Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'Deze wijziging is niet toegestaan omdat het document is vergrendeld' bij het bewerken van een document in Word 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Als u een document van Word 2003 wilt wijzigen, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Deze wijziging is niet toegestaan omdat het document is vergrendeld.
Wanneer u een sectie van een beveiligd Word 2003-document probeert te vinden dat u kunt bewerken (bijvoorbeeld met Het volgende deel zoeken dat ik kan bewerken in het deelvenster Document beveiligen), verschijnt het volgende foutbericht:
Het doorzoeken van het document is voltooid.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als voor het document de bewerkingsbeperking Geen wijzigingen (Alleen-lezen) of Opmerkingen is ingeschakeld.

Word 2003 voldoet niet aan alle voorwaarden van een RM-programma (Rights Management). Op de volgende Microsoft-website vindt u meer informatie over Microsoft Rights Management:
Workaround
Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:
  • Klik op Opmerking in het menu Invoegen.

    Opmerking Als u opmerkingen toevoegt aan dit document, kunt u de wijzigingen opslaan en het document inclusief uw opmerkingen terugsturen naar de afzender.

    -of-
  • Klik in het taakvenster Document beveiligen op Beveiliging stoppen.

    Opmerking Als het dialoogvenster Documentbeveiliging opheffen verschijnt en u een wachtwoord moet invoeren, is het document beveiligd met een wachtwoord en kunt u de beveiliging alleen opheffen als u het wachtwoord weet.
Meer informatie
Voor meer informatie over bewerkingsbeperkingen klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help, typt u bewerkingsbeperkingen in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om het onderwerp weer te geven.
wd2003
Eigenschappen

Artikel-id: 818852 - Laatst bijgewerkt: 03/31/2006 07:11:12 - Revisie: 2.2

Microsoft Office Word 2003

  • kbbug kbprb KB818852
Feedback
=">