Update voor opslagruimte-algoritme voor ongewoon grote opslagruimteverzoeken

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Deze correctie van de opslagruimte-algoritme in Windows XP Service Pack 1 (SP1) en Windows Server 2003 is speciaal ontwikkeld om de verwerking te optimaliseren van een ongewone en zeldzame reeks opslagruimteverzoeken in een particulier, intern ontwikkeld programma dat niet in de handel verkrijgbaar is. In dit programma werden grote delen van de opslagruimte tienduizenden keren toegewezen en vrijgegeven. Het bereik en de omvang van de correctie voor het desbetreffende programma zijn ten onrechte overdreven in een vorige versie van dit artikel over een interne testtoepassing die is ontwikkeld om het symptoom te reproduceren. Deze informatie is niet relevant voor enig ander bekend programma of de algehele systeemprestaties. Deze correctie heeft geen invloed op de normale uitvoering van Windows of de gangbare programma's voor zakelijk gebruik, thuisgebruik, ontspanning of gebruik op internet. Gebruik deze correctie alleen voor het desbetreffende programma.
Oorzaak
Windows XP SP1 en Windows Server 2003 bevatten een algemeen toepasbare en duidelijke geheugen/opslagruimte-algoritme die zorgt voor snelle verwerking van geheugenverzoeken afkomstig van een breed spectrum van Windows-programma's. De prestaties van de algoritme in Windows zijn vastgesteld in relatie tot vele industriemaatstaven en na zorgvuldige analyse van gebruik door eindgebruikers. Net als bij andere algemene algoritmen kan een atypische reeks verzoeken worden samengesteld. In dat geval zijn de prestaties van de algoritme echter niet optimaal. Omdat atypische reeksen echter niet voorkomen in standaard Windows-programma's of het besturingssysteem, hoeft u de opslagruimte-algoritme dan ook niet te wijzigen. Voor de meeste gebruikers en programma's betekent een wijziging van de opslagruimte-algoritme geen verbetering van de systeemprestaties.

Deze hotfix zorgt ervoor dat een bepaalde atypische en ongewone reeks opslagruimteverzoeken beter wordt verwerkt door de opslagruimte-algoritme. Een dergelijk atypisch verzoekpatroon is aangetroffen in een zelfontworpen programma dat weinig gelijkenis vertoont met de meeste andere bestaande Windows-programma's. Deze hotfix is uitsluitend bedoeld voor dit ene specifieke programma en biedt geen voordelen voor de meeste programma's of de systeemprestaties.
Oplossing

Informatie over servicepacks voor Windows XP

U kunt dit probleem oplossen met het recentste servicepack voor Microsoft Windows XP. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet beschikbaar voor die taal.

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Windows XP  Datum     Tijd Versie    Grootte   Bestandsnaam -------------------------------------------------------------- 28.02.03 19:05:00 5.1.2600.1177  654.336 Ntdll.dll    Windows XP 64-bits editie versie 2002  Datum     Tijd Versie    Grootte   Bestandsnaam -------------------------------------------------------------- 28-feb-2003 19:05 5.1.2600.1177  1.508.352 Ntdll.dll    IA64 28-feb-2003 14:55 5.1.2600.1177   657.408 Wntdll.dll    X86Windows Server 2003  Datum     Tijd Versie    Grootte   Bestandsnaam -------------------------------------------------------------- 03-jun-2003 14:30 5.2.3790.49    716.800 Ntdll.dll    Windows Server 2003 64-bits edities en Windows XP 64-bits editie versie 2003  Datum     Tijd Versie    Grootte   Bestandsnaam -------------------------------------------------------------- 03-jun-2003 14:24 5.2.3790.49   1.524.224 Ntdll.dll    IA64 03-jun-2003 14:30 5.2.3790.49    711.168 Wntdll.dll    X86

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Microsoft Windows XP Service Pack 2 is voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.

Opmerking Dit artikel is herzien op 12-04-2003 om het specifieke doel en de details van de correctie nauwkeuriger weer te geven. De oorspronkelijk titel van dit artikel wekte ten onrechte de indruk dat dit een probleem was voor vele en misschien wel alle Windows XP-gebruikers die SP1 hebben geïnstalleerd. In feite is het probleem van invloed op een erg klein aantal gebruikers die een speciaal ontworpen programma gebruiken dat het gedrag vertoont waarvoor deze hotfix is gemaakt. (Dit artikel is eerder gepubliceerd onder de titel: 'Programs Run Slower After You Install Windows XP SP-1'. De inhoud van de hotfix zelf is niet gewijzigd, alleen de Knowledge Base-documentatie is herzien voor meer duidelijkheid.
Eigenschappen

Artikel-id: 815411 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2014 23:29:43 - Revisie: 6.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbprb KB815411
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)