Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

XADM: Nieuw naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Exchange Server

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Windows-versie van dit artikel: 816915

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Office-versie van dit artikel: 816916.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Visual Studio .NET-versie van dit artikel: 822464.
Samenvatting
Microsoft heeft een gestandaardiseerd naamgevingsschema ingevoerd voor alle software-updatepakketten (patch of update) voor Exchange Server die door Microsoft worden vervaardigd en gedistribueerd. Het nieuwe naamgevingsschema is in april 2003 van kracht geworden voor alle updatepakketten.

Opmerking Een software-update voor Exchange Server is een uitvoerbaar bestand (.EXE) dat een of meer systeembestanden bevat die u op Exchange Server kunt toepassen om een specifiek probleem te verhelpen. Software-updates worden door Microsoft Product Support Services (PSS) gedistribueerd onder klanten die veel hinder ondervinden van een bepaald probleem. Essentiële en aanbevolen software-updates zijn software-updates die aan alle klanten van Microsoft worden aanbevolen. U kunt essentiële of aanbevolen software-updates downloaden van de website Microsoft Windows Update, het Microsoft Downloadcentrum of andere Microsoft-websites.

Microsoft heeft dit nieuwe naamgevingsschema voor software-updatepakketten om de volgende redenen ingevoerd:
 • Dit schema zorgt voor consistentie in de software-updatepakketten van Microsoft.
 • Met dit schema kan beter naar software-updatepakketten en Microsoft Knowledge Base-artikelen worden gezocht.
 • Het schema geeft duidelijk de taal van een software-updatepakket en, waar nodig, het beoogde besturingssysteem weer.
Dit artikel bevat extra informatie over het nieuwe, gestandaardiseerde naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Exchange Server.
Meer informatie

Nieuw schema voor het benoemen van software-updatepakketten voor Exchange Server

Software-updatepakketten voor Exchange Server worden benoemd op basis van het volgende schema:
Productnaam-KBArtikelnummer-Optie-Taal.exe

Bijvoorbeeld:

Exchange2000-KB12345-x86-ENU.exe
Exchange5.5-KB123456-ia64-JPN.exe
De volgende lijst bevat informatie over alle kenmerken in het nieuwe naamgevingsschema:
 • Productnaam
  De volledige productnaam, inclusief de productversiegegevens. Voor Exchange Server-hotfixes is dat een van de volgende kenmerken:
  • Exchange5.5
  • Exchange2000
 • KB
  Dit kenmerk geeft aan dat de Microsoft Knowledge Base een artikel over deze software-update bevat.
 • Artikelnummer
  Het id-nummer van het Microsoft Knowledge Base-artikel over de software-update.
 • Optie (Optioneel kenmerk)
  Dit optionele kenmerk wordt gebruikt ter onderscheid van software-updatepakketten die hetzelfde probleem behandelen, maar die zijn ontworpen voor verschillende processorplatforms. Het gaat om deze opties:
  • x86 (voor 32-bits processors)
  • AMD64 (voor x86-64bits AMD-processors)
  • IA64 (voor 64-bits Intel-processors)
 • Taal
  De standaardtaalafkorting die staat voor de taal waarvoor het software-updatepakket is bedoeld. Bijvoorbeeld ENU (voor Engels), RUS (voor Russisch) en JPN (voor Japans).

  Opmerking De afkorting INTL wordt gebruikt in gevallen waarbij het software-updatepakket op meerdere talen van toepassing is. In gevallen waarbij het software-updatepakket op alle talen van toepassing is, wordt er geen standaardtaalafkorting gebruikt.

  Een volledige lijst met taalafkortingen kunt u vinden op de volgende Microsoft-website:
security patch cumulative rollup
Eigenschappen

Artikel-id: 817903 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 02:26:26 - Revisie: 5.1

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB817903
Feedback