Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Word: Een Routine van de Macro of functie aanroepen vanuit een andere Macro

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 81414
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In Microsoft Word voor Windows, kunt u macro subroutines en functies aanroependie zijn gedefinieerd in een macro vanuit een andere macro. U kunt dezetechniek maken van bibliotheken met algemene routines en hoeft niet te kopiërenof herschrijven procedures die u vaak gebruikt.
Meer informatie

Word97

Voor meer informatie over het aanroepen van subroutines van de macro en functies, terwijlKlik op de Office-assistent in de Visual Basic for Applications-EditorTyp "Bellen", klik op zoeken en klik vervolgens op 'Call-instructie'.

Andere versies van Word bovenstaande

De subroutine:

Een macrosubroutine vanuit een andere macro aanroepen, gebruikt u de volgendeSyntaxis:
MacroName.RoutineName
Macronaam is de naam van de macro met de routine en RoutineNameis de naam van de routine die u wilt gebruiken. De sjabloon die debibliotheekroutine of een document waarin de sjabloon is gekoppeld, moetopenen wanneer de routine is aangeroepen. Opgeslagen in de normale routines.DOT-sjabloonzijn altijd beschikbaar. Als u een macro met de naam Lib1, waarbijbevat de subroutine MyBeep, kunt u MyBeep aanroepen vanuit een andere macro's. DeDit is de subroutine MyBeep:
  Sub MyBeep   Beep : Beep : Beep   For t = 1 to 100 : Next     'Pause   Beep : Beep : Beep  End Sub				
In het volgende voorbeeld wordt geïllustreerd hoe u kunt de subroutine MyBeep ineen macro met de naam SwitchToDotPath:
  Sub MAIN   MsgBox "This is a test"   Lib1.MyBeep  End Sub				
Functie:

De syntaxis voor een functie die u hebt gedefinieerd in een andere macro isvergelijkbaar met die voor een subroutine aanroepen gebruikt. Als u bijvoorbeeld eenfunctie genaamd MyDateTime$(time$) in de bibliotheek Lib1 macro, kunt uDeze functie aanroepen vanuit een andere macro met de naam CheckDateTime. De volgendeis de functie MyDateTime$(time$):
  Function MyDateTime$(time$)   mDate$ = Date$()   mTime$ = Time$()   MyDateTime$ = mDate$ + " " + mTime$  End Function				
U kunt de functie MyDateTime$(time$) aanroepen vanuit de volgende macroCheckDateTime aangeroepen:
  Sub Main             'CheckDateTime macro   CheckDateTime$ = "91.09.30 11:50 AM"   ThisDateTime = Lib1.MyDateTime$(ThisDateTime$)   Print ThisDateTime$   If ThisDateTime$ = CheckDateTime$ Then     Lib1.MyBeep     MsgBox "It's time for lunch!"   Else     MsgBox "It's not time for lunch yet!"   EndIf  End Sub				
Referenties
'Using WordBasic,' door WexTech-systemen en Microsoft's 58 59
1.x 1.0 en 1.1 1.1a word95 2.0 7.0 winword macword 6.0.1 word7 word6 Winword2 dll word8 6.0 word97 8.0

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 81414 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:12:27 - Revisie: 4.0

Microsoft Word 2.0 Standard Edition, Microsoft Word 95a, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Word 6.0 for Macintosh, Microsoft Word 6.01 voor Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbmacro kbmt KB81414 KbMtnl
Feedback