MS03-020: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (juni 2003)

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.

Technische update

5 juni 2003: dit artikel is herzien om extra informatie toe te voegen aan de sectie 'Bekende problemen'. Bovendien is de sectie 'Installatiegegevens' herzien om de registergegevens te corrigeren waarmee u kunt controleren of de in dit artikel beschreven update is geïnstalleerd op computers waarop geen Windows Server 2003 wordt uitgevoerd.

12 juni 2003: dit artikel is herzien om een opmerking toe te voegen aan de sectie 'Samenvatting' om aan te geven dat door deze patch tevens de kill-bit wordt ingesteld voor diverse ActiveX-besturingselementen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Microsoft heeft een cumulatieve patch uitgebracht voor Internet Explorer. Deze cumulatieve patch bevat updates voor de problemen die worden beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
813489 MS03-015: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (april 2003)
Deze cumulatieve patch heeft tevens betrekking op de volgende, recent ontdekte beveiligingslekken:
 • Er is een beveiligingsprobleem met een bufferoverloop in Urlmon.dll dat optreedt omdat Internet Explorer een door een webserver geretourneerd objecttype niet juist herkent. Een aanvaller kan dit beveiligingslek misbruiken om willekeurige programmacode op uw computer uit te voeren. Als u de website van een kwaadwillende gebruiker bezoekt, kan deze gebruiker het beveiligingslek misbruiken zonder dat u daar verder iets voor doet. Een kwaadwillende gebruiker kan ook een HTML-e-mailbericht maken om te proberen dit beveiligingslek te misbruiken.
 • Er zit een fout in Shdocvw.dll waardoor er geen goede blokkering op een dialoogvenster voor het downloaden van bestanden wordt toegepast. Een aanvaller kan dit beveiligingslek misbruiken om willekeurige programmacode op uw computer uit te voeren. Als u de website van een kwaadwillende gebruiker bezoekt, kan deze gebruiker het beveiligingslek misbruiken zonder dat u daar verder iets voor doet. Een aanvaller kan ook een HTML-e-mailbericht maken om te proberen dit beveiligingslek te misbruiken.
De aanvaller kan ook een voor dat doel ontwikkelde website hosten met een webpagina die speciaal is ontworpen om dit specifieke beveiligingslek te misbruiken. De aanvaller moet vervolgens gebruikers overhalen de website te bezoeken. Als een kwaadwillende gebruiker de aanval wil openen via een HTML-e-mailbericht, moet hij een speciaal HTML-e-mailbericht opstellen en dit naar de geadresseerden verzenden.

Opmerkingen
 • Net als bij de eerdere cumulatieve patch voor Internet Explorer, die werd uitgebracht met beveiligingsbulletin MS02-015 (813489), wordt ook bij deze cumulatieve patch de kill-bit ingesteld voor de volgende ActiveX-besturingselementen:

  BeschrijvingBestandsnaamCLSIDVerwijzing
  Besturingselement voor Microsoft HTML HelpHhctrl.ocxADB880A6-D8FF-11CF-9377-00AA003B7A11323255
  Besturingselement voor ActiveX-invoegtoepassingPlugin.ocx06DD38D3-D187-11CF-A80D-00C04FD74AD8813489
  Besturingselement voor DirectX Files ViewerXWeb.ocx{970C7E08-05A7-11D0-89AA-00A0C9054129}810202


  Als u meer informatie over de kill-bit wilt, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  240797 De uitvoering van een ActiveX-besturingselement in Internet Explorer stoppen
 • Aangezien u met deze patch de kill-bit instelt voor het besturingselement van Microsoft HTML Help, kunt u verbroken koppelingen aantreffen in de Help. U verhelpt dit probleem door de bijgewerkte besturing voor HTML Help te downloaden uit artikel 811630 in de Microsoft Knowledge Base. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  811630 Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
 • Net als bij de eerdere cumulatieve patches voor Internet Explorer, die werden uitgebracht bij bulletins MS03-004 (810847) en MS02-015 (813489), zorgt deze cumulatieve patch ervoor dat de methode window.showHelp niet meer werkt als u de update voor HTML Help niet hebt toegepast. Als u het bijgewerkte HTML Help-besturingselement van het Microsoft Knowledge Base-artikel 811630 hebt geïnstalleerd, kunt u de HTML Help-functionaliteit blijven gebruiken als u deze update uitvoert. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  811630 Update voor HTML Help om de functionaliteit te beperken wanneer HTML Help wordt opgeroepen met de methode window.showHelp( )
Als u meer informatie wilt over deze patch, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
Meer informatie

