Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Naam van gedeelde map wordt niet weergegeven op toegewezen netwerkstation in Windows Verkenner

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een computer met Microsoft Windows XP gebruikt in een LAN (lokaal netwerk) en u een netwerkstation toewijst aan een gedeelde netwerkmap op een computer met Windows 2000 Server, treden de volgende problemen op:
 • De naam van de gedeelde map wordt in de mapstructuur van Windows Verkenner niet weergegeven naast het pictogram van het zojuist toegewezen netwerkstation. Als u op F5 klikt om het scherm bij te werken, of als u Vernieuwen kiest in het menu Beeld, wordt de naam nog steeds niet weergegeven.
 • De eigenschappen van het toegewezen station geven aan dat het bestandssysteem RAW (Read Access Withdrawn, ofwel leestoegang ingetrokken) is.
 • Als u een bestand met een lange bestandsnaam probeert te kopiëren, wordt in een bericht gemeld dat het bestandssysteem op de server geen ondersteuning biedt voor lange bestandsnamen, wat onjuist is.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als op het tabblad Weergave van het dialoogvenster Mapopties in Windows Verkenner het selectievakje Mapvensters in een afzonderlijk proces openen is ingeschakeld.

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Speciale vereisten

Er gelden geen speciale vereisten.

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Vervanging van hotfixes

Deze update vervangt geen andere hotfixes.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Datum     Tijd  Versie    Grootte    Bestandsnaam  Platform ------------------------------------------------------------------- 06-feb-2004 20:41 6.0.2800.1340 8.347.648 Shell32.dll x86
Workaround
U kunt deze problemen voorkomen door het selectievakje Mapvensters in een afzonderlijk proces openen uit te schakelen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
 2. Klik in Windows Verkenner op Extra en vervolgens op Mapopties.
 3. Open in het dialoogvenster Mapopties het tabblad Weergave.
 4. Schakel onder Geavanceerde instellingen het selectievakje Mapvensters in een afzonderlijk proces openen uit en klik op OK.
Eigenschappen

Artikel-id: 817861 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 02:26:05 - Revisie: 2.6

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbprb KB817861
Feedback