Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office-bestanden worden traag geopend, gesloten, opgeslagen, verwijderd of afgedrukt vanaf een netwerkserver

Symptomen
Het openen, opslaan, sluiten, verwijderen of afdrukken van Microsoft Office-documenten vanaf een netwerkshare duurt buitensporig lang.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als er een conflict is tussen McAfee NetShield 4.5 of Computer Associates Inoculan en de ArcServe Open File Agent.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de hotfix Backup Agent for Open Files van Computer Associates op te halen. Raadpleeg voor meer informatie de volgende Computer Associates-website: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Deze hotfix van Computer Associates vervangt het bestand Ofant.sys versie 7.0.0.568 door de nieuwe versie. De nieuwe versie van het bestand heeft het volgende versienummer: 10.0.0.844. Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de server opnieuw opstarten.
Meer informatie
Ga naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
822219 You Experience Slow File Server Performance and Delays Occur When You Work With Files That Are Located on a File Server

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Word Excel PowerPoint WD2000 WD2002 WDXP XL2000 XL2002 XLXP PPT2000 PPT2002 PPTXP document workbook spreadsheet presentation Win2k win2000 Winnt SBS ADSI Active Directory Domain Controller
Eigenschappen

Artikel-id: 821246 - Laatst bijgewerkt: 03/26/2004 12:33:00 - Revisie: 2.0

  • Microsoft Office XP Standard Edition
  • Microsoft Office 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • kbprb kb3rdparty KB821246
Feedback
dy>