Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Deelvenster van Windows XP Verkenner flikkert bij toegewezen netwerkstations

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Wanneer u op een Windows XP-computer lokale stations of toegewezen netwerkstations weergeeft in Windows Verkenner, flikkert het linkerdeelvenster (mapstructuur) of wordt de gehele mapstructuur om de paar seconden of om de paar minuten bijgewerkt.

Microsoft Windows-servers geven wijzigingen in het bestandssysteem continu door aan Windows XP-clients. Dit kan extra verkeer via een WAN (Wide Area Network) tot gevolg hebben.

Deze symptomen doen zich doorgaans niet voor op Windows 2000-clients.
Oorzaak
Als u een station hebt toegewezen aan een share op een Windows-server en er worden mappen of bestanden gewijzigd in de mapstructuur van de toegewezen share, meldt de server deze wijziging aan de Windows XP-client.

In Windows Verkenner wordt het geopende venster na ontvangst van een gegevenswijziging vernieuwd.

Opmerking Als het venster erg flikkert, kan dit ook worden veroorzaakt door antivirussoftware of rogue-software van derden. Deze software werkt constant de mapstructuur bij van de server waarmee de clients zijn verbonden.
Oplossing
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
U kunt dit probleem oplossen door update 810565 te installeren en een nieuwe registersleutel toe te voegen. Hiertoe downloadt u update 810565 van de volgende website van Windows Update:
Nadat u hotfix 330929 of de essentiële update 810565 hebt toegepast, kunt u een van de volgende nieuwe sleutels toevoegen aan het Windows-register. Hiermee schakelt u aanvragen voor meldingen van bestands- en mapwijzigingen in onderliggende mappen of toegewezen netwerkshares uit:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
-of-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Ga als volgt te werk om de nieuwe sleutel te configureren:
Naam: NoRemoteRecursiveEvents
Type: REG_DWORD
Waarde: (Boole) 0 of 1
Standaardwaarde: 0
Beschrijving:
Met de waarde 1 schakelt u aanvragen voor meldingen van bestands- en mapwijzigingen in de submappen van een toegewezen netwerkshare uit. Wanneer u deze registersleutel instelt, verzendt de server nog wel een wijzigingsmelding als een bestand of map in de hoofdmap of een map op het eerste mapniveau van de toegewezen netwerkshare wordt gewijzigd. De server verzendt echter geen melding als de wijziging zich voordoet in een map op het tweede mapniveau of lager in de mapstructuur van de toegewezen netwerkshare. Daardoor vermindert het flikkeren van de structuurweergave in Windows Verkenner.

Opmerking Als u de waarde van deze sleutel wijzigt, heeft dit geen invloed op de actieve weergave van een map in Windows Verkenner. Updates zijn wel meteen zichtbaar.

Als u de sleutel NoRemoteRecursiveEvents instelt, kan het volgende probleem optreden: Als op bepaalde computers USERPROFILE of andere netwerkconfiguraties zijn omgeleid, wordt de gebruikersinterface niet automatisch bijgewerkt, als deze functie is ingesteld.

U kunt het netwerkverkeer ook beperken door een goed gestructureerde maporganisatie op uw bestandsservers te implementeren, zoals in het volgende voorbeeld:
\\server\sharenaam\gebruikers
\gebruiker1
\gebruiker2
\prgs
\bedr-prgs
\office
\data
\algemeen
De map 'gebruikers' in dit voorbeeld bevindt zich op het eerste mapniveau als u een station toewijst aan \\server\sharenaam.

In deze mapstructuur vinden de meeste bestandswijzigingen plaats op het tweede mapniveau of lager. Het aantal aanvragen voor meldingen van wijzigingen dat via het WAN wordt verzonden, is daarom minimaal.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op' in dit artikel.
Meer informatie
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Wanneer u het netwerkverkeer in Netwerkcontrole analyseert, wordt als volgt een aanzienlijke toename van het aantal berichten over gewijzigde bestanden van de SMB-server weergegeven:
Clientaanvraag
SMB: C NT transact - Notify Change 
Reactie van server
SMB: R NT transact
Soms verzendt Explorer.exe te veel lees- en controleaanvragen naar diverse Desktop.ini-bestanden op het netwerkstation.
U kunt dit probleem oplossen met een eerder uitgebrachte hotfix, 318675 (Shell32.dll en Cscui.dll van 17 maart 2002).

De essentiële update 810565 bevat alle wijzigingen van Shell32.dll uit de hotfixes 330929 en 318675.

De flikkering van het venster kan ook ontstaan als verkeerd geconfigureerde antivirussoftware wordt geïnstalleerd op het werkstation of de bestandsserver. Er doen zich problemen met bepaalde antivirussoftware voor als de opties voor het uitvoeren van heuristische scans of real-timescans op een netwerkshare zijn ingeschakeld. Schakel in dat geval de optie voor real-time netwerkscans in de antivirussoftware op de client of de bestandsserver uit.

Gebruik de volgende methoden in de aangegeven volgorde om problemen op te lossen:
 1. Schakel scannen van netwerkstations uit. Raadpleeg de documentatie bij uw antivirussoftware voor informatie over het uitschakelen van heuristische scans of real-timescans op een netwerkshare.
 2. Schakel uw antivirusprogramma uit.
 3. Verwijder de antivirussoftware op zowel de client als de bestandsserver.
Flikkering kan ook het gevolg zijn van uitzonderlijk veel QUERY_PATH_INFO-verkeer. In dat geval kunt u het probleem oplossen door de hotfix KB834350 te downloaden en toe te passen, en aan het register de subsleutel InfoCacheLevel toe te voegen met de waarde 10. Als u meer informatie wilt over hotfix 834350, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
834350 De toegang tot netwerkbronnen is in Windows XP trager dan in eerdere versies van Windows
Ga als volgt te werk om de registersubsleutel InfoCacheLevel toe te voegen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Zoek de volgende registersleutel en klik erop: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MrxSmb\Parameters
 3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ InfoCacheLevel in plaats van Nieuwe waarde nr. 1 en druk op ENTER.
 5. Klik in het rechterdeelvenster op de DWORD-waarde InfoCacheLevel en kies Wijzigen in het menu Bewerken.
 6. Typ 10 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
 7. Sluit de Register-editor af.
Opmerking U kunt voor InfoCacheLevel de volgende hexadecimale waarden opgeven:
 • 0 – Caching uitschakelen voor alle bestanden en mappen
 • 1 – Caching inschakelen voor bestanden met korte bestandsnamen (8.3) – standaardinstelling
 • 10 – Caching inschakelen voor alle bestanden en mappen
blink blinking flash flickering refresh refreshing reset map mapped networked remote slow performance letter high traffic NotifyChange ChangeNotify directory watch notification NT NOTIFY Watch Tree FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME ReadDirectoryChangesW Shell32.dll ISDN WAN NoRemoteChangeNotify attrib CryptoSignMenu SuppressionPolicy uninstall deinstall
Eigenschappen

Artikel-id: 816375 - Laatst bijgewerkt: 05/12/2011 23:18:00 - Revisie: 5.0

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbnetwork kbenv kbbug KB816375
Feedback