Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Overzicht van de SQL 2000 Critical Update Wizard

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft heeft de SQL Critical Update Wizard uitgebracht om gebruikers die mogelijk kwetsbaar zijn voor de Slammer-worm, beter te beveiligen. Ga naar de volgende Microsoft-site voor meer informatie over hoe u zich beter kunt beveiligen tegen de Slammer-worm: In dit artikel wordt beschreven hoe u de SQL Critical Update Wizard downloadt en uitvoert.
Meer informatie

De SQL Critical Update Wizard downloaden en uitvoeren

Belangrijk Voordat u de SQL Critical Update Wizard installeert op een computer waarop Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows NT 4.0 wordt uitgevoerd, moet u ervoor zorgen dat u bij de computer bent aangemeld als de lokale beheerder of als een gebruiker met beheerdersbevoegdheden.

Ga als volgt te werk om alleen de SQL Critical Update Wizard te installeren:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik aan de rechterkant van het scherm op de juiste taal in het vakje Choose Language en klik vervolgens op Go.
 3. Klink onder aan de pagina op de koppeling voor het downloadbestand.

  Opmerking De naam van het downloadbestand is afhankelijk van de downloadtaal die u hebt geselecteerd en volgt de volgende naamgevingsconventie, waarbij NNN staat voor de code van de taal die u probeert te downloaden:
  SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi
  Als u bijvoorbeeld Engels hebt geselecteerd, heeft het downloadbestand de naam SQL-MSDE-CriticalUpdate_ENU.msi.
 4. Klik op Opslaan om het bestand SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi op te slaan in de map die u selecteert.
 5. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi dat u in stap 4 hebt gedownload.
 6. Wanneer het dialoogvenster MSDE 2000/SQL Server 2000 Critical Update wordt weergegeven, klikt u op Next.
 7. Lees de gebruiksrechtovereenkomst, klik op I accept the terms in the License Agreement, en klik op Next.

  Opmerking Als SQL Server Desktop Engine (ook wel MSDE2000 genoemd) of SQL Server 2000 niet op uw computer is geïnstalleerd, of als u over een van deze producten beschikt, maar dit al hebt bijgewerkt naar een versie die niet gevoelig is voor de Slammer-worm, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Critical Update Not Required
 8. Wanneer wordt gevraagd of u de update wilt installeren, klikt u op Install.
 9. Klik op Finish wanneer er een bericht wordt weergegeven dat de installatie is voltooid.
Voor informatie over hoe u de wijzigingen ongedaan kunt maken die door de SQL Critical Update Wizard worden aangebracht, leest u de sectie 'De hotfix verwijderen of terugdraaien' in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
330391INF: Installatieprogramma van hotfix voor SQL Server

Als de update mislukt of als er extra handelingen vereist zijn

Terwijl u de SQL Critical Update Wizard installeert, wordt mogelijk een bericht weergegeven dat het bijwerken van de essentiële update is mislukt of dat er extra handelingen vereist zijn. Hieronder worden de berichten beschreven die mogelijk worden weergegeven, plus de handelingen die u moet verrichten als u deze berichten ontvangt.

Berichten dat de essentiële update is mislukt

 • Als het volgende bericht wordt weergegeven, moet u proberen de update nogmaals te installeren met een account met beheerdersmachtigingen:
  The user account does not have sufficient privileges to run the patch. (De gebruikersaccount heeft onvoldoende machtigingen om de patch uit te voeren.) Please see your system administrator for assistance. (Vraag de systeembeheerder om hulp.)
  Meld u hiervoor aan bij de computer als beheerder of neem contact op met de lokale beheerder voor verdere hulp.
 • Als een van de volgende berichten wordt weergegeven, neemt u contact op met Microsoft Productondersteuning:
  There was an error updating Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft SQL Desktop Engine 2000.

  -of-

  There was an error updating Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft SQL Desktop Engine 2000 in the following languages: lijst met talen.
  Klik op More Information in het dialoogvenster MSDE 2000/SQL Server 2000 Critical Update om contact op te nemen met Microsoft Productondersteuning. Hiermee wordt de volgende Microsoft-website geopend, waar u informatie vindt over de wijze waarop u contact kunt opnemen met Microsoft Productondersteuning:

Berichten dat verdere actie vereist is voor de essentiële update

Als het volgende bericht wordt weergegeven, installeert u de desbetreffende updates voor extra talen:
Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft SQL Desktop Engine 2000 was updated successfully for uw taal.