Downloadgegevens

Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website van Windows Update en installeert u essentiële update 818529: Beheerders kunnen deze update voor installatie op meerdere computers downloaden via het Microsoft Downloadcentrum of de Windows Update-catalogus. Als u de update wilt ophalen om deze later op meer dan één computer te installeren, zoekt u dit artikelnummer op met behulp van de geavanceerde zoekopties in Windows Update-catalogus. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van updates uit de Windows Update-catalogus:
323166 Procedure: Windows-updates en -stuurprogramma's downloaden van de Windows Update-catalogus
Als u deze update wilt downloaden vanuit het Microsoft Downloadcentrum, bezoekt u de volgende Microsoft-website: Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Installatiegegevens

U moet zijn aangemeld als beheerder om deze update te kunnen installeren. Als u deze update wilt downloaden en installeren, gaat u naar de website van Windows Update en installeert u essentiële update 818529: Als u een gedownloade versie van deze update wilt installeren, voert u het bestand Q818529.exe uit dat u hebt gedownload met behulp van de desbetreffende schakelopties. Beheerders kunnen deze update implementeren met behulp van Microsoft Software Update Services (SUS). Als u meer informatie wilt over SUS, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
810796 Technisch rapport: Overzicht technisch rapport Software Update Services
U kunt met behulp van een van de volgende methoden controleren of deze update op uw computer is geïnstalleerd:
 • Controleer of Q818529 wordt vermeld in het veld Inclusief updates in het dialoogvenster Info. U kunt deze methode niet gebruiken bij Windows Server 2003 of Windows XP 64-bits editie versie 2003, omdat het veld Inclusief updates van deze besturingssystemen niet wordt bijgewerkt.
 • Vergelijk de versies van de bijgewerkte bestanden op uw computer met de bestanden die worden vermeld in de sectie Bestandsgegevens in dit artikel.
 • Controleer of de volgende registervermeldingen aanwezig zijn.

  Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits editie versie 2003:
  Controleer of
  Installed
  het type DWORD heeft en gegevenswaarde 1 in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB818529
  Alle overige versies van Windows:
  Controleer of
  IsInstalled
  het type DWORD heeft en gegevenswaarde 1 in de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{f5de1b93-9d38-416b-b09e-aa85a8e84309}

Vereisten

Microsoft heeft de versies van Windows en Internet Explorer die in dit artikel worden vermeld, getest om na te gaan of ze door deze beveiligingsproblemen worden beïnvloed en om te controleren of de update die in dit artikel wordt beschreven, deze beveiligingsproblemen aanpakt.

Als u de versies van deze update voor Internet Explorer 6 voor Windows Server 2003 wilt installeren, moet u Internet Explorer 6 (versie 6.00.3790.0000) uitvoeren onder Windows Server 2003 (32-bits of 64-bits) of Internet Explorer 6 onder Windows XP 64-bits editie versie 2003.

Als u de versies van deze update voor Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) wilt installeren, moet u Internet Explorer 6 SP1 (versie 6.00.2800.1106) uitvoeren onder Windows XP 64-bits editie versie 2002, Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a), Windows Millennium Edition (ME) of Windows 98 Tweede editie.

Als u de versie van deze update voor Internet Explorer 6 wilt installeren, moet u Internet Explorer 6 (versie 6.00.2600.0000) uitvoeren onder Windows XP.

Als u de versie van deze update voor Internet Explorer 5.5 wilt installeren, moet u Internet Explorer 5.5 SP2 (versie 5.50.4807.2300) uitvoeren onder Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition of Windows 98 Tweede editie.

Als u de versie van deze update voor Internet Explorer 5.01 wilt installeren, moet u Internet Explorer 5.01 SP3 (versie 5.00.3502.1000) uitvoeren onder Windows 2000 SP3.

