Er wordt slechts een functie weergegeven en er treedt een code 10 op in Apparaatbeheer wanneer u een multifunctionele pc-kaart in een PCMCIA-sleuf plaatst

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u een multifunctionele pc-kaart in de PCMCIA-sleuf plaatst, wordt er slechts één functie geïnventariseerd en geïnitialiseerd. De andere functies werken niet. Als dit probleem zich voordoet, wordt er een code 10 weergegeven in Apparaatbeheer. Dit probleem treedt op in bepaalde scenario's en is afhankelijk van de manier waarop de functiestuurprogramma's worden gekoppeld aan de IRQ (Interrupt Request). Als de stuurprogramma's de geconverteerde bronnen gebruiken (zoals verwacht), worden ze 'exclusief' aan een IRQ gekoppeld. Dit betekent dat de stuurprogramma's de andere functie uitschakelen. Als in de stuurprogramma's echter expliciet is vastgelegd dat het om 'gedeelde' bronnen gaat, treedt dit probleem niet op. In sommige stuurprogramma's is ten onrechte vastgelegd dat het om 'gedeelde' bronnen gaat.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat er bij het genereren van bronlijsten door Mf.sys geen rekening wordt gehouden met de toewijzing van apparaat-exclusieve bronnen wanneer verschillende onderliggende apparaten een bron aanvragen die als apparaat-exclusief is gemarkeerd op het bovenliggende apparaat. De interruptbron op een multifunctionele pc-kaart is een voorbeeld van een bron die op het bovenliggende apparaat wordt gemarkeerd als een apparaat-exclusieve bron die moet worden gedeeld met verschillende onderliggende apparaten. Als een onderliggend apparaat een apparaat-exclusieve bron aanvraagt, wordt deze niet toegewezen en verschijnt er een code 10 in Apparaatbeheer.
Oplossing

Informatie over servicepacks

Windows XP

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Windows 2000

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows XP
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam Platform  -------------------------------------------------------------------  06-feb-2003 01:07 5.1.2600.1167   62.208 Mf.sys   x86  06-feb-2003 01:07 5.1.2600.1167   132.096 Mf.sys   IA64
Windows 2000
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam Platform  -------------------------------------------------------------------  24-feb-2003 19:41 5.0.2195.6668   57.264 Mf.sys   x86
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

Windows XP

In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Windows 2000

In Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
PCMCIA, MF.SYS
Eigenschappen

Artikel-id: 813707 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 21:23:34 - Revisie: 4.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbwinxpsp2fix kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbddk kbprb KB813707
Feedback