Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Opdrachtregelparameters gebruiken met de opdracht Ntbackup in Windows Server 2003

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Voor Microsoft Windows 2000-informatie over dit onderwerp gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Samenvatting
U kunt back-upbewerkingen uitvoeren vanaf de opdrachtprompt of vanuit een batchbestand. Daartoe gebruikt u de opdracht ntbackup backup, gevolgd door diverse parameters. U kunt de back-upoptie alleen vanaf de opdrachtregel gebruiken. Gebruik de wizard Back-up om de bestanden te herstellen.

In dit artikel worden de parameters beschreven die beschikbaar zijn bij ntbackup en vindt u diverse voorbeelden van hoe u een back-up uitvoert vanaf de opdrachtregel.

De opdracht ntbackup maakt gebruik van de volgende syntaxis:

ntbackup backup [systeemtoestand] "@Bestandsnaam.bks" /J {"Taaknaam"} [/P {"Poolnaam"}] [/G {"GUIDnaam"}] [/T { "Tapenaam"}] [/N {"Medianaam"}] [/F {"Bestandsnaam"}] [/D {"Setbeschrijving"}] [/DS {"Servernaam"}] [/IS {"Servernaam"}] [/A] [/FU] [/V:{yes | no}] [/R:{yes | no}] [/L:{f | s | n}] [/M {TypeBack-up}] [/RS:{yes | no}] [/HC:{on | off}] [/SNAP:{on | off}]


Ntbackup-parameters

Schakeloptie: systeemtoestand
Beschrijving: Hiermee bepaalt u dat u ook een back-up wilt maken van de gegevens omtrent de systeemtoestand. Als u deze optie selecteert, wordt het type back-up per definitie een normale back-up of kopie.

Schakeloptie: @Bestandsnaam.bks
Beschrijving: Is de naam van het back-upselectiebestand (BKS-bestand) dat voor deze back-upbewerking moet worden gebruikt. Het apenstaartje (@) moet vóór de naam van het back-upselectiebestand staan. Een back-upselectiebestand bevat informatie over de bestanden en mappen die u voor back-up hebt geselecteerd. U moet het bestand maken met de GUI-versie (grafische gebruikersinterface) van Back-up.

Schakeloptie: /J {"Taaknaam"}
Beschrijving: Is de taaknaam die in het back-uprapport moet worden gebruikt. De taaknaam beschrijft in het algemeen de bestanden en mappen waarvan u met de huidige back-uptaak een back-up maakt.

Schakeloptie: /P {"Poolnaam"}
Beschrijving: Bepaalt de mediapool waarin u media wilt gebruiken. Dit is doorgaans een subpool van de mediapool van Back-up, zoals 4mm DDS. Als u deze schakeloptie selecteert, kunt u niet de opdrachtregelopties /A, /G, /F of /T gebruiken.

Schakeloptie: /G {"GUIDnaam"}
Beschrijving: Hiermee overschrijft u deze tape of voegt u de gegevens eraan toe. Gebruik deze schakeloptie niet samen met /P.

Schakeloptie: /T {"Tapenaam"}
Beschrijving: Hiermee overschrijft u deze tape of voegt u de gegevens eraan toe. Gebruik deze schakeloptie niet samen met /P.

Schakeloptie: /N {"Medianaam"}
Beschrijving: Is de nieuwe tapenaam. Gebruik /A niet in combinatie met deze schakeloptie.

Schakeloptie: /F {"Bestandsnaam"}
Beschrijving: Logisch schijfpad en bestandsnaam. U mag de volgende schakelopties niet gebruiken met deze

Schakeloptie: /P /G /T

Schakeloptie: /D {"Setbeschrijving"}
Beschrijving: Geeft een label op voor elke back-upset.

