Diskettestation niet beschikbaar in de map Deze computer

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Na een upgrade naar Microsoft Windows XP Home Edition wordt het diskettestation niet weergegeven in de map Deze computer. In Apparaatbeheer wordt bij Apparaatstatus in het venster Eigenschappen voor Diskettestation dit foutbericht weergegeven:
Windows kan het apparaatstuurprogramma voor dit apparaat niet in het geheugen laden. Mogelijk is het stuurprogramma beschadigd of het ontbreekt. (Code 39)
.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat SmartDisk FlashPath Monitor van Synchronized Technologies, Inc. is geïnstalleerd. Wanneer u de computer start, wordt dit programma standaard automatisch geladen en worden de registerinstellingen voor het diskettestation gewijzigd.
Oplossing
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico. U kunt dit probleem oplossen door FlashPath Monitor te verwijderen uit de map Opstarten en vervolgens de registerinstellingen voor het diskettestation te bewerken.

Voer de volgende stappen uit om FlashPath Monitor uit de map Opstarten te verwijderen:
 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan, wijs Opstarten aan en klik met de rechtermuisknop op FlashPath Monitor.
 2. Klik op Verwijderen en klik op Snelkoppeling verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

Ga als volgt te werk om de registerinstellingen voor het diskettestation te herstellen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Klik in de Register-editor op de volgende sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Flpydisk
 3. Klik in het rechterdeelvenster op ImagePath.
 4. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 5. Typ in het dialoogvenster Tekenreeks bewerken onder Waardegegevenssystem32\drivers\flpydisk.sys en klik op OK.
 6. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor te sluiten.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
812489 Het diskettestation wordt niet weergegeven in de map Deze computer
Eigenschappen

Artikel-id: 817196 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 02:22:28 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB817196
Feedback