Een gemachtigde tijdserver configureren in Windows Server

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
Windows Server bevat W32Time, het hulpprogramma Time-service dat noodzakelijk is voor het Kerberos-verificatieprotocol. Het doel van de Windows Time-service is ervoor te zorgen dat alle computers met Microsoft Windows 2000 Server of hoger binnen een organisatie van dezelfde tijd gebruikmaken.

De Windows Time-service maakt gebruik van hiërarchische verhoudingen waarmee de autoriteit wordt bepaald. Loops zijn hierbij niet toegestaan. Op deze wijze kan een uniform tijdgebruik worden gerealiseerd. Op Windows-computers wordt standaard de volgende hiërarchie gebruikt:
 • Alle desktop-clientcomputers benoemen de domeincontroller waardoor de verificatie wordt uitgevoerd, als inkomende tijdspartner.
 • Alle lidservers volgen dezelfde procedure als de desktop-clientcomputers.
 • Alle domeincontrollers in een domein benoemen de PDC-operations-master (Primary Domain Controller) als inkomende tijdspartner.
 • Alle PDC-operations-masters volgen de domeinhiërarchie voor de selectie van hun tijdspartner.
In deze hiërarchie wordt de PDC-operations-master aan de basis van het forest de gemachtigde tijdserver voor de organisatie. Het wordt ten zeerste aangeraden de gemachtigde tijdserver zodanig te configureren dat de tijd wordt opgehaald van een hardwarebron. Als u de gemachtigde tijdserver configureert voor synchronisatie met een internettijdsbron, is er geen verificatie. U wordt ook aangeraden de instellingen voor tijdcorrectie voor uw servers en zelfstandige clients te verlagen. Door deze aanbevelingen op te volgen, bevordert u de nauwkeurigheid en de beveiliging van uw domein.

De Windows Time-service configureren voor gebruik van een interne hardwareklok

Als u de Exchange Server-ondersteuningsbestanden door ons wilt laten verwijderen, gaat u naar de sectie Een snelle oplossing. Als u dit probleem liever handmatig oplost, gaat u naar de sectie "Dit probleem zelf oplossen".

Hier is een eenvoudige oplossing

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop Downloaden. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren of Openen en volg de stappen in de wizard van de snelle oplossing.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de snelle oplossing opslaan op een flashstation of een cd, waarna u deze kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Dit probleem zelf oplossen

Eenvoudige oplossing 50394
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register op onjuiste wijze wijzigt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows


Als u de PDC-master wilt configureren zonder gebruik van een externe tijdsbron, wijzigt u de aankondigingsvlag op de PDC-master. De PDC-master is de server die de rol van PDC-master van het hoofddomein van het forest vervult voor het domein. Met deze configuratie wordt de PDC-master gedwongen zichzelf aan te kondigen als een betrouwbare tijdsbron en wordt gebruikgemaakt van de ingebouwde CMOS-klok (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Als u de PDC-master wilt configureren met een interne hardwareklok, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
 3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op AnnounceFlags en kies Aanpassen.
 4. Typ A in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.
 5. Sluit de Register-editor.
 6. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt om de Windows Time-service opnieuw te starten en druk op Enter:
  net stop w32time && net start w32time
Opmerking De PDC-master mag niet worden geconfigureerd voor synchronisatie met zichzelf. Bezoek de volgende website voor meer informatie over de reden dat de PDC-master niet mag worden geconfigureerd voor synchronisatie met zichzelf: RFC (Request For Comment) 1305.Als de PDC-master is geconfigureerd voor synchronisatie met zichzelf, worden de volgende gebeurtenissen in het systeemlogboek vastgelegd:

Type gebeurtenis: Informatie
Gebeurtenisbron: W32Time
Categorie: Geen
Event ID: 38
Computer: Computernaam
Beschrijving: De tijdprovider NtpClient ontvangt momenteel ongeldige tijdgegevens van NTP-server_IP-adres of kan deze niet bereiken. Zie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.

Type gebeurtenis: Waarschuwing
Gebeurtenisbron: W32Time
Categorie: Geen
Event ID: 47
Computer: Computernaam
Beschrijving: NtpClient van tijdprovider: Na 8 pogingen is er geen geldige reactie ontvangen van de handmatig geconfigureerde peer NTP-server_IP-adres. De peer wordt verworpen als een tijdsbron en de NtpClient probeert om een nieuwe peer met de betreffende DNS-naam te vinden. Zie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.

