Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een exemplaar van Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine bijwerken naar SQL Server 2000 Service Pack 3

Opmerking
Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a) vervangt Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3. Omdat de meeste wijzigingen in SQL Server 2000 SP3a betrekking hebben op het installatieprogramma, hoeft u SQL Server 2000 SP3a niet toe te passen op exemplaren van SQL Server 2000 of SQL Server Desktop Engine (ook wel MSDE 2000) die reeds zijn bijgewerkt naar SQL Server 2000 SP3.

Als bepaalde exemplaren echter niet zijn bijgewerkt naar SQL Server 2000 SP3, moet u deze bijwerken naar SQL Server 2000 SP3a in plaats van naar SQL Server 2000 SP3. Als u nog kopieën hebt van de SQL Server 2000 SP3-downloadbestanden die u voor toekomstige upgrades wilde gebruiken, moet u deze kopieën verwijderen en gebruikmaken van de downloadbestanden voor SQL Server 2000 SP3a of van de cd-rom met SQL Server 2000 SP3a.

Als u werkt met toepassingen die MSDE 2000 distribueren en installeren, moet u SQL Server 2000 SP3a installeren in plaats van SQL Server 2000 SP3. Hoewel u exemplaren van SQL Server 2000 SP3 of MSDE 2000 SP3 kunt bijwerken naar SQL Server 2000 SP3a, heeft dit weinig effect voor die exemplaren. Voor meer informatie over SQL Server 2000 SP3a kunt u de volgende Microsoft-website bezoeken:
SQL Server 2000 Service Pack 3a

Informatie over het bijwerken van een exemplaar van Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine naar SQL Server 2000 SP3a kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:
SQL Server 2000 Service Pack 3a Leesmij-bestand
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een exemplaar van Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) bijwerkt naar SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).

Op uw computer kunnen meerdere exemplaren van MSDE 2000 zijn geïnstalleerd. Het is van belang dat u elk exemplaar van MSDE 2000 afzonderlijk bijwerkt. Omdat de exemplaren van MSDE 2000 door een ander mechanisme of in een andere taal kunnen zijn geïnstalleerd, is het mogelijk dat voor elk exemplaar een andere upgradeprocedure nodig is. Dit artikel bevat de stappen voor het bijwerken van elk exemplaar van MSDE 2000.

Voor meer informatie over de installatie van een MSDE 2000 SP3-upgrade voor een exemplaar van MSDE 2000, raadpleegt u het leesmij-bestand bij SQL Server 2000 Service Pack 3 dat u kunt vinden bij uw downloadbestanden.

Terug naar begin

Controleren of MSDE 2000 Service Pack 3 wordt ondersteund in de toepassing

Als uw exemplaar van MSDE 2000 door een toepassing wordt gebruikt, moet u contact opnemen met de leverancier van de toepassing voor informatie over ondersteuning van de MSDE 2000-upgrade.
 • Als de toepassing een Microsoft-product is, kunt u de volgende Microsoft-website bezoeken voor een lijst van de Microsoft-producten waarin MSDE 2000 wordt gebruikt:

  Microsoft-producten waarin MSDE 2000 is opgenomen
 • Als u een toepassing van derden gebruikt, neemt u contact op met de desbetreffende leverancier voor specifieke aspecten ten aanzien van de MSDE 2000-upgrade.
Terug naar begin

Het juiste downloadbestand kiezen voor het bijwerken van een exemplaar van MSDE 2000 naar Service Pack 3

Om te bepalen hoe u een patch kunt uitvoeren voor een exemplaar van MSDE 2000, moet u weten hoe het exemplaar is geïnstalleerd. De installatiegegevens voor een exemplaar zijn vastgelegd als een ProductCode-vermelding in een registersleutel.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
311762INF: Bepalen welk MSI-bestand is gebruikt voor een bestaande MSDE-installatie
 • Als de originele pakketnaam voor uw ProductCode SqlRun01.msi tot en met SqlRun16.msi is, kunt u uw exemplaar van MSDE 2000 bijwerken met de downloadbestanden van SQL Server 2000 Desktop Engine SP3.
 • Als de originele pakketnaam voor uw ProductCode Sample.msi of SampleUpg.msi is, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  314131Patchbestanden maken voor het bestand Sample.msi van MSDE 2000
 • Als de originele pakketnaam voor uw ProductCode verwijst naar een Microsoft-toepassing, raadpleegt u de volgende Microsoft-website voor instructies over het bijwerken van dat exemplaar van MSDE 2000:

