Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen met Windows Update of Microsoft Update oplossen

Inleiding
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u problemen oplost die kunnen optreden bij het tot stand brengen van een verbinding met Windows Update of Microsoft Update. Een of meer van de volgende problemen treden op wanneer u probeert verbinding te maken met deze websites:
 • Er wordt een lege webpagina weergegeven.
 • De computer reageert niet meer wanneer u probeert een bestand te downloaden van de site.
 • Er wordt een bericht over een scriptfout weergegeven.
 • Een of meer van de volgende foutberichten worden weergegeven:

  Bericht 1
  0x80072F78
  Bericht 2
  Fout tijdens installeren van de afhankelijkheid
  Bericht 3
  Er is een onbekende fout opgetreden
  Bericht 4
  You chose not to download the software controls or there was a problem with downloading the controls, in which case much of the Windows Update site or much of the Microsoft Update site will be unavailable to you. If you would like to download the controls now, please click Try Again below.
  Bericht 5
  Your Internet Explorer security settings are set to High. In order to use the Windows Update site or the Microsoft Update site, you need to set your security settings at medium. To change your security settings: From the View menu on the toolbar, choose Internet Options. Click the Security tab, and then select Internet zone in the drop-down box. Click Medium.
  Bericht 6
  De internetsite kan niet worden geopend door Internet Explorer. Kan geen verbinding met de server maken.
  Bericht 7
  0x80070641
Voer de verschillende procedures in dit artikel achter elkaar uit totdat u verbinding kunt maken met de site. Telkens nadat u een procedure hebt voltooid, probeert u opnieuw verbinding te maken met Windows Update of Microsoft Update. Ga verder met de volgende procedure als u nog steeds geen verbinding kunt maken. Probeer tijdens het uitvoeren van deze procedures vast te stellen wat de oorzaak van het probleem is. Gebruik vervolgens de aangewezen procedures om het probleem op te lossen.
Meer informatie
Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

De computerinstellingen controleren

de taalinstellingen controleren

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ inetcpl.cpl en klik op OK.
 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet op het tabblad Algemeen en klik op Talen.
 3. Controleer of in de lijst Taal de taal van het besturingssysteem wordt vermeld. Als dat niet het geval is, klikt u op Toevoegen, klikt u op de gewenste taal in de lijst Taal en klikt u driemaal op OK.

De beveiliging van de zone Internet opnieuw instellen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ inetcpl.cpl en klik op OK.
 2. Open het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Internet-opties.
 3. Klik in het vak Selecteer een zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op Internet, klik op Standaardniveau en klik op Toepassen om de beveiligingsinstelling Gemiddeld te selecteren voor deze zone.
 4. Klik op OK.

Voeg de sites Windows Update en Microsoft Update toe aan de lijst met vertrouwde websites.

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ inetcpl.cpl en klik op OK.
 2. Open het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Internet-opties.
 3. Klik in het vak Selecteer de zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op Vertrouwde websites en klik op Websites.
 4. Schakel in het dialoogvenster Vertrouwde websites het selectievakje Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone verplicht in.
 5. Voeg de volgende websites toe:
  • http://update.microsoft.com
  • https://update.microsoft.com
  • http://*.update.microsoft.com
  • https://*.update.microsoft.com
  • http://download.windowsupdate.com
 6. Klik tweemaal op OK en ga naar de site Windows Update of Microsoft Update om te controleren of het probleem is opgelost.

Controleren of de instellingen van Internet Explorer juist zijn geconfigureerd

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ inetcpl.cpl en klik op OK.
 2. Open het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Internet-opties.
 3. Klik in het vak Selecteer de zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op Internet en klik op Aangepast niveau.
 4. Klik in de lijst Beveiliging op Inschakelen onder ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren.
 5. Klik onder Bestand downloaden op Inschakelen.
 6. Klik onder Java-machtigingen op Normale beveiliging.
 7. Klik onder Toepassingen en bestanden in een IFRAME starten op Inschakelen.
 8. Klik onder Actief uitvoeren van scripts op Inschakelen.

Controleren of de datum en tijd juist zijn ingesteld

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ timedate.cpl en klik op OK.
 2. Open in het dialoogvenster Eigenschappen voor Datum en tijd het tabblad Datum en tijd en stel de juiste datum en tijd in. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik in het vak Datum op de juiste maand.
  2. Klik op het juiste jaar.
  3. Klik op de juiste datum in de kalender.
  4. Klik in het vak Tijd om het uur te selecteren en gebruik de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om de tijd aan te passen. Herhaal deze procedure voor de minuten en seconden.
  5. Klik op AM of PM en gebruik de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om AM of PM te selecteren.
  6. Open het tabblad Tijdzone en klik in de lijst Tijdzone op de tijdzone voor uw huidige locatie.
 3. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

Controleer de internetverbinding en de LAN-instellingen

Controleer of uw een internetverbinding hebt

Probeer u aan te melden bij uw internetprovider voordat u de Windows Update-site of de Microsoft Update-site te openen. Bij sommige providers moet u zich aanmelden voordat u via een browser verbinding kunt maken met een website. Wanneer u zich aanmeldt bij een provider, wordt TCP/IP geladen en hebt u verbinding met internet. U hebt een TCP/IP-sessie nodig om verbinding met internetsites te maken.

