Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Onverwachte vertraging bij afmelden

Symptomen
Het afmelden duurt langer dan u zou verwachten (een minuut of langer). Al die tijd wordt het bericht Uw instellingen worden opgeslagen weergegeven. Daarnaast wordt uw profiel mogelijk niet correct geladen, waarbij wellicht de volgende gebeurtenis in het gebeurtenislogboek wordt vastgelegd:

Type: Fout
Gebeurtenis-id: 1000
Bron: Userenv
Beschrijving: Windows kan het registerbestand niet uit het geheugen verwijderen. Als u een zwervend profiel hebt, worden uw instellingen niet gerepliceerd. Neem contact op met de systeembeheerder.

Oorzaak
Dit probleem kan onder de volgende omstandigheden optreden:
 • Op uw computer is Windows 2000 Professional geïnstalleerd.

  -en-
 • U installeert de update die wordt vermeld in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  329170 MS02-070: Fout in het ondertekenen van SMB's kan bewerking van Groepsbeleid toestaan
Dit kan worden veroorzaakt door een probleem met de Spooler-service.
Workaround
U kunt het probleem omzeilen door de Spooler-service te stoppen voordat u zich afmeldt. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ NET STOP SPOOLER bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
Oplossing

Informatie over servicepacks

U lost dit probleem op door het recentste servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal. De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ------------------------------------------------------  28-jan-2003 13:34 5.0.2195.6659 45.840 Spoolsv.exe   	

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie aangeboden voor dit probleem.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
verwijderen profiel vastlopen afmelden afmelding afmeldingen
Eigenschappen

Artikel-id: 814770 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:17:14 - Revisie: 5.1

 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP1
 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbprint kbwin2000presp4fix kbfix kbbug KB814770
Feedback