Een presentatie in PowerPoint 2003 op video opnemen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel worden enkele methoden beschreven die u kunt gebruiken om een PowerPoint 2003-presentatie op videoband op te nemen.
Meer informatie
PowerPoint heeft geen ingebouwde functie waarmee u een presentatie kunt opnemen om deze op videoband te zetten. U kunt echter een aantal producten van andere fabrikanten gebruiken om deze bewerking uit te voeren.

Houd rekening met het volgende voordat u begint:
 • Video is gebaseerd op een analoog signaal dat onduidelijker is en een lagere resolutie heeft dan het digitale signaal dat door de computer wordt gebruikt om gegevens op het beeldscherm weer te geven. Gebruik in uw presentatie dus geen kleine of sterk gedetailleerde tekst of afbeeldingen.
 • Informatie die zich dicht bij de rand van het scherm bevindt, wordt mogelijk afgekapt. Plaats geen tekst dicht bij de rand van de dia's.
 • Sommige kleuren, waaronder helderrood, worden niet goed weergegeven op video. Gebruik dus bij voorkeur geen helderrode en felgele tinten in de presentatie.
U kunt uw PowerPoint-presentatie op een van de volgende manieren op videoband opnemen:

Methode 1: Gebruik een scanconverter

Een scanconverter is een apparaat waarmee u datgene wat op het scherm van een computer verschijnt, kunt weergeven op een standaard PAL- (Phase Alternating Line) of NTSC-televisiescherm (National Television System Committee), of waarmee u televisiebeelden kunt weergeven op uw computerscherm. U kunt ook een standaard videorecorder gebruiken om vast te leggen wat op het beeldscherm van de computer wordt weergegeven.

Sommige videokaarten (zodal de ATI All-in-Wonder-videokaart van ATI Technologies) bieden de mogelijkheid om videobeelden over te brengen van de videorecorder naar de TV-IN-aansluiting van de videokaart in de computer, en van de TV-OUT-aansluiting van de videokaart in de computer naar de videorecorder.

Voor informatie over contactgegevens van de fabrikant van de videokaart zodat u kunt informeren naar de mogelijkheden van uw videokaart, klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Voer de volgende stappen uit om een presentatie op te nemen met behulp van een scanconverter:
 1. Sluit de scanconverter aan op de computer en de videorecorder aan de hand van de aanwijzingen van de fabrikant.

  Als u niet weet welk type videokaart u gebruikt of als de videokaart een ingebouwde TV-OUT-aansluiting heeft, controleert u de achterzijde van de computer, waar zich ook de beeldschermaansluiting bevindt. Zoek naar een 'F'-connector of een 'S-Video'-connector. De 'F'-connector is de connector waar de meeste mensen bekend mee zijn. Deze connector wordt wereldwijd gebruikt op televisies, kabelkasten en videorecorders.

  De meeste recentere videoapparaten (televisies en videorecorders) gebruiken een S-Video-aansluiting. Als al uw apparatuur (TV, videorecorder en scanconverter) een S-Video-aansluiting heeft, wordt u ten sterkste aangeraden deze aansluiting te gebruiken, aangezien hiermee een hogere kwaliteit beeld wordt verkregen.

  Er moeten twee aansluitingen zijn, met de markering 'Video In' en 'Video Out'. Als u van de computer naar de videorecorder wilt opnemen, verbindt u de Video Out-aansluiting (TV-OUT) op de videokaart van de computer met de Video In-aansluiting (TV-IN) op de videorecorder.
 2. Als uw presentatie geluid bevat, verbindt u de Speaker- of Line Out-aansluiting op de geluidskaart van de computer met de Audio In-aansluiting op de videorecorder.

  Opmerking U kunt deze stap alleen uitvoeren als de computer een geluidskaart bevat en als u de juiste kabel gebruikt (doorgaans een kabel met een ministekker aan het ene uiteinde en een RCA-stekker aan het andere uiteinde).
 3. Druk op Record op de videorecorder.
 4. Voer de PowerPoint-presentatie uit op de computer.
Als alle aansluitingen correct zijn, neemt de videorecorder nu de PowerPoint-presentatie op.

Methode 2: Gebruik software en hardware voor bewerking van digitale video

Digitale videobewerking is een geavanceerdere methode voor het gebruik van de computer als bron voor het opnemen van videobanden. Deze methode maakt gebruik van een adapterkaart die de videoadapterkaart in de computer vervangt of aanvult. Deze kaart is voorzien van output-aansluitingen voor verschillende soorten videosignaal en kan tevens zijn uitgerust met input-aansluitingen voor verschillende soorten videosignaal. Voorbeelden van dit type kaart zijn de Matrox RT2000 van Matrox Electronic Systems Ltd. en de Pinnacle DV500 van Pinnacle Systems, Inc.

Voor de besturing van deze kaarten gebruikt u een programma voor videobewerking (bijvoorbeeld Adobe Premiere van Adobe Systems, Inc. of Video Factory van Sonic Factory).

Opmerking U moet ook beschikken over een videorecorder en deze aansluiten op de adapter voor videobewerking.

Met deze hardware- en softwareconfiguratie kunt u MPEG-bestanden (Moving Picture Experts Group), QuickTime-films en afbeeldingen in verschillende indelingen vastleggen en vervolgens opnemen op videoband.

Let tevens op het volgende:
 • In PowerPoint kan een presentatie worden opgeslagen als een reeks grafische bestanden. De ondersteunde indelingen zijn GIF (Graphic Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group) en PNG (Portable Network Graphics). Als een oudere versie van PowerPoint op de computer is geïnstalleerd, kunt u een schermkopieerprogramma gebruiken om elke dia op te slaan als grafisch bestand.
 • Als u werkt met een programma waarmee u een QuickTime-film rechtstreeks vanuit de schermweergave kunt maken, kunt u dit programma gebruiken om een filmbestand van de presentatie te maken.
 • U kunt een programma voor bewerking van digitale video gebruiken om de grafische bestanden of filmbestanden naar de videorecorder te sturen.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
OfficeKBHowTo videotape video record taping viewing vcr cassette recorder inf ppt ppt2003
Eigenschappen

Artikel-id: 820918 - Laatst bijgewerkt: 02/13/2006 17:14:00 - Revisie: 2.2

Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbhowto kbhardware kb3rdparty KB820918
Feedback