Schakeloptie: /DS {"Servernaam"}
Beschrijving: Maakt een back-up van het DS-bestand (Directory Service) voor de opgegeven Microsoft Exchange-server.
Exchange-versie: De schakeloptie /DS werkt alleen met Microsoft Exchange Server 5.5. De schakeloptie /DS werkt niet met Microsoft Exchange 2000 Server of Microsoft Exchange Server 2003.

Schakeloptie: /IS {"Servernaam"}
Beschrijving: Maakt een back-up van het IS-bestand (Information Store) voor de opgegeven Microsoft Exchange-server.
Exchange-versie: De schakeloptie /IS werkt alleen met Microsoft Exchange Server 5.5. De schakeloptie /IS werkt niet met Microsoft Exchange 2000 Server of Microsoft Exchange Server 2003.

Schakeloptie: /A
Beschrijving: Voert een toevoegbewerking uit. Deze schakeloptie moet worden gebruikt in combinatie met /G of /T. Gebruik deze schakeloptie niet samen met /P.

Schakeloptie: /FU
Beschrijving: Schakelt een instelling 'file unbuffered' in waarmee cache-beheer wordt overgeslagen. Deze wijziging biedt een aantal voordelen tijdens het maken van een back-up van schijf naar schijf:
  • Toewijsbare doorvoer in de loop van de tijd
  • Afname van processorgebruik: piekgebruik neemt gemiddeld tot 30 procent af
  • Eliminatie van effecten op het systeemproces tijdens het maken van de back-up
Opmerking De schakeloptie /FU is alleen beschikbaar in de herziene versie van het bestand Ntbackup.exe dat wordt geleverd bij Windows Server Service Pack 1. U kunt deze herziene versie downloaden als hotfix. Daarvoor klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
839272 De systeemprestaties worden negatief beïnvloed wanneer Ntbackup.exe naar een BKF-doelbestand schrijft


Schakeloptie: /V:{yes | no}
Beschrijving: Controleert de gegevens nadat de back-up is voltooid.

Schakeloptie: /R:{yes | no}
Beschrijving: Beperkt toegang tot deze tape tot de eigenaar of leden van de groep Administrators.

Schakeloptie: /L:{f | s | n}
Beschrijving: Bepaalt het type logbestand: f=volledig, s=samenvatting, n=geen (er wordt geen logbestand gemaakt).

Schakeloptie: /M {TypeBack-up}
Beschrijving: Geeft het type back-up aan. De volgende typen zijn mogelijk: normal (normaal), copy (kopie), differential (differentieel), incremental (incrementeel) of daily (dagelijks).

Schakeloptie: /RS:{yes | no}
Beschrijving: Maakt een back-up van de gemigreerde bestanden die zich in externe opslag bevinden. U hoeft de opdrachtregeloptie /RS niet te gebruiken om een back-up te maken van de Removable Storage-database (die de bestanden voor de Remote Description: Storage bevat). Wanneer u een back-up maakt van de map %Systemroot%, maakt Back-up automatisch ook een backup van de Removable Storage-database.

Schakeloptie: /HC:{on | off}
Beschrijving: Gebruikt hardwarecompressie, indien beschikbaar, voor het tapestation.

Schakeloptie: /SNAP:{on | off}
Beschrijving: Bepaalt of de back-up een schaduwkopie van het volume moet gebruiken.

Opmerking De schakeloptie SNAP wordt genegeerd in Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) en nieuwere versies.

Schakeloptie: /M {TypeBack-up}
Beschrijving: Geeft het type back-up aan. De volgende typen zijn mogelijk: normal (normaal), copy (kopie), differential (differentieel), incremental (incrementeel) of daily (dagelijks).

Schakeloptie: /?
Beschrijving: Geeft Help-informatie weer op de opdrachtregel.

Voorbeelden

In de voorbeelden hieronder wordt de opdracht ntbackup gebruikt om vanaf de opdrachtregel een back-up te maken van bestanden en mappen, en ziet u hoe u de opdracht vanuit een batchbestand gebruikt. Als u geen optie opgeeft, worden de instellingen toegepast die u in de grafische versie van het back-upprogramma hebt ingesteld.

