Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Sommige compatibiliteitscorrecties werken niet meer nadat de 328310-update is geïnstalleerd

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Nadat u de Windows XP-update hebt geïnstalleerd die in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt beschreven, werken bepaalde compatibiliteitscorrecties (ook wel 'shims' genoemd) die u hebt ingesteld niet:
328310MS02-071: Fout in het afhandelen van Windows WM_TIMER-bericht kan tot machtiging van een hoger niveau leiden
Ook kan het gebeuren dat wanneer u een installatieprogramma configureert voor het controleren van de resultaten van de InstallShield-functie DoInstall tijdens de installatie van een programma, uw programma's niet meer werken omdat de functie DoInstall altijd een niet-nulwaarde retourneert.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat het 328310-pakket voor Windows XP een oudere versie van het databasebestand Sysmain.sdb installeert. Dit bestand bevat zowel programmagegevens als compatibiliteitscorrecties.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de speciale patch voor dit probleem te downloaden en te installeren. Hiertoe gaat u naar de volgende website van het Microsoft Downloadcentrum:
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Meer informatie
Het 328310-pakket vervangt de versie van het bestand Sysmain.sdb dat wordt geleverd bij Windows XP Service Pack 1 (SP1). Het vervangt echter niet de hogere versies van dit bestand. Als u bijvoorbeeld de versie van Sysmain.sdb installeert die in dit artikel wordt beschreven, bevat het bestand Sysmain.sdb uit dit artikel de volgende wijzigingen ten opzichte van de versie van dit bestand uit het 328310-pakket:
 • De volgende compatibiliteitsupdate is gewijzigd:
  Shock Price 500: Gomoku Narabe--Sony Music Entertainment Japan
 • De volgende nieuwe 'shims' zijn toegevoegd:
  AddProcessParametersFlags
  GetVolumeInformationLie
 • De volgende nieuwe updates zijn toegevoegd:
  InterVideo
  Windows XPSP1 for Tablet PC
Eigenschappen

Artikel-id: 814995 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 21:28:27 - Revisie: 4.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbenv kbprb kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814995
Feedback