Klik om de selectievakjes Instellingen automatisch detecteren en Automatisch configuratiescript gebruiken in het venster LAN-instellingen uit te schakelen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ inetcpl.cpl en klik op OK.
 2. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet op het tabblad Verbindingen en klik op LAN-instellingen.
 3. Schakel de selectievakjes Instellingen automatisch detecteren en Automatisch configuratiescript gebruiken uit en klik tweemaal op OK.

Controleer of u verbinding kunt maken met SSL-websites

De computer gebruikt een veilige HTTP-poort om verbinding te maken met Windows Update en Microsoft Update. Ga als volgt te werk om te controleren of poort 443 geopend is:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ https://www.microsoft.com:443 en klik op OK.
 2. Als u geen verbinding kunt maken met microsoft.com of als er een foutbericht verschijnt, is de poort mogelijk geblokkeerd.

Controleer of de toegang tot Windows Update wordt voorkomen door een bestand of programma

Om te bepalen of de toegang tot Windows Update door een bestand of programma wordt voorkomen, kunt u het hulpprogramma Systeemconfiguratie gebruiken om het systeem schoon op te starten.Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten

Schakel programma's voor het verwijderen van adware, webversnellers en antivirusprogramma's uit

Schakel programma's voor het verwijderen van adware, webversnellers en antivirusprogramma's uit voordat u toegang probeert te krijgen tot de website Windows Update of Microsoft Update. Deze programma's kunnen scriptfouten veroorzaken.

Repareer bestanden

Gebruik Systeembestandscontrole om beschadigde Windows-bestanden te repareren

Gebruik het hulpprogramma Systeembestandscontrole om beschadigde Windows-bestanden te repareren.Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie:
185836 Beschrijving van het hulpprogramma Controle systeembestanden (Sfc.exe)

Registreer DLL's

Opmerking Bij deze stappen wordt verondersteld dat de computer wordt uitgevoerd met een schone installatie van Microsoft Windows XP. Voor andere versies van Windows moet u het pad als volgt aanpassen:
 • Gebruik in Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition windows\system in plaats van windows\system32.
 • Gebruik in Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows NT winnt\system32 in plaats van windows\system32.
 • Als u een upgrade hebt uitgevoerd van Windows NT of Windows 2000 naar Windows XP, gebruikt u winnt\system32 in plaats van windows\system32.
Als het besturingssysteem niet is geïnstalleerd op station C, gebruikt u in de volgende stappen de juiste stationsletter in plaats van C.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ achtereenvolgens de volgende opdrachten. Druk na elke opdracht op Enter.
  1. regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll
  2. regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll
  3. regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll
  4. regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll
  5. regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
  6. regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll
  7. regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll
 2. Klik na het typen van elke opdracht op OK om het berichtvenster van RegSvr32 te sluiten.

Wijzig de Windows-installatieservice naar handmatige opstartmodus

Als de service Windows Installer is uitgeschakeld, treden er fouten op wanneer u de computer wilt bijwerken via Windows Update of Microsoft Update. U kunt dit probleem oplossen door de opstartmodus voor Windows Installer te wijzigen in Handmatig. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
 2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Windows Installer en klik op Eigenschappen.
 3. Selecteer op het tabblad Algemeen de optie Handmatig bij Opstarttype en klik op OK.
Nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, kan Windows Installer alleen worden gestart door een gebruiker of een afhankelijke service.

Extra analyse

Als het probleem blijft optreden nadat u de stappen op deze website hebt uitgevoerd, kan het nodig zijn de volgende bestanden te raadplegen voor een aanvullende analyse:
 • C:\Windows\Windows Update.log
 • C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\Iuhist.xml
Ga naar de volgende Microsoft-website voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Microsoft:
Referenties
Klik voor meer informatie over problemen met Windows Update of Microsoft Update op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
316524 Het foutbericht Alleen voor beheerders wordt weergegeven wanneer u probeert de site Windows Update of Microsoft Update te gebruiken
326686 Er worden een of meer foutberichten weergegeven als de systeembeheerder Windows Update of Microsoft Update heeft uitgeschakeld
Eigenschappen

Artikel-id: 818018 - Laatst bijgewerkt: 07/03/2012 08:44:00 - Revisie: 9.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev3 kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbhowtomaster KB818018
Feedback