Voorbeeld 1

ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j "Mijn taak 1" /p "Backup" /n "Opdrachtregelback-up 1" /d "Opdrachtregelfunctionaliteit" /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on
In dit voorbeeld wordt een normale back-up van de externe share \\iggy-multi\c$ gemaakt. De back-up krijgt de naam 'Mijn taak 1'. Er wordt een tape gebruikt uit de mediapool van Back-up en de tape krijgt de naam 'Opdrachtregelback-up 1'. U kunt 'Opdrachtregelfunctionaliteit' in de opdracht vervangen door de feitelijke beschrijving van uw back-up. Deze back-up wordt gecontroleerd nadat de back-uptaak is voltooid. Toegang is niet beperkt tot de eigenaar of beheerder, en het registratieniveau is ingesteld op 'summary only'. Er wordt geen back-up gemaakt van de gegevens in externe opslag en hardwarecompressie is niet ingeschakeld.

Voorbeeld 2

ntbackup backup d:\ /j "Mijn taak 2" /a /t "Opdrachtregelback-up 1" /m copy
In dit voorbeeld wordt een kopieback-up van het lokale station D:\ gegenereerd. Deze back-up krijgt de naam 'Mijn taak 2'. De back-upbestanden en -mappen worden toegevoegd aan de tape met de naam 'Opdrachtregelback-up 1'.

Voorbeeld 3

ntbackup backup "@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\opdrachtregel.bks" /j "My Job 3" /t "Opdrachtregelback-up 1" /n "Opdrachtregelback-up 2"
In dit voorbeeld wordt het type back-up gegenereerd dat u hebt opgegeven in de grafische versie van het programma Back-up. In dit voorbeeld worden de bestanden waarvan een back-up gemaakt moet worden, opgegeven in het back-upselectiebestand Opdrachtregel.bks, dat zich bevindt in de map C:\Program Files\Windows NT\Ntbackup\Data. De back-uptaak krijgt de naam 'Mijn taak 3'. De tape met de naam 'Opdrachtregelback-up 1' krijgt de nieuwe naam 'Opdrachtregelback-up 2'.

Voorbeeld 4

Met de volgende drie opdrachten voert u vanaf de opdrachtregel een back-up uit naar een bestand:
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Opdrachtregelback-up 4" /f "D:\backup.bkf"


ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Opdrachtregelback-up 5" /f "D:\backup.bkf" /a

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Opdrachtregelback-up 6" /f "D:\backup.bkf" Het eerste voorbeeld laat zien hoe u een back-up van \\iggy-multi\d$ maakt naar het bestand D:\Backup.bkf.
In het tweede voorbeeld ziet u hoe u dezelfde back-up aan hetzelfde bestand toevoegt.
In het derde voorbeeld ziet u hoe u het bestand overschrijft door dezelfde back-up.
In de drie voorbeelden kunt u de stationsletter vervangen door een volledige UNC-naam. In plaats van d:\backup.bkf kunt u bijvoorbeeld ook \\iggy-multi\d$\backup.bkf als back-upbestemming opgeven.
Alle drie de voorbeelden gebruiken de standaardwaarden van het programma Back-up voor het type back-up, verificatie-instelling, registratieniveau, hardwarecompressie en andere beperkingen.

U start de grafische versie van het programma Back-up door op Start te klikken, achtereenvolgens naar Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeembeheer te wijzen en op Back-up te klikken.

Referenties
Voor meer informatie over het gebruik van het hulpprogramma Back-up klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
326216 De back-upfunctie gebruiken voor het maken van back-ups en het herstellen van gegevens in Windows Server 2003
Eigenschappen

Artikel-id: 814583 - Laatst bijgewerkt: 04/07/2008 09:46:31 - Revisie: 11.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

  • kbstoragemgmt kbhowto kbinfo KB814583
Feedback