  Microsoft-producten waarin MSDE 2000 is opgenomen
 • Als uw ProductCode-waarde niet in het artikel voorkomt, is uw exemplaar geïnstalleerd door het installatieprogramma van een toepassing. Deze MSDE-exemplaren kunt u niet bijwerken met de downloadbestanden van SQL Server 2000 Desktop Engine SP3. Neem in een dergelijk geval contact op met de desbetreffende leverancier voor een patchbestand. Als de toepassing is ontwikkeld door Microsoft, kunt u de volgende Microsoft-website bezoeken. De site bevat een lijst van de MSDE-toepassingen van Microsoft:

  Microsoft-producten waarin MSDE 2000 is opgenomen
Terug naar begin

De juiste taal vaststellen voor het exemplaar van MSDE 2000

Voordat u het Service Pack 3-bestand kunt downloaden, moet u weten welke taal is gebruikt voor de installatie van een exemplaar van MSDE 2000. Ga als volgt te werk om de juiste taal te bepalen:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ Regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek en selecteer een van de volgende sleutels:

  • Selecteer deze sleutel voor een standaardexemplaar van MSDE 2000:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\CurrentVersion
  • Selecteer deze sleutel voor een benoemd exemplaar van MSDE 2000:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\CurrentVersion


   OpmerkingInstanceName is de naam van het exemplaar.
 4. In het rechtervenster wordt de waarde van de sleutel Language vermeld. Zoek de juiste taal voor uw exemplaar van MSDE op in de volgende tabel:

  Waarde van Language (in hexadecimalen)Waarde van Language (in decimalen)Taal van MSDE-exemplaar
  0x000004041028Chinees (Traditioneel)
  0x000004071031Duits
  0x00000409 1033Engels
  0x0000040a 1034Spaans
  0x0000040c 1036Frans
  0x00000410 1040Italiaans
  0x00000411 1041Japans
  0x00000412 1042Koreaans
  0x00000413 1043Nederlands
  0x00000416 1046Braziliaans
  0x0000041d 1053Zweeds
  0x00000805 2053Chinees (Vereenvoudigd)
Terug naar begin

MSDE 2000 Service Pack 3 downloaden

Als uw exemplaar van MSDE 2000 is geïnstalleerd met behulp van MSDE Setup (originele pakketnaam SqlRun01.msi tot en met SqlRun16.msi), kunt u uw exemplaar van MSDE 2000 bijwerken met een downloadbestand van SQL Server 2000 Desktop Engine SP3:
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website om het installatiebestand te downloaden:

  SQL Server 2000 Service Pack 3
 2. Selecteer in het dialoogvenster Full Download (rechtsboven op de webpagina) de juiste taal voor uw exemplaar van MSDE 2000 en klik op Go.
 3. Ga op de volgende pagina naar de sectie Files in this Download onder aan de pagina. Selecteer een van de volgende bestanden, afhankelijk van de taal:

  • Als u Engels als taal hebt geselecteerd, downloadt u bestand SQL2KDeskSP3.exe naar een map op uw computer.
  • Als u een andere taal dan Engels hebt geselecteerd, downloadt u het bestand <TAALCODE>_SQL2KDeskSP3.exe, waarbij TAALCODE de code van de desbetreffende taal is.
Terug naar begin

MSDE 2000 Service Pack 3-bestanden uitpakken

Nadat u SQL2KDeskSP3.exe of <LANGUAGE_CODE>_SQL2KDeskSP3.exe hebt gedownload, voert u de volgende stappen uit om de MSDE 2000 SP3-bestanden uit te pakken:
 1. Open Windows Verkenner en ga naar de map waarnaar u het MSDE 2000 SP3-bestand hebt gedownload.
 2. Dubbelklik op dat bestand om de MSDE 2000 SP3-bestanden uit te pakken. Geef een map voor de uitgepakte SP3-bestanden op.

  Opmerking In dit artikel wordt deze map verder aangeduid als C:\UitgepakteSP3map.
Terug naar begin

MSDE 2000 Service Pack 3 toepassen

Nadat u de MSDE SP3-bestanden hebt uitgepakt naar de map UitgepakteSP3map, kunt u met behulp van het MSDE-installatieprogramma uw MSDE 2000-exemplaar bijwerken naar SP3.

MSDE 2000 SP3 bevat de nieuwe installatieparameter DISABLENETWORKPROTOCOLS waarmee de ondersteuning voor netwerkverbindingen in een MSDE 2000-exemplaar kan worden uitgeschakeld. Als geen enkele andere toepassing die op andere computers wordt uitgevoerd, verbinding maakt met een exemplaar van MSDE 2000, kunt u de netwerkondersteuning uitschakelen zodat het exemplaar minder kwetsbaar is voor beveiligingsproblemen. De parameter DISABLENETWORKPROTOCOLS wordt ingesteld in alle volgende upgradevoorbeelden. Gebruik parameter DISABLENETWORKPROTOCOLS als u er zeker van bent dat het MSDE 2000-exemplaar alleen verbindingen hoeft te ondersteunen van toepassingen die op dezelfde computer worden uitgevoerd. Laat deze parameter weg als het exemplaar wel verbindingen moet accepteren van toepassingen die op andere computers worden uitgevoerd.