Type gebeurtenis: Foutbericht
Gebeurtenisbron: W32Time
Categorie: Geen
Event ID: 29
Computer: Computernaam
Beschrijving: De tijdsprovider NtpClient is geconfigureerd om de tijd bij een of meer tijdsbronnen op te halen. Geen van deze bronnen zijn echter toegankelijk. Er worden geen nieuwe pogingen gedaan gedurende 15 minuten. De tijdservice heeft geen nauwkeurige tijdsbron. Zie de Help en ondersteuning op http://support.microsoft.com voor meer informatie.

Als de PDC-master wordt uitgevoerd zonder een externe tijdsbron, wordt de volgende gebeurtenis geregistreerd in het toepassingslogboek:

Type gebeurtenis: Fout
Gebeurtenisbron: W32Time
Categorie: Geen
Event ID: 12
Beschrijving: NtpClient van tijdprovider: deze computer is geconfigureerd om de domeinhiërarchie te gebruiken om de tijdsbron vast te stellen. Deze is echter de PDC-emulator voor het domein aan de basis van het forest. Er bevindt zich dus geen computer hoger in de domeinhiërarchie die als tijdsbron kan worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om een betrouwbare tijdsservice in het basisdomein te configureren, of handmatig de PDC te configureren, zodat deze met een externe tijdsbron synchroniseert. In alle andere gevallen zal deze computer als bindende tijdsbron van de domeinhiërarchie optreden. Als er geen externe tijdsbron voor gebruik op deze computer is geconfigureerd, kunt u de NtpClient beter uitschakelen.

Deze tekst is een herinnering dat een externe tijdsbron gebruikt moet worden en kan worden genegeerd.

De Windows Time-service configureren voor gebruik van een externe tijdsbron

Om ons u te laten helpen bij het configureren van een interne tijdserver om te synchroniseren met een externe tijdbron, gaat u naar de sectie "Hier is een eenvoudige oplossing". Als u dit probleem liever handmatig oplost, gaat u naar de sectie "Dit probleem zelf oplossen".

Hier is een eenvoudige oplossing

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop Downloaden. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren of Openen en volg de stappen in de wizard van de snelle oplossing.
 • Als u de snelle oplossing kiest om een externe tijdbron te configureren, moet u de naam van uw NTP-server opgeven. De snelle oplossing gebruikt de tijdelijke namen Server1 en Server2. Vervang deze tijdelijke aanduiding door de naam van de NTP-server, gevolgd door ",0x1", bijvoorbeeld SRV1.Contoso.com,0x1. U hoeft niet meer dan één server op te geven, maar u wordt wel aangeraden dat te doen, voor de volledigheid. Voert u meerdere namen in, dan moeten ze worden gescheiden door een spatie.
 • De tijdseenheid voor de instellingen SpecialPollInterval,MaxPosPhaseCorrectionand MaxNegPhaseCorrection is in seconden.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de snelle oplossing opslaan op een flashstation of een cd, waarna u deze kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Dit probleem zelf oplossen

Eenvoudige oplossing 50395
Als u een interne tijdserver wilt configureren voor synchronisatie met een externe tijdsbron, volgt u deze stappen:
 1. Verander het type server in NTP. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type
  3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Type en kies Aanpassen.
  4. Typ in Waarde bewerkenNTP in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 2. Stel AnnounceFlags in op 5. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op AnnounceFlags en kies Aanpassen.
  3. Typ 5 in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

   Notities
   • Als een gemachtigde tijdserver die is geconfigureerd voor het gebruik van een AnnounceFlag-waarde van 0x5 niet wordt gesynchroniseerd met een upstream-tijdserver, kan dat ertoe leiden dat een clientserver niet op de juiste wijze wordt gesynchroniseerd met de gemachtigde tijdserver wanneer de tijdsynchronisatie tussen de gemachtigde tijdserver en de upstream-tijdserver wordt hervat. Wanneer er sprake is van een slechte netwerkverbinding of andere problemen die kunnen leiden tot het mislukken van tijdsynchronisatie van de gemachtigde tijdserver met een upstream-server, moet u de AnnounceFlag-waarde instellen op 0xA in plaats van op 0x5.
   • Als een gemachtigde tijdserver die is geconfigureerd voor het gebruik van een AnnounceFlag-waarde van 0x5 en voor synchronisatie met een upstream-tijdserver op basis van een vast interval dat is ingesteld in SpecialPollInterval, worden clientservers mogelijk niet op de juiste wijze met de gemachtigde tijdserver gesynchroniseerd nadat de gemachtigde tijdserver opnieuw is gestart. Als u een gemachtigde tijdserver configureert voor synchronisatie met een upstream NTP-server op basis van een vast interval dat wordt opgegeven in SpecialPollInterval, moet u de AnnounceFlag-waarde instellen op 0xA in plaats van op 0x5.
 3. Schakel NTPServer in. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Ingeschakeld en kies Aanpassen.
  3. Typ 1 in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.
 4. Geef de tijdsbronnen op. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op NtpServer en kies Aanpassen.
  3. Typ in Waarde bewerkenPeers in het vak Waardegegevens en klik op OK.

