XP-update voor Italiaanse taalprogramma's: KB813682 installeren

Ga als volgt te werk om de client-update te downloaden en installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-downloadsite:
 2. Klik op Opslaan om het bestand Igt1001.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op Igt1001.exe.
 4. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Plaats desgevraagd de cd-rom van Office XP en klik op OK.
 7. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op OK.
Opmerking Nadat u de update hebt geïnstalleerd, kunt u deze niet meer verwijderen. Als u wilt terugkeren naar een eerdere installatie, moet u Office XP verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke cd-rom.

Update voor netwerkinstallaties

Als u Office XP hebt geïnstalleerd vanaf een serverlocatie, moet de beheerder de serverversie bijwerken met de update voor netwerkinstallaties en de update vervolgens op uw computer toepassen.

Als u serverbeheerder bent, gaat u als volgt te werk om de update voor netwerkinstallaties te downloaden:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-downloadsite:
 2. Klik op Opslaan om het bestand Igt1001a.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 3. Dubbelklik in Windows Verkenner op Igt1001a.exe.
 4. Als wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Ja.
 5. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 6. Typ c:\igt1001a in het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
 7. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd de map te maken.
 8. Klik op Start en klik op Uitvoeren als u bekend bent met de procedure voor het bijwerken van de netwerkinstallatie. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /a Pad netwerkinst\MSI-bestand /p C:\igt1001a\MSP-bestand SHORTFILENAMES=TRUE
  waarbij Pad netwerkinst het pad is naar uw netwerkinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

  waarbij MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  waarbij MSP-bestand de naam is van de update voor de netwerkinstallatie (bijvoorbeeld Itamuiff.msp).
 9. Als u de update op de clientwerkstations wilt implementeren, klikt u op Uitvoeren in het menu Start. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /i Pad netwerkinst\MSI-bestand REINSTALL=Onderdelenlijst REINSTALLMODE=vomu
  waarbij Pad netwerkinst het pad is naar uw netwerkinstallatiepunt voor Office XP (bijvoorbeeld C:\OfficeXP),

  MSI-bestand het MSI-databasepakket is voor het Office XP-product (bijvoorbeeld ProPlus.msi) en

  waarbij onderdelenlijst de lijst is met de namen van de onderdelen (hoofdlettergevoelig) die opnieuw moeten worden geïnstalleerd voor de update. Als u alle onderdelen wilt installeren, kunt u gebruikmaken van REINSTALL=ALL. U kunt ook de volgende onderdelen gebruiken:
  • SpellingAndGrammarFiles_1040
  • ThesaurusFiles_1040
  • OutlookMAPILDAP2
  • OutlookMAPI2
  • EXCELFiles
  Opmerking Als u /qb+ toevoegt aan het eind van de opdrachtregel. worden de dialoogvensters Office XP Beheerdersinstallatie en Gebruiksrechtovereenkomst niet weergegeven.
Als u meer informatie wilt over het bijwerken van de netwerkinstallatie en het implementeren van deze update op clientwerkstations, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: How to Install a Public Update to Administrative Installations of Office XP
Dit artikel bevat standaardinstructies voor het installeren van een openbare update voor netwerkinstallaties.

Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie:

Controleren of de update is geïnstalleerd

De update bevat bijgewerkte versies van de volgende bestanden:
  Bestandsnaam  Versie  --------------------------  Msgrit32.dll  3.0.0.35  Msth3it.dll  1.00.00.0012  Emablt32.dll  10.0.4406.0  Msmapi32.dll  10.0.4420.0  Xlintl32.dll  10.0.4302.0  Msth3it.lex  geen versie
Opmerking De volgende bestanden worden alleen bijgewerkt wanneer u het Office XP Multilingual User Interface Pack voor Italiaans toepast:
 • Emablt32.dll
 • Msmapi32.dll
 • Xlintl32.dll
Ga als volgt te werk om vast te stellen welke versie van het bestand momenteel op uw computer is geïnstalleerd:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins afwijken. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik op Zoeken.
 2. Klik op Alle bestanden en mappen onder Zoekassistent in het deelvenster Zoekresultaten.
 3. Typ de bestandsnaam in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken..
 4. Klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam in de lijst met gevonden bestanden en klik op Eigenschappen.
 5. Ga op het tabblad Versie na welke versie van het bestand op uw computer is geïnstalleerd.
Opmerking Als de Office XP-update voor Italiaanse taalprogramma's: KB813682 al op uw computer is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u probeert de update te installeren.
Deze update is al toegepast of maakt deel uit van een update die al is toegepast.

Windows Installer

Als u de update die in dit artikel wordt beschreven wilt installeren, moet u Windows Installer 2.0 of hoger hebben geïnstalleerd. In Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) is Windows Installer 2.0 of hoger opgenomen. Ga naar een van de volgende Microsoft-websites om de nieuwste versie van Windows Installer te installeren.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:

Problemen die door de update worden opgelost

De Office XP-update voor Italiaanse taalprogramma's: KB813682 lost het probleem op dat wordt beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:

811440 WD2002: Italian Proofing Tools Make a Potentially Offensive Suggestion
Bovendien wordt het volgende probleem opgelost.

Word 2002: Italiaanse synoniemenlijst bevat kwetsende woorden

Wanneer u de synoniemenlijst raadpleegt voor een woord in een Italiaans Word-document, kunnen kwetsende woorden worden voorgesteld.
Eigenschappen

Artikel-id: 813682 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 04:56:26 - Revisie: 4.1

Microsoft Office XP Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbdownload kbdownload kbprb kbinfo kbupdate KB813682
Feedback