Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het foutbericht 'Er kan geen verbinding worden gemaakt met de FTP-server' verschijnt bij toegang tot een FTP-site

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u probeert een bestand te openen vanaf een File Transfer Protocol-site (FTP) in een programma van Office 2003, verschijnt een foutbericht met de volgende strekking:
Er kan geen verbinding worden gemaakt met de FTP-server op de computer met de naam 'ftp.microsoft.com'.
-en-
Er is geen toegang mogelijk tot de map 'ftp://ftp.microsoft.com/'. Mogelijk bevindt de map zich op een locatie die niet beschikbaar is. Het is ook mogelijk dat de map is beveiligd met een wachtwoord of dat de bestandsnaam een / of \ bevat.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als u via een proxyserver verbinding hebt met internet en de FTP-proxyinstellingen niet juist zijn opgegeven in Microsoft Internet Explorer.
Oplossing
Corrigeer de FTP-proxyinstellingen om dit probleem te voorkomen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Verbindingen in het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet en klik vervolgens op LAN-instellingen.
 4. Klik op Geavanceerd bij Proxyserver in het dialoogvenster LAN-instellingen.
 5. Schakel in het dialoogvenster Proxy-instellingen het selectievakje Voor alle protocollen dezelfde proxyserver gebruiken bij Servers uit.
 6. Typ in het vak FTP de Uniform Resource Locator (URL) voor de FTP-gatewayserver. Hier volgt een voorbeeld van de te gebruiken syntaxis:
  ftp://ftpgate
 7. Druk op TAB om de invoegpositie te verplaatsen naar het vak Poort rechts van het vak FTP. Druk op DELETE om het vak leeg te maken en klik vervolgens driemaal op OK om de wijzigingen te accepteren en het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet te sluiten.
Als u nog steeds geen verbinding kunt maken met een FTP-site, neemt u contact op met de netwerkbeheerder en controleert u of u het juiste adres voor de FTP-gatewayserver gebruikt.

U gaat als volgt te werk om de naam van de FTP-server te controleren:
 1. Kies Openen in het menu Bestand.
 2. Klik op FTP-locaties toevoegen/wijzigen in het vak Zoeken in.
 3. Klik in het dialoogvenster FTP-locaties toevoegen/wijzigen op de naam van de FTP-server waartoe u toegang wilt krijgen en klik vervolgens op Verwijderen.
 4. Nadat u de locatie hebt verwijderd, typt u de naam van de FTP-server in het vak Naam van FTP-site en klikt u op OK.
Opmerking Mogelijk moet u het programma afsluiten en opnieuw starten voordat u verbinding maakt met een externe FTP-site.
Meer informatie
In Office 2003-programma's kunt u het dialoogvenster Openen gebruiken om een verbinding te maken met een FTP-site op internet of op een lokaal intranet. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Kies Openen in het menu Bestand.
 2. Zoek de FTP-site waartoe u toegang wenst in het vak Zoeken in . Als deze site niet wordt weergegeven, kunt u een nieuwe locatie toevoegen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op FTP-locaties toevoegen/wijzigen in het vak Zoeken in.
  2. Typ de naam van de FTP-site waartoe u toegang wenst in het dialoogvenster FTP-locaties toevoegen/wijzigen, selecteer een aanmeldingstype (Anoniem of Gebruiker), typ het wachtwoord (als dit vereist is) en klik vervolgens op OK.

   Opmerking Als u Gebruiker selecteert, moet u de gebruikersnaam typen in het vak Gebruiker.
 3. Klik in het dialoogvenster Openen op de naam van de FTP-site waartoe u toegang wilt krijgen en klik vervolgens op Openen.
De inhoud van de FTP-site wordt nu weergegeven in het dialoogvenster Openen. Mappen en bestanden op de site kunt u openen alsof ze zijn opgeslagen op de lokale vaste schijf.

Voor toegang tot een externe FTP-site via Internet Explorer hoeven alleen de HTTP-proxyinstellingen (Hypertext Transfer Protocol) juist te zijn. De reden hiervoor is dat in Internet Explorer het HTTP-protocol (het standaardprotocol voor het werken met gegevens op het World Wide Web) wordt gebruikt om FTP te emuleren wanneer u verbinding maakt met een FTP-site.

Voor de Office 2003-programma's moeten de opgegeven proxy-instellingen voor FTP juist zijn om toegang te kunnen krijgen tot een externe FTP-site. Deze programma's gebruiken namelijk niet het HTTP-protocol om FTP te emuleren. In plaats daarvan gebruiken zij de proxy-instellingen voor FTP. Als u het selectievakje Voor alle protocollen dezelfde proxyserver gebruiken in het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet inschakelt, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot externe FTP-sites met Office-programma's.
wd2003
Eigenschappen

Artikel-id: 817136 - Laatst bijgewerkt: 03/30/2006 11:01:38 - Revisie: 2.2

 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • kbprb kberrmsg KB817136
Feedback
cript>