Nieuw pictogram in het menu Start en nieuwe Help-inhoud beschikbaar voor de functie Programmatoegang en -instellingen in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Er is een update beschikbaar waarmee een extra pictogram voor de functie Programmatoegang en -instellingen aan het menu Start wordt toegevoegd. Het pictogram wordt in het rechterdeelvenster van het menu Start weergegeven, onder het pictogram van het Configuratiescherm. Met deze update wordt ook een Help-knop aan het dialoogvenster Programmatoegang en -instellingen toegevoegd en wordt Help-inhoud voor deze functie toegevoegd.

Als u lid bent van de groep Administrators, kunt u de functie Programmatoegang en -instellingen gebruiken om een standaardprogramma op te geven voor bepaalde activiteiten, zoals websurfen, e-mailberichten verzenden of mediabestanden afspelen. Daarnaast kunt u instellen hoe de pictogrammen, snelkoppelingen en menuopties van het programma worden weergegeven. Als u meer informatie wilt over het opgeven van standaardprogramma's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
332003 Standaardprogramma's wijzigen en toegang tot Microsoft Windows- en niet-Microsoft-programma's inschakelen of verwijderen
Als u meer informatie wilt over het nieuwste service pack voor Microsoft Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente service pack voor Windows XP ophalen
Meer informatie
Microsoft heeft nu een functie ontwikkeld waarmee de standaardwerking van het product wordt aangepast. Deze functie is echter uitsluitend bedoeld voor het aanpassen van de functionaliteit die in dit artikel wordt beschreven. Pas de functie alleen toe op computers waarvoor dit specifiek nodig is. Deze functie moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt door het ontbreken van deze functie, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende service pack voor Windows XP waarin de functie is opgenomen.

Als u deze functie meteen wilt ophalen, downloadt u de functie door de aanwijzingen verderop in dit artikel te volgen of neemt u contact op met Microsoft Product Support Services. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website: U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition en Windows XP Tablet PC Edition

Opmerking Vanwege bestandsafhankelijkheden vereist deze hotfix Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) als op uw computer Windows XP Home Edition of Windows XP Professional wordt uitgevoerd.

DownloadenHet pakket 820291 nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum   Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam  -----------------------------------------------------------  29-mei-03 15:47 5.1.2600.1228  579.584 Appwiz.cpl  12-mei-03 01:12 6.0.2800.1221  996.352 Explorer.exe  12-mei-03 01:13 5.1.2600.1221  33.792 Shmgrate.exe  1-mei-03 21:37          20.223 Spad.chm				

Windows XP 64-bits editie

DownloadenHet pakket 820291 nu downloaden.

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via Online Services downloaden
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum   Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  Platform  --------------------------------------------------------------------------  29-mei-03 15:47 5.1.2600.1228  1.434.624 Appwiz.cpl  10-mei-03 10:00 6.0.2800.1221  1.749.504 Explorer.exe   IA64  10-mei-03 10:02 5.1.2600.1221   86.528 Shmgrate.exe   IA64  1-mei-03  21:37           20.223 Spad.chm  29-mei-03 15:38 5.1.2600.1228   579.584 Wappwiz.cpl  12-mei-03 01:12 6.0.2800.1221   996.352 Wexplorer.exe  X86  12-mei-03 01:13 5.1.2600.1221   33.792 Wshmgrate.exe  X86				
Eigenschappen

Artikel-id: 820291 - Laatst bijgewerkt: 12/08/2015 02:41:37 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbenv kbui kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix atdownload KB820291
Feedback