Als u meer informatie wilt over het in- en uitschakelen van netwerktoegang, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
814130Netwerkverbindingen voor lokale SQL Server 2000-databases beveiligen


Wanneer u een exemplaar van MSDE 2000 bijwerkt dat een blanco wachtwoord voor de systeembeheerder bevat, moet u eerst eens sterk wachtwoord opgeven in het installatieprogramma van MSDE 2000 SP3 voordat de upgrade wordt uitgevoerd. Microsoft raadt u aan een sterk aanmeldingswachtwoord voor de systeembeheerder in te stellen voordat u de upgrade uitvoert, tenzij de toepassing waarin uw exemplaar van MSDE 2000 wordt gebruikt een blanco wachtwoord nodig heeft. Ook als het exemplaar van MSDE 2000 wordt uitgevoerd in Windows-verificatiemodus, blijft een blanco, eenvoudig of bekend wachtwoord kwetsbaar voor beveiligingsproblemen als later wordt overgeschakeld naar de modus Mixed. Als u een sterk wachtwoord wilt instellen voordat u het exemplaar van MSDE 2000 bijwerkt naar SP3, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322336Procedure: Het wachtwoord van de systeembeheerder controleren en wijzigen met MSDE

Waarschuwing Een exemplaar van MSDE 2000 is in Mixed-modus minder veilig dan in Windows-verificatiemodus. Schakel in de volgende gevallen over van de Mixed-modus naar de Windows-verificatiemodus:
 • De toepassingen die werken met MSDE 2000, kunnen worden uitgevoerd met Windows-verificatie.
 • U hebt aanmeldingsaccounts voor Windows-verificatie gemaakt voor alle gebruikers van het exemplaar. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het toevoegen van aanmeldingsaccounts:

  Een Windows-gebruiker of -groep toevoegen
 • Het MSDE 2000-exemplaar wordt niet uitgevoerd op een Microsoft Windows 98- of Microsoft Windows ME-computer.

Voor meer informatie over het overschakelen van de modus Mixed naar de Windows-verificatiemodus op een MSDE 2000-exemplaar, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322336Procedure: Het wachtwoord van de systeembeheerder controleren en wijzigen met MSDE

Ga als volgt te werk om een exemplaar van MSDE 2000 bij te werken naar MSDE 2000 SP3:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ cmd in het vak Openen.
 3. Gebruik de opdracht cd bij de MS-DOS-prompt om naar de map met het MSDE 2000 SP3-installatieprogramma te gaan. Bijvoorbeeld:

  cd c:\UitgepakteSP3map\MSDE

  Opmerking De C:\UitgepakteSP3map is het pad naar de map waarin u de MSDE 2000 SP3-bestanden hebt uitgepakt.
 4. Typ een van de volgende opdrachten bij de MS-DOS-prompt:

  • Typ de volgende opdracht voor een standaardexemplaar dat werkt in Windows-verificatiemodus:

   setup /upgradesp sqlrun DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 /L*v <NaamLogbestand>.log
  • Typ de volgende opdracht voor een benoemd exemplaar dat werkt in Windows-verificatiemodus:

   setup /upgradesp sqlrun INSTANCENAME=<NaamExemplaar> DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 /L*v <NaamLogbestand>.log
  • Typ de volgende opdracht voor een exemplaar dat werkt in de Mixed-modus (waarbij EenBeheerdersaanmelding een lid met de vaste serverrol sysadmin is):

   setup /upgradesp sqlrun SECURITYMODE=SQL UPGRADEUSER=<EenBeheerdersaanmelding> UPGRADEPWD=<Beheerderswachtwoord> DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 /L*v <NaamLogbestand>.log
  • Typ de volgende opdracht voor een benoemd exemplaar dat werkt in de Mixed-modus (waarbij EenBeheerdersaanmelding een lid met de vaste serverrol sysadmin is):

   setup /upgradesp sqlrun INSTANCENAME= <NaamExemplaar> SECURITYMODE=SQL UPGRADEUSER=<EenBeheerdersaanmelding> UPGRADEPWD=<Beheerderswachtwoord> DISABLENETWORKPROTOCOLS=1 /L*v <NaamLogbestand>.log
Terug naar begin

Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
317328 Problemen met de installatie en upgrade van SQL Server 2000 Desktop Engine oplossen
810826INF: Nieuwe schakelopties in MSDE Service Pack 3 Setup
330022INF: Toevoegingen aan Leesmij.htm voor SQL Server 2000 Service Pack 3
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 815013 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2014 23:29:20 - Revisie: 8.3

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbregistry kbupgrade kbsecurity KB815013
Feedback