Foutbericht 'Aantal vergrendelingen voor het gemeenschappelijk gebruik van bestanden is overschreden' tijdens de verwerking van grote transacties

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows XP en Windows Vista
Symptomen
Wanneer een of meer gebruikers verschillende transacties verwerken in een omgeving voor meerdere gebruikers, kan dit tot gevolg hebben dat de transacties mislukken met het volgende foutbericht:
Aantal vergrendelingen voor het gemeenschappelijk gebruik van bestanden is overschreden. Verhoog MaxLocksPerFile in register.
Oorzaak
Deze fout treedt op als het aantal vergrendelingen dat nodig is voor een transactie groter is dan het maximum aantal vergrendelingen per bestand.
Workaround
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt dit probleem verhelpen door het maximum aantal vergrendelingen per bestand te vergroten. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.

Methode 1: De registersleutel MaxLocksPerFile wijzigen om het maximum aantal vergrendelingen per bestand te vergroten

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit en klik op OK.
 3. Kies een van de volgende methoden:
  • In Microsoft Access 2000, Microsoft Access 2002 en Microsoft Office Access 2003 die worden uitgevoerd in een 32-bits versie van Windows gebruikt u de Register-editor om de volgende sleutel te zoeken:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0

   In Microsoft Access 2000, Microsoft Access 2002 en Microsoft Office Access 2003 die worden uitgevoerd in een 64-bits versie van Windows gebruikt u de Register-editor om de volgende sleutel te zoeken:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0
  • In Microsoft Access 2007 uitgevoerd in een 32-bits versie van Windows gebruikt u de Register-editor om de volgende sleutel te zoeken:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines\ACE

   In Microsoft Access 2007 uitgevoerd in een 64-bits versie van Windows gebruikt u de Register-editor om de volgende sleutel te zoeken:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines\ACE
 4. Dubbelklik in het rechterdeelvenster van de Register-editor op MaxLocksPerFile.
 5. Klik in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken op Decimaal.
 6. Wijzig de waarde in het vak Waardegegevens en klik op OK.
Opmerking Met deze methode wordt de Windows-registerinstelling gewijzigd voor alle toepassingen die gebruikmaken van versie 4.0 van de Microsoft Jet-database-engine.

Methode 2: De waarde van MaxLocksPerFile tijdelijk wijzigen via de methode SetOption

Opmerking In de voorbeeldcode in dit artikel worden Microsoft Data Access-objecten gebruikt. U kunt deze code alleen goed uitvoeren als u verwijst naar de objectbibliotheek van Microsoft DAO 3.6. Daartoe kiest u Verwijzingen in het menu Extra van de Visual Basic Editor en controleert u of het selectievakje Microsoft DAO 3.6 Object Library is ingeschakeld.

Met de methode SetOption wordt het standaard aantal vergrendelingen per bestand tijdelijk gewijzigd. Het standaard aantal vergrendelingen per bestand bepaalt u met de registersleutel MaxLocksPerFile . U kunt een nieuwe waarde instellen via de methode SetOption. De nieuwe waarde wordt gebruikt totdat u het object DBEngine sluit. Ga als volgt te werk om methode 2 te gebruiken:
 1. Open Microsoft Access.
 2. Open een database en druk op Alt+F11 om de Visual Basic-editor te starten.
 3. Klik in het venster Microsoft Visual Basic -<naam database>-[<naam module> (Code)] op Venster Direct in het menu Beeld.
 4. Typ de volgende code in het venster Direct.
  DAO.DBEngine.SetOption dbmaxlocksperfile,15000
 5. Druk op Enter om de regel met code uit te voeren.

  Opmerking Hierdoor wordt de waarde van MaxLocksPerFile tijdelijk ingesteld op 15000.
Als u grote transacties moet verwerken, stelt u de waarde van MaxLocksPerFile desgewenst nog hoger in en voert u de transacties vervolgens in deze sessie uit.

Wijzigingen van de waarde voor MaxLocksPerFile via de methode SetOption gelden alleen voor de huidige sessie.
Meer informatie
De registersleutel MaxLocksPerFile bepaalt het maximum aantal vergrendelingen dat door Microsoft Jet per bestand wordt ingesteld. De standaardwaarde voor MaxLocksPerFile is 9500. U mag deze waarde niet wijzigen als u werkt op een Novell NetWare-server omdat het maximum aantal recordvergrendelingen op de server 10.000 per verbinding is. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
305995 Fout '3050 Kan het bestand niet vergrendelen' tijdens het maken van verbinding met een Jet-database op een Novell-server
Referenties
Klik voor meer informatie op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
198633 Foutbericht 'Aantal vergrendelingen voor het gemeenschappelijk gebruik van bestanden is overschreden' tijdens het synchroniseren van twee replica's in Access 2000
209940 Foutbericht 'Er is onvoldoende schijfruimte of geheugen' tijdens het bewerken van een tabel in Access 2000
ACC2003 ACC2007
Eigenschappen

Artikel-id: 815281 - Laatst bijgewerkt: 01/29/2008 16:30:15 - Revisie: 8.1

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kberrmsg kbregistry kbprb KB815281
Feedback