Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Verhinderen dat Office XP nieuwe organigrammen maakt in de Office XP-indeling

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Informatie over het Windows-register voor ervaren gebruikers
Symptomen
U kunt Office XP zo configureren dat een gebruiker geen organigrammen kan maken in de nieuwe indeling voor organigrammen. Dit kan handig zijn als u de organigrammen moet bewerken met oudere versies van Microsoft Office.
Oplossing

Informatie over servicepacks

Dit probleem is verholpen in Office XP Service Pack 3. U kunt dit probleem oplossen met het laatste service pack voor Microsoft Office XP. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
307841 Het meest recente servicepack voor Office XP ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen vereist zijn, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

De Engelse versie van deze oplossing heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van het onderdeel Datum en tijd in het Configuratiescherm.
Datum     Tijd  Grootte    Bestandsnaam ------------------------------------------------------- 24-mrt-2003 15:03	16.555.584 Excelff.msp 24-mrt-2003 13:33	 4.838.320 Excelop.msp 24-mrt-2003 18:59	10.141.440 Sharedff.msp 24-mrt-2003 16:40	 3.946.004 Sharedop.msp
Nadat de hotfix is geïnstalleerd, hebben de volgende bestanden de vermelde (of latere) bestandskenmerken:
Datum     Tijd  Versie   Grootte    Bestandsnaam ------------------------------------------------------- 21-mrt-2003	19:06	10.0.5119.0 9177672	Excel.exe 21-mrt-2003	19:06	10.0.5119.0 9935432	Mso.dll
Nadat u deze correctie hebt geïnstalleerd, voert u de stappen uit die in de sectie 'Meer informatie' van dit artikel worden beschreven om de registersleutel RestoreOrgChart2 in te stellen en om de correctie te activeren.

Deze correctie is uitgebracht na de correctie Office XP Service Pack 2 (SP-2). U kunt de correctie alleen installeren als Office XP SP-2 is geïnstalleerd. Voor meer informatie over Office XP SP-2 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
325671 Beschrijving van Office XP Service Pack 2 (SP2)
Daarnaast moet u mogelijk Windows Installer 2.0 installeren om deze correctie te installeren. Voor meer informatie over de Windows Installer-vereisten voor correcties die zijn uitgebracht na Office XP SP-2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
330537 Voor updates en patches voor Office XP uitgebracht na september 2002 is Windows Installer 2.0 nodig

Meer informatie
Waarschuwing: Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk als u de mogelijkheid om organigrammen in de standaardindeling van Office XP te maken, wilt uitschakelen:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen om de Register-editor te starten.
 3. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common
 4. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op Sleutel.
 5. Typ OrgChart in het vak Nieuwe sleutel nr. 1 en druk op ENTER.
 6. Selecteer de sleutel OrgChart, wijs Nieuw aan in het menu Bewerken en klik op DWORD-waarde.
 7. Typ RestoreOrgChart2 in het vak Nieuwe sleutel nr. 1 en druk op ENTER.
 8. Selecteer de sleutel RestoreOrgChart2 en kies Wijzigen in het menu Bewerken.
 9. Klik in het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken op Decimaal, typ 1 in het vak Waardegegevens en klik op OK.

  De vermelding RestoreOrgChart2 moet er nu ongeveer uitzien als in het volgende voorbeeld:
  RestoreOrgChart2 REG_DWORD 0x00000001 (1)
 10. Sluit de Register-editor af.
Als u ervoor kiest om geen nieuwe organigrammen in de indeling van Office XP te maken, kunt u er ook voor zorgen dat bestaande Microsoft OrgChart-objecten in Office XP niet worden geconverteerd.

Klik voor meer informatie over het uitschakelen van MS OrgChart-conversie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
293615 OFFXP: Organigrammen van Office 2000-programma's zien er anders uit in Office XP-programma's (Het Engels)
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Office XP Service Pack 3 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
FIX
Eigenschappen

Artikel-id: 821272 - Laatst bijgewerkt: 01/17/2015 16:59:17 - Revisie: 3.3

Microsoft Office XP

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbformat kbconfig kbbug kbfix kbofficexppresp3fix KB821272
Feedback