   Opmerking Peers is een tijdelijke aanduiding voor een door spaties gescheiden lijst met peers waarvan uw computer tijdstempels ontvangt. Elke DNS-naam in de lijst moet uniek zijn. U moet ,0x1 toevoegen aan het einde van elke DNS-naam. Als u ,0x1 niet toevoegt aan het einde van elke DNS-naam, worden de wijzigingen uit stap 5 niet doorgevoerd.
 5. Selecteer het pollinginterval. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op SpecialPollInterval en kies Aanpassen.
  3. Typ TijdInSeconden in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

   Opmerking TijdInSeconden is een tijdelijke aanduiding voor het aantal seconden dat u tussen de verschillende controles wilt hebben. De waarde 900 (decimaal) wordt aanbevolen. Bij deze waarde wordt het pollinginterval van de tijdserver ingesteld op 15 minuten.
 6. Configureer de tijdcorrectie-instellingen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxPosPhaseCorrection
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op MaxPosPhaseCorrection en kies Aanpassen.
  3. Selecteer in DWORD-waarde bewerken de optie Decimaal in het vak Grondtal.
  4. Typ TijdInSeconden in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

   Opmerking
   • TijdInSeconden is een tijdelijke aanduiding voor een redelijke waarde, bijvoorbeeld 1 uur (3600) of 30 minuten (1800). Welke waarde u selecteert, is afhankelijk van het pollinginterval, de netwerksituatie en de externe tijdsbron. 
   • De standaardwaarde van MaxPosPhaseCorrection is 48 uur in Windows Server 2008 R2 of later.
  5. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\MaxNegPhaseCorrection
  6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op MaxNegPhaseCorrection en kies Aanpassen.
  7. Selecteer in DWORD-waarde bewerken de optie Decimaal in het vak Grondtal.
  8. Typ TijdInSeconden in het vak Waardegegevens in het venster DWORD-waarde bewerken en klik op OK.

   Opmerking
   • TijdInSeconden is een tijdelijke aanduiding voor een redelijke waarde, bijvoorbeeld 1 uur (3600) of 30 minuten (1800). Welke waarde u selecteert, is afhankelijk van het pollinginterval, de netwerksituatie en de externe tijdsbron. 
   • De standaardwaarde van MaxNegPhaseCorrection is 48 uur in Windows Server 2008 R2 of later.
 7. Sluit de Register-editor.
 8. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt om de Windows Time-service opnieuw te starten en druk op Enter:
  net stop w32time && net start w32time

Opmerking Raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel voor een lijst met beschikbare tijdservers 262680: Een lijst met de SNTP-tijdservers (Simple Network Time Protocol) die beschikbaar zijn op internet

Probleemoplossing

De Windows Time-server werkt alleen juist als de netwerkinfrastructuur juist werkt. Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende problemen met de Windows Time-service:
 • Er is een probleem met een TCP/IP-verbinding, zoals een niet-actieve gateway.
 • De naamomzettingsservice werkt niet juist.
 • Het netwerk is vertraagd door veel verkeer, met name wanneer synchronisatie plaatsvindt via WAN-verbindingen (Wide Area Network) met een lange wachttijd.
 • De Windows Time-service probeert te synchroniseren met onnauwkeurige tijdsbronnen.
U wordt aangeraden het hulpprogramma Netdiag.exe te gebruiken voor het oplossen van problemen met netwerken. Netdiag.exe is onderdeel van de ondersteuningsprogramma's voor Windows Server 2003. Zie Tools Help voor een volledige lijst met opdrachtregelparameters die u met Netdiag.exe kunt gebruiken. Als het probleem nog niet is opgelost, kunt u de debug log voor de Windows Time-service inschakelen. Omdat het logboek zeer gedetailleerde informatie kan bevatten, wordt u aangeraden contact op te nemen met Microsoft Customer Support Services als u het logboek voor foutopsporing van de Windows Time-service wilt inschakelen.

Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Support Services en informatie over de kosten van de ondersteuning vindt u op de website Contact opnemen met Microsoft -website.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft Product Support Services van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update. WAZOO.


WinXP Time Server Win2k Win2k3 W32Time correctie herstellen repareren
Eigenschappen

Artikel-id: 816042 - Laatst bijgewerkt: 09/29/2016 06:37:00 - Revisie: 11.0

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbfixme kbmsifixme kbsecurity kbhowto KB816042
Feedback