Opmerking Versies van Windows en Internet Explorer die niet in deze lijst voorkomen, bevinden zich in de verlengde fase van de levenscyclus van het product of worden niet meer ondersteund. U kunt een aantal van de updatepakketten die in dit artikel worden beschreven, installeren voor deze versies van Windows en Internet Explorer. Microsoft heeft deze versies echter niet getest om te controleren of deze worden beïnvloed door deze beveiligingsproblemen of om te bevestigen dat de update die in dit artikel wordt beschreven deze beveiligingsproblemen aanpakt. Het is aan te raden een upgrade naar ondersteunde versies van Windows en Internet Explorer uit te voeren en de bijbehorende updates toe te passen. Als u een versie van Windows of Internet Explorer uitvoert die zich in de verlengde periode van de levenscyclus van het product bevindt en als u een contract voor uitgebreide ondersteuning hebt, moet u contact opnemen met de technische accountmanager (TAM) of de adviseur voor toepassingsontwikkeling (ADC) voor informatie over een update voor uw specifieke configuratie. Als u meer informatie wilt over hoe u kunt bepalen welke versie van Internet Explorer wordt uitgevoerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
164539 How to Determine Which Version of Internet Explorer Is Installed
Voor meer informatie over het Support Lifecycle-beleid voor Windows-onderdelen gaat u naar de volgende Microsoft-website: Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Internet Explorer 6 SP1, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
328548 Het meest recente Service Pack voor Internet Explorer 6 ophalen
Als u meer informatie wilt over het downloaden van het meest recente service pack voor Internet Explorer 5.5, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
276369 How to Obtain the Latest Service Pack for Internet Explorer 5.5
Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van Internet Explorer 5.01 SP3, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
267954 How to Obtain the Latest Internet Explorer 5.01 Service Pack

Computer opnieuw opstarten

Voor de pakketten Internet Explorer 6 en Internet Explorer 6 SP1 moet u de computer opnieuw opstarten om de installatie van deze update te voltooien. Voor alle andere versies van dit pakket moet u de computer opnieuw opstarten en u bovendien als beheerder aanmelden om de installatie van deze update te voltooien.

Status van vorige update

Deze update vervangt update MS03-015: Cumulatieve patch voor Internet Explorer (813489) van april 2003.

Setup-schakelopties

De versies van deze patch voor Windows Server 2003 (inclusief Windows XP 64-bits editie versie 2003) ondersteunen de volgende Setup-schakelopties:
 • /? De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /n Geen back-ups maken van bestanden die worden verwijderd.
 • /o OEM-bestanden zonder waarschuwing overschrijven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
 • /l Geïnstalleerde hotfixes weergeven.
 • /x: de bestanden uitpakken zonder Setup uit te voeren.
Als u de patch bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker, typt u de volgende opdracht:
windowsserver2003-kb818529-x86-enu.exe /u /q
Als u de patch wilt installeren zonder de computer automatisch opnieuw op te starten, gebruikt u de volgende opdracht:
windowsserver2003-kb818529-x86-enu.exe /z
Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht.

Ga naar de volgende Microsoft-website als u meer informatie wilt over de implementatie van deze patch via Software Update Services: De overige updatepakketten voor deze patch ondersteunen de volgende schakelopties:
 • /q Uitvoeren in stille modus of berichten onderdrukken wanneer de bestanden worden uitgepakt.
 • /q:u Uitvoeren in stille modus voor gebruiker. Er worden enkele dialoogvensters voor de gebruiker geopend.
 • /q:a Uitvoeren in stille modus voor beheerder. Er worden geen dialoogvensters voor de gebruiker geopend.
 • /t: pad Het pad naar de map waarin de bestanden worden uitgepakt.
 • /c De bestanden worden uitgepakt, maar niet geïnstalleerd. Als /t: pad niet is opgegeven, wordt u gevraagd een doelmap op te geven.
 • /c: pad Het pad en de naam van het INF-bestand of het EXE-bestand voor Setup.
 • /r:n De computer wordt na de installatie nooit opnieuw opgestart.
 • /r:i De gebruiker wordt gevraagd of de computer opnieuw moet worden opgestart wanneer dat nodig is, behalve wanneer ook de optie /q:a wordt gebruikt.
 • /r:a De computer wordt na de installatie altijd opnieuw opgestart.
 • /r:s De computer wordt na de installatie opnieuw opgestart zonder de gebruiker hierom te vragen.
 • /n:v Geen versiecontrole. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze optie om de update te installeren bij een willekeurige versie van Internet Explorer.
Als u de update bijvoorbeeld wilt installeren zonder tussenkomst van de gebruiker en de computer niet automatisch opnieuw moet worden opgestart, gebruikt u de volgende opdracht:
q818529.exe /q:a /r:n

