Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

U kunt een Windows XP-computer niet gepland afsluiten en opnieuw opstarten door de opdracht AT te gebruiken in combinatie met Shutdown.exe

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u de opdracht at gebruikt met Shutdown.exe om een Windows XP-computer op een bepaald tijdstip af te sluiten en opnieuw op te starten, wordt de computer niet volgens verwachting afgesloten of opnieuw opgestart. Op het moment dat de geplande afsluittaak wordt gestart, verschijnt het volgende bericht in een opdrachtpromptvenster:
De bewerking is voltooid.
Een van de vereiste bevoegdheden is niet toegekend aan de client.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat taken die worden gepland met de opdracht at , standaard worden uitgevoerd in de context van de lokale systeemaccount. Shutdown.exe probeert bepaalde rechten in te schakelen voordat het afsluiten van de computer wordt gestart. Aangezien de lokale systeemaccount niet beschikt over de rechten die Shutdown.exe probeert in te schakelen, kan de actie niet worden voltooid.
Oplossing

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.De algemene versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Datum     Tijd Versie    Grootte   Bestandsnaam -------------------------------------------------------------- 18-feb-2003 17:04 5.1.2600.1170   17.920   Shutdown.exe				

Workaround
U kunt dit probleem voorkomen door het afsluiten en opnieuw opstarten van de computer te plannen met Taakplanner. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik op Prestaties en onderhoud en klik op Geplande taken.
 3. Dubbelklik op Een nieuwe taak toevoegen. De wizard Taak plannen wordt gestart.
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik onder Klik op het programma dat door Windows moet worden uitgevoerd op Bladeren.
 6. Ga in het dialoogvenster Selecteer de toepassing die u wilt plannen naar de map %SystemRoot%\System32, klik op het bestandShutdown.exe en klik op Openen.
 7. Typ onder Geef deze taak een naam een naam voor de taak, geef aan hoe vaak de taak moet worden uitgevoerd en klik op Volgende.
 8. Geef onder Selecteer de tijd en datum waarop u wilt dat deze taak wordt gestart een starttijd en -datum op voor de taak en klik op Volgende.
 9. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord waaronder de taak moet worden uitgevoerd en klik op Volgende.
 10. Schakel het selectievakje Geavanceerde eigenschappen voor deze taak openen wanneer ik op Voltooien klik in en klik op Voltooien.
 11. Open het tabblad Taken.
 12. Typ in het vak Uitvoeren eventuele aanvullende parameters voor Shutdown.exe.
 13. Klik op OK.
U kunt desgewenst ook als volgt de account wijzigen die wordt gebruikt door de opdracht at:
 1. Open het onderdeel Geplande taken zoals eerder beschreven in de sectie 'Tijdelijke oplossing'.
 2. Klik in het menu Geavanceerd op At-serviceaccount.
 3. Typ uw accountnaam en wachtwoord en klik op OK.
Opmerkingen
 • Deze wijziging heeft betrekking op alle taken die zijn gepland met de opdracht at, niet alleen op Shutdown.exe.
 • De opgegeven account moet beschikken over het recht SeRemoteShutdownPrivilege voor het lokale systeem.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
Als u meer wilt weten over de opdracht shutdown, typt u shutdown /? bij de opdrachtprompt en drukt u op Enter.

Als u meer wilt weten over de opdracht at, typt u at /? bij de opdrachtprompt en drukt u op Enter.
Eigenschappen

Artikel-id: 814761 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:17:20 - Revisie: 5.7

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814761
Feedback