Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Correctie: Afname van de prestaties en een geheugenlek in het ODBC-stuurprogramma voor SQL Server

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Nadat u SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) (alle edities) hebt geïnstalleerd, hebben toepassingen die gebruikmaken van het ODBC-stuurprogramma van Microsoft voor SQL Server (sqlsrv32.dll) mogelijk last van verminderde systeemprestaties en geheugenlekkage. Dit is vooral merkbaar wanneer u query's uitvoert die een groot aantal kolommen in de resultatenreeks retourneren, of wanneer u herhaaldelijk voorbereide query's met grote aantallen kolommen uitvoert.
Oorzaak
Het ODBC-stuurprogramma van Microsoft voor SQL Server dat door SQL Server 2000 SP3 wordt geïnstalleerd, verandert de manier waarop SQL Server metagegevens van kolommen toewijst voor ODBC-instructies. In bepaalde gevallen kan het stuurprogramma een geheugenlekkage veroorzaken.
Oplossing
Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem op te lossen:

Methode 1

Installeer Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7 Service Pack 1 Refresh op uw computer. Bezoek de volgende Microsoft-website als u MDAC 2.7 Service Pack 1 Refresh als u wilt downloaden:Opmerking Als u dit probleem wilt oplossen in een cluster, moet u MDAC 2.7 Service Pack 1 Refresh of de hotfix installeren op alle knooppunten die deel uitmaken van het cluster.

Methode 2

Dit probleem wordt opgelost in SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a). U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor SQL Server 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie: 290211 INF: Het recentste Service Pack voor SQL Server 2000 ophalen.

Methode 3

Neem contact op met Product Support Services om deze hotfix te verkrijgen.

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal. De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  --------------------------------------------------------------  10-feb-2003 21:41 2000.81.9031.29  24.576 Odbcbcp.dll     10-feb-2003 21:40 2000.81.9031.29  385.024 Sqlsrv32.dll   				

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In SQL Server 2000 Service Pack 3a werd voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem. Er is geen oplossing voor dit probleem.
Eigenschappen

Artikel-id: 814410 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 02:01:50 - Revisie: 5.4

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug KB814410
Feedback