There are other instances of Microsoft SQL Server 2000 or Microsoft SQL Desktop Engine 2000 that require this update. The following languages were detected: lijst met talen.
In dit bericht is uw taal de taalversie van de SQL Critical Update Wizard die u hebt geïnstalleerd, en lijst met talen de lijst met andere talen van MSDE 2000 of SQL Server 2000 die op de computer zijn geïnstalleerd.

Als u de desbetreffende updates voor extra talen wilt installeren, gaat u nogmaals naar de downloadpagina van de SQL Critical Update Wizard. Hier zoekt u de juiste update voor de andere taalversies van Microsoft SQL Server 2000 of MSDE 2000, waarna u de overige updates downloadt en uitvoert.

Gedeelte voor ervaren gebruikers

Ervaren gebruikers kunnen de SQL Critical Update Wizard installeren met enkele van de opdrachtregelopties die door Windows Installer en deze update worden ondersteund. Ga als volgt te werk om de update te installeren met opdrachtregelopties:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik aan de rechterkant van het scherm op de juiste taal in het vakje Choose Language en klik vervolgens op Go.
 3. Klink onder aan de pagina op de koppeling voor het downloadbestand.
 4. Klik op Opslaan om het bestand SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi op te slaan in de map die u selecteert.
 5. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
  msiexec /i updatepad\SQL-MSDE-CriticalUpdate_NNN.msi DETAILS=1
  In deze opdracht is updatepad het pad van het updatebestand dat u op het lokale station hebt opgeslagen, en NNN de taalversie van het updatebestand.

  Opmerking U kunt de schakeloptie /l*v Logfile.txt toevoegen aan het einde van de opdrachtregel, zodat er een logboekbestand wordt gemaakt. U kunt ook de schakeloptie /q toevoegen aan het einde van de opdrachtregel om te voorkomen dat het dialoogvenster MSDE 2000/SQLServer 2000 Critical Update, de Setup-dialoogvensters met de Gebruiksrechtovereenkomst en de Gebruiksrechtovereenkomst tijdens de Setup worden weergegeven.
 6. Volg de instructies in de wizard om de installatie te voltooien.
Ga voor algemene informatie over de opdrachtregelschakelopties /l en /q in Windows Installer naar de volgende Microsoft-website:

De SQL Critical Update Wizard uitvoeren in logmodus

Als u de SQL Critical Update Wizard wilt uitvoeren in logmodus, gebruikt u de schakeloptie DETAILS=1 zoals beschreven in de vorige stappen.

Als u de schakeloptie DETAILS=1 gebruikt om de SQL Critical Update Wizard te installeren, wordt er een extra knop Show Details weergegeven in verschillende dialoogvensters van de update. Als u klikt op Show Details wordt er een logboekbestand weergegeven met de volgende informatie:
 • De naam van het exemplaar van MSDE 2000 of SQL Server 2000
 • Het productniveau van MSDE 2000 of SQL Server 2000 (bijvoorbeeld SP2)
 • De taal van MSDE 2000 of SQL Server 2000 (bijvoorbeeld Engels)
 • De versie van de bestanden Sqlservr.exe en Ssnetlib.dll die op de computer zijn geïnstalleerd
 • Een overzicht van de acties die de update heeft geprobeerd uit te voeren tijdens het bijwerken van de computer (in het Setup-scherm 'Ready to Install')
 • Een overzicht van de acties die de update heeft geprobeerd uit te voeren tijdens het bijwerken van de computer en de resultaten van deze acties (in de Setup-schermen die worden weergegeven na het Setup-scherm 'Ready to Install')
Referenties
Voor een complete lijst van programma's die mogelijk Microsoft SQL Server 2000 of MSDE 2000 installeren, en die kwetsbaar kunnen zijn voor de Slammer-worm, bezoekt u de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 814372 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 04:58:47 - Revisie: 6.1

Microsoft Encarta Class Server 1.0 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbupdate KB814372
Feedback