Bestandsgegevens

De Engelse versie van deze oplossing heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.

De volgende bestanden worden geïnstalleerd in de map %Windir%\System van Windows 98 Tweede editie en Windows ME. De bestanden worden in de map %Windir%\System32 geïnstalleerd bij Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.

Internet Explorer 6 (32-bits) voor Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits editie versie 2003

  Datum    Tijd  Versie    Grootte   Bestandsnaam  ---------------------------------------------------------  28-mei-2003 01:46 6.0.3790.41  1.361.408 Shdocvw.dll  28-mei-2003 01:46 6.0.3790.9   498.176 Urlmon.dll 

Internet Explorer 6 (64-bits) voor Windows Server 2003 64-bits versies en Windows XP 64-bits editie versie 2003

  Datum    Tijd  Versie    Grootte  Bestandsnaam Platform  ------------------------------------------------------------------  28-mei-2003 01:41 6.0.3790.41 3.359.744 Shdocvw.dll  IA64  28-mei-2003 01:41 6.0.3790.9  1.271.296 Urlmon.dll  IA64  28-mei-2003 01:54 6.0.3790.41 1.361.408 Wshdocvw.dll x86  28-mei-2003 01:54 6.0.3790.9   498.176 Wurlmon.dll  x86

Internet Explorer 6 SP1 (32-bits) voor Windows XP SP1, Windows XP, Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP2, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition en Windows 98 Tweede editie

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ---------------------------------------------------------  24-feb-2003 18:31 6.0.2800.1170  2.787.840 Mshtml.dll  23-mei-2003 17:15 6.0.2800.1203  1.338.880 Shdocvw.dll  14-apr-2003 13:25 6.0.2800.1188   483.840 Urlmon.dll   

Internet Explorer 6 SP1 (64-bits) voor Windows XP 64-bits editie versie 2002

  Datum    Tijd  Versie     Grootte   Bestandsnaam Platform  ---------------------------------------------------------------------  24-feb-2003 17:50 6.0.2800.1170  9.075.200  Mshtml.dll  IA64  23-mei-2003 16:39 6.0.2800.1203  3.648.000  Shdocvw.dll IA64  14-apr-2003 21:02 6.0.2800.1188  1.412.096  Urlmon.dll  IA64

Internet Explorer 6 (32-bits) voor Windows XP

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  25-feb-2003 22:19 6.0.2726.2500  2.762.240 Mshtml.dll  23-mei-2003 02:01 6.00.2722.900   34.304 Pngfilt.dll  05-mrt-2002 00:09 6.0.2715.400   548.864 Shdoclc.dll  22-mei-2003 22:49 6.0.2729.2200  1.336.320 Shdocvw.dll  23-mei-2003 02:01 6.0.2715.400   109.568 Url.dll  14-apr-2003 14:02 6.0.2728.1400   481.280 Urlmon.dll    06-jun-2002 17:38 6.00.2718.400   583.168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2 voor Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP2, Windows NT 4.0 SP6a, Windows ME en Windows 98 Tweede editie

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  25-02-2003  22:04 5.50.4926.2500 2.759.440 Mshtml.dll  17-okt-2002 00:01 5.50.4922.900   48.912 Pngfilt.dll  22-mei-2003 23:09 5.50.4929.2200 1.149.200 Shdocvw.dll  05-mrt-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll  14-04-2003  15:10 5.50.4928.1400  451.344 Urlmon.dll  06-jun-2002 21:27 5.50.4918.600   481.552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP3 voor Windows 2000 SP3

  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  ----------------------------------------------------------  28-mrt-2003 22:20 5.0.3516.2800 2.357.008 Mshtml.dll  14-okt-2002 15:28 5.0.3510.1100   48.912 Pngfilt.dll  23-mei-2003 17:47 5.0.3518.2300 1.099.536 Shdocvw.dll  05-mrt-2002 01:53 5.50.4915.500   84.240 Url.dll  14-apr-2003 14:25 5.0.3517.1400  451.856 Urlmon.dll  07-jun-2002 23:56 5.0.3506.1000  461.584 Wininet.dll
Opmerking Omdat bestanden afhankelijk van elkaar kunnen zijn en omdat dit nodig kan zijn voor de Setup of verwijdering, kan deze update extra bestanden bevatten.

Update verwijderen

U kunt deze update verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Klik op Internet Explorer Q818529 en klik op Wijzigen/Verwijderen (of Toevoegen/Verwijderen).

Onder Windows Server 2003 en Windows XP 64-bits editie versie 2003 kunnen systeembeheerders het hulpprogramma Spunist.exe gebruiken om deze patch te verwijderen. U vindt dit hulpprogramma in de map %Windir%\$NTUninstallKB818529$\Spuninst. Bij dit hulpprogramma kunt u de volgende schakelopties voor de installatie gebruiken:
 • /? De lijst met schakelopties weergeven.
 • /u De modus zonder toezicht gebruiken.
 • /f Andere programma's geforceerd afsluiten wanneer de computer wordt afgesloten.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
Onder alle overige versies van Windows kunnen systeembeheerders het hulpprogramma Ieuninst.exe gebruiken om deze update te verwijderen. Het programmabestand Ieuninst.exe bevindt zich in de map %Windir% en ondersteunt de volgende schakelopties voor de opdrachtregel:
 • /? De lijst met ondersteunde schakelopties weergeven.
 • /z De computer niet opnieuw opstarten wanneer de installatie is voltooid.
 • /q Stille modus gebruiken (geen tussenkomst van de gebruiker).
Als u bijvoorbeeld deze update in de stille modus wilt verwijderen, gebruikt u de volgende opdracht:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
Opmerking Bij deze opdrachtregel wordt ervan uitgegaan dat Windows is geïnstalleerd in de map C:\Windows.

Bekende problemen

 • Op een Windows 2000- of Windows XP-computer kunt u de essentiële update 813489 installeren nadat u de essentiële update 818529 hebt geïnstalleerd. Als u dit doet, worden de bijgewerkte bestanden in essentiële update 818529 vervangen door de oudere bestanden in essentiële update 813489. U kunt dit probleem oplossen door essentiële update 818529 opnieuw te installeren.
 • U kunt de versie van de essentiële update 818529 voor Internet Explorer 5.5 SP2 installeren op een computer waarop Internet Explorer 5.01 SP3 wordt uitgevoerd onder Windows 2000 SP3. U kunt dit probleem oplossen door de onjuiste versie van de essentiële update te verwijderen en in plaats daarvan de versie van essentiële update 818529 te installeren, die voor Internet Explorer 5.01 SP3 bedoeld is. Beheerders kunnen het hulpprogramma Ieuninst.exe gebruiken om de update voor Internet Explorer 5.5 SP2 te verwijderen zoals wordt beschreven in de sectie 'Verwijderen' van dit artikel. Als u de update bijvoorbeeld in de stille modus wilt verwijderen, gebruikt u de volgende opdracht:
  c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q818529.inf
  Opmerking Er wordt bij deze opdracht uitgegaan van een Windows-installatie in de map C:\Windows.
 • Nadat u essentiële update 818529 hebt verwijderd, kunt u geen eerdere cumulatieve updates voor Internet Explorer (zoals essentiële update 813489) verwijderen. Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. Verwijdering wordt alleen ondersteund voor de cumulatieve update die u als laatste hebt geïnstalleerd.
 • Als u meer informatie wilt over bekende problemen die kunnen optreden nadat u deze update hebt geïnstalleerd, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemen na het installeren van updates voor Internet Explorer of Windows
Eigenschappen

Artikel-id: 818529 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 02:32:02 - Revisie: 6.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB818529
Feedback