Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Stationsaanduiding van clusterschijf is onverwacht gewijzigd

Symptomen
Een fysieke schijf gaat zo nu en dan off line in uw Windows 2000-servercluster. In dat geval wordt de volgende informatie vastgelegd in het logboekbestand van het cluster (Cluster.log):
00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.657 Physical Disk: [PnP] DriveLetterChange: F => ? 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.657 Physical Disk <Disk F:>: Mountie[0]: 1, let=?, start=7E00, len=12CAA000. 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.657 Physical Disk <Disk F:>: PokeDiskResource: Volumes not ready, error 2 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.657 Physical Disk: PnP Event GUID_IO_VOLUME_NAME_CHANGE for ? (Partition1) received. 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.673 Physical Disk: [PnP] DriveLetterChange: ? => ? 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.673 Physical Disk: PnP Event GUID_IO_VOLUME_NAME_CHANGE for ? (Partition1) received. 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.704 Physical Disk <Disk F:>: Mountie[0]: 1, let=?, start=7E00, len=12CAA000. 00000718.0000093c::2002/12/30-06:45:15.704 Physical Disk <Disk F:>: PokeDiskResource: Volumes not ready, error 2
Ook kunnen in Logboeken een of meer 'Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt'-gebeurtenissen worden weergegeven, vergelijkbaar met de volgende vermelding:
Date:   date    Source:  Ftdisk Time:   time    Category: None Type:   Error     Event ID: 50 User:   N.v.t. Computer: computernaamBeschrijving: {Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt} Kan niet alle gegevens voor bestand \station\schijfvolumeX opslaan. De gegevens zijn verloren gegaan. Deze fout kan zijn veroorzaakt door een fout in de computerhardware of netwerkverbinding. Probeer het bestand ergens anders op te slaan.Gegevens: 0000: 00040000 005e0001 00000000 80040032 0010: 00000000 00000000 00000000 00000000 0020: 00000000 00000000 c000000e
Oorzaak
De oorzaak van dit probleem is een onverwachte PnP-gebeurtenis die een wijziging van de stationsaanduiding van een fysieke schijf in een Windows 2000-servercluster veroorzaakt, waardoor de schijf off line gaat. In dat geval hebben programma's geen toegang meer tot de schijf. U moet de toegang handmatig herstellen. Welke actie u moet uitvoeren, is afhankelijk van de desbetreffende programma's. Voer een of meer van de volgende acties uit:
 • De bron of groep opnieuw starten.
 • Microsoft Cluster Services opnieuw starten.
 • De computer opnieuw opstarten.
Oplossing

Informatie over het servicepack

U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Microsoft Windows 2000 te installeren. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
260910 Het meest recente servicepack voor Windows 2000 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar. De algemene versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het hulpprogramma Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum     Tijd  Versie    Grootte  Bestandsnaam ------------------------------------------------------- 25-jun-2002 11:33 5.0.2195.5912 34.384 Classpnp.sys

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Windows 2000 Service Pack 4 werd voor het eerst een correctie opgenomen voor dit probleem.
Meer informatie
De onverwachte PnP-gebeurtenis ontstaat als gevolg van een synchronisatiefout in een PnP-stuurprogramma op het moment dat de grootte van de getroffen schijfpartitie wordt berekend in sectoren en vervolgens in bytes. Tussen het moment dat de partitie wordt berekend in sectoren en het moment dat de berekening in bytes plaatsvindt, wordt een gelijktijdige query uitgevoerd naar de partitiegrootte van de vaste schijf. Deze query retourneert de partitiegrootte in sectoren, maar het resultaat wordt geïnterpreteerd in bytes. Hieruit concludeert het besturingssysteem dat de vaste schijf is verwijderd, waardoor de fysieke schijf off line gaat. De vermelding c000000e in het gedeelte Gegevens van gebeurtenis-id 50 correspondeert met 0xC000000E STATUS_NO_SUCH_DEVICE. Dit geeft aan dat de vaste schijf niet meer wordt vermeld.

Met deze update verwijdert u het tijdvenster tussen de partitieberekeningen. De partitiegrootte wordt altijd opgehaald in bytes.

Voor meer informatie over het verkrijgen van een hotfix voor Windows 2000 Datacenter Server klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
265173 Het Datacenter-programma en Windows 200 Datacenter Server-product (Het Engels)
MSCS
Eigenschappen

Artikel-id: 815616 - Laatst bijgewerkt: 12/31/2008 18:19:03 - Revisie: 4.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbenv kbwin2000presp4fix kbfix kbbug KB815616
Feedback