Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Runtime-fout 4248, 4605 of 5941 wanneer u eigenschappen wijzigen op een ongeopend document in Word

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:813983
Symptomen
Wanneer u Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) wijzigt u de eigenschappen van een document, wordt een van de de volgende foutberichten weergegeven:
Runtime-fout '4248':
Deze opdracht is niet beschikbaar omdat er geen document is openen.
Runtimefout '4605':
Deze methode of eigenschap is niet beschikbaar omdat een documentvenster niet actieve.
Runtime-fout '5941':
De gevraagde lid van de collectie bestaat niet.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als er een document opent, of als het document waarnaar u verwijst geopend is. Word kan alleen wijzigen de eigenschappen van een document openen (of zichtbaar).

OpmerkingDeze foutberichten kunnen ook worden weergegeven als u het document openen met deZichtbaareigenschapFalse.
Workaround
Microsoft biedt programming voorbeelden ter illustratie, zonder garantie uitgedrukt of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal wordt aangetoond en de hulpprogramma's bent en procedures voor foutopsporing. Microsoft support professionals kunnen helpen de functionaliteit van een bepaalde procedure uitgelegd, maar niet deze voorbeelden om functionaliteit toegevoegd of samenstellen procedures aan uw specifieke behoeften passen.
Als u programmeren beperkte, kunt u contact opnemen met een Microsoft Certified Partner of Microsoft Advisory Services. Meer informatie vindt u op deze Microsoft-websites:

Microsoft Certified Partners-https://partner.Microsoft.com/Global/30000104

Microsoft Advisory Services-http://support.Microsoft.com/gp/advisoryservice

Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de ondersteuningsopties die beschikbaar zijn en over contact opnemen met Microsoft:http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS
Voor meer informatie over het gebruik de voorbeeldcode in dit artikel is opgenomen, klik op het volgende artikel nummer in de Microsoft Knowledge Base:
290140: Procedure voorbeeldcode uit Knowledge Base-artikelen uitvoeren
De volgende VBA-macro voorbeeld demonstreren hoe Wijzig de waarde van deTitelveld in deEigenschappenhet dialoogvenster. In het volgende voorbeeld bevat tevens code de fout ondervangen, er zijn geen documenten openen en weergeven een bericht:
Sub ChangeDocProperties()	  On Error GoTo ErrHandler	  ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties("Title") = "My Title"  Exit Sub	ErrHandler:  If Err <> 0 Then'	' Display an error message.'   MsgBox Err.Description'	' Clear the error.'   Err.Clear	  Resume Next		End If	End Sub
De volgende voorbeeldmacro bevat code die het volgende:
 • De fout ondervangen, er zijn geen documenten openen.
 • Maak een nieuw document in de foutafhandelingsroutine.
 • De regel veroorzaakt uitvoering hervatten de fout.
Sub ChangeDocProperties()	  On Error GoTo ErrHandler   ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties("Title") = "My Title"  Exit Sub	ErrHandler:  If Err <> 0 Then'	' Add a document.'   Documents.Add'	' Clear the error.'   Err.Clear'' Run the code that caused the error.'   Resume	  End If	End Sub
Referenties
Voor meer informatie over met VBA help, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
305326Office XP: Programmeerbronnen voor Visual Basic for Applications
Wd2003 vb vba vbe prb OfficeErrorMessages 10095 wd2007

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 813983 - Laatst bijgewerkt: 03/03/2011 09:05:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Office Word 2007

 • kberrmsg kbprb kbmt KB813983 KbMtnl
Feedback