Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een programma stopt met het uitvoeren van een taak of Explorer.exe gebruikt 100% van de CPU wanneer u met de rechtermuisknop op een item klikt in Windows Explorer

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u in de Windows Verkenner of Deze computer met de rechtermuisknop op een item (zoals een bestand, map of netwerkverbinding) klikt, kunnen andere programma's tijdelijk stoppen met het uitvoeren van een taak. Zo kan een videobestand in Microsoft Windows Media Player stoppen met afspelen.

Als u Taakbeheer van Windows opent, kunt u op het tabblad Processen zien dat het proces Explorer.exe een groot deel (of 100 procent) van de CPU-bronnen gebruikt. U opent Windows Taakbeheer door met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de taakbalk te klikken en vervolgens op Taakbeheer te klikken.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als de volgende instellingen zijn ingeschakeld en u een item selecteert door er met de rechtermuisknop op te klikken:
 • Algemene taken in mappen weergeven
 • Menu's schuivend of met overgangseffect in beeld brengen
Standaard zijn deze twee instellingen in Windows XP ingeschakeld.

Als deze instellingen zijn ingeschakeld, wordt er met behulp van een animatie informatie over het geselecteerde item in het deelvenster Taken van de Windows Verkenner weergegeven. Als u tijdens deze animatie een snelmenu opent (dat verschijnt door met de rechtermuisknop op een item te klikken), is het mogelijk dat de animatie pas wordt voltooid als u het snelmenu sluit (en tot die tijd veel CPU-bronnen gebruikt).
Workaround
U lost dit op door eerst het item te selecteren en er vervolgens met de rechtermuisknop op te klikken. U selecteert een item door er met de muis op te klikken of de muisaanwijzer op het item te plaatsen.

Dit probleem kan worden opgelost door de instellingen uit te schakelen die in de sectie 'Oorzaak' van dit artikel worden vermeld. U kunt dit op een van de volgende manieren doen:

Methode 1: Schakel het visuele effect 'Menu's schuivend of met overgangseffect in beeld brengen' uit.

 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Klik op Prestaties en onderhoud en klik op Systeem (of dubbelklik op het pictogram Systeem).
 3. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Instellingen onder Prestaties.
 4. Open het tabblad Visuele effecten en schakel het selectievakje Menu's schuivend of met overgangseffect in beeld brengen uit.
 5. Klik op OK.

Methode 2: Gebruik de klassieke Windows-mappen.

 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Klik op Vormgeving en thema's en klik op Mapopties (of dubbelklik op het pictogram Mapopties).
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op Klassieke Windows-mappen gebruiken.
 4. Klik op OK.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
100% CPU utilization
Eigenschappen

Artikel-id: 819946 - Laatst bijgewerkt: 09/29/2004 12:18:00 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kbprb KB819946
Feedback
>