Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van het nieuwe naamgevingsschema voor updatepakketten van Office-software

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op 822623 voor een Microsoft ISA Server-versie van dit artikel.

Klik op 823419 voor een Microsoft Systems Management Server-versie van dit artikel.

Klik op 822499 voor een Microsoft SQL Server-versie van dit artikel.

Klik op 816915 voor een Microsoft Windows-versie van dit artikel:

Klik op 817903 voor een Microsoft Exchange-versie van dit artikel.

Klik op 822464 voor een Microsoft Visual Studio .NET-versie van dit artikel.
Samenvatting
Microsoft heeft een gestandaardiseerd naamgevingsschema ingevoerd voor alle software-updatepakketten voor Microsoft Office die door Microsoft worden vervaardigd en gedistribueerd. Het nieuwe naamgevingsschema is in mei 2003 van kracht geworden voor alle software-updatepakketten.

Voor meer informatie over de standaardterminologie die Microsoft heeft ingevoerd om software-updates te beschrijven, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven


Microsoft heeft het nieuwe naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Office om de volgende redenen ingevoerd:
 • Dit schema zorgt voor consistentie in de software-updatepakketten van Microsoft.
 • Met dit schema kan beter naar software-updatepakketten en Microsoft Knowledge Base-artikelen worden gezocht.
 • Het schema geeft duidelijk de taal van een software-updatepakket en, waar nodig, het beoogde Office-programma weer.
Dit artikel bevat extra informatie over het nieuwe, gestandaardiseerde naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Office.
Meer informatie

Nieuw schema voor het benoemen van software-updatepakketten voor Office

Software-updatepakketten voor Office worden benoemd op basis van het volgende schema:
Productnaam-KBArtikelnummer-Optie-Taal.exe

OfficeXP-KB123456-Client-ENU.exe
Office2000-KB123456-FullFile-DEU.exe
Visio2002-KB123456-Client-JPN.exe


De volgende lijst bevat informatie over alle kenmerken in het nieuwe naamgevingsschema:
 • Productnaam
  De volledige productnaam, inclusief de productversiegegevens. Voor software-updates voor Office is dat een van de volgende kenmerken:
  • OfficeXP
  • Office2000
  • Visio2002
  • Visio2000
  • Project2002
  • Project2000
  • FrontPage-Server-Extensions2002
  • FrontPage-Server-Extensions2000
  • OfficeXP-MUI
  • Office2000-LPK
  Opmerkingen over het kenmerk Productnaam:
  • Als het software-updatepakket voldoet aan een van de volgende voorwaarden, is de productnaam “OfficeXP” of “Office2000”, afhankelijk van de versie(s) van de producten waarop het software-updatepakket van toepassing is.
   • Het software-updatepakket is van toepassing op een of meer programma's die zijn uitgebracht binnen de Microsoft Office XP- of Microsoft Office 2000-suite.
   • Het software-updatepakket is van toepassing op een combinatie van Office-programma's en programma's die onafhankelijk van de Office-suite kunnen worden geïnstalleerd, of uitsluitend op een combinatie van programma's die onafhankelijk van de Office-suite kunnen worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld Microsoft Visio of Microsoft Project).
  • Als het software-updatepakket alleen van toepassing is op een programma dat onafhankelijk van de Office-suite kan worden geïnstalleerd, krijgt het pakket de productnaam van het programma (bijvoorbeeld Visio2000, Project2002, FrontPage-Server-Extensions2002 of FrontPage-Server-Extensions2000).
  • Als het software-updatepakket alleen van toepassing is op de Microsoft Office XP Multi User Interface of de Microsoft Office 2000 MultiLanguage Packs, krijgt het pakket de productnaam van het programma (bijvoorbeeld: OfficeXP-MUI of Office2000-LPK).
 • KB
  Dit kenmerk geeft aan dat de Microsoft Knowledge Base een artikel over deze software-update bevat.
 • Artikelnummer
  Het id-nummer van het Microsoft Knowledge Base-artikel over de software-update.
 • Optie (Optioneel kenmerk)
  Dit optionele kenmerk wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen software-updatepakketten voor clients en volledige software-updatepakketten waarin hetzelfde probleem wordt behandeld. De afkortingen omvatten Client en Fullfile.

  Hotfix-pakketten voor clients
  Clientpatches zijn bedoeld om te worden toegepast op clientcomputers waarop het meest recente service pack is geïnstalleerd. Clientpatches hebben de oorspronkelijke bronbestanden nodig die zijn gebruikt voor de installatie van het Office-programma.

  Volledige hotfix-pakketten
  Volledige (netwerk)patches kunnen rechtstreeks worden toegepast op een beheerdersinstallatie van Office en hiervoor hebt u niet de oorspronkelijke bronbestanden nodig die zijn gebruikt voor de installatie van Office. Volledige patches kunnen ook in verschillende fases van het updateproces op clientcomputers worden toegepast.

  Meer informatie over clientpatches en volledige patches vindt u op de volgende Microsoft-websites:
 • Taal
  De standaardtaalafkorting die staat voor de taal waarvoor het software-updatepakket is bedoeld. Bijvoorbeeld ENU (voor Engels), RUS (voor Russisch) en JPN (voor Japans).

  Opmerking De afkorting INTL wordt gebruikt in gevallen waarbij het software-updatepakket op meerdere talen van toepassing is. In gevallen waarbij het software-updatepakket op alle talen van toepassing is, wordt geen standaardtaalafkorting gebruikt.

  Een volledige lijst met taalafkortingen vindt u op de volgende Microsoft-website:
security patch cumulative rollup Security Update Critical Update Update Rollup Service Pack Feature Pack Driver Connector Development Kit Tool Guidance
Eigenschappen

Artikel-id: 816916 - Laatst bijgewerkt: 02/27/2014 02:12:12 - Revisie: 6.0

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002-serverextensies, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Server Extensions, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition, Microsoft Visio 2000 Technical Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office Web Components

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbupdate kbschema kbinfo